Nyt fra kommunalbestyrelsen

Af Tom Bech Fredriksen Kommunalbestyrelses medlem.

Nu er sommerferien ved at være overstået, og arbejdet med budget 2013 samt overslagsårene 2014, 2015, og 2016 er godt i gang.

De udmeldinger som vi fik før sommerferien, om at Brøndby kommune skulle have tilført ca. 32 millioner kroner mere ved vedtagelse af den nye kommunale udligningsreform holder ikke stik. Det har efterfølgende vist sig at Brøndby kommune alligevel ikke vil få tilført flere midler.

I de senere år har Brøndby kommune skåret ned og omprioriteret omkostninger, dette for at overholde den serviceramme som vores regeringer har udmeldt. Vi har i Brøndby ikke længere noget problem med at overholde vores service ramme, i forhold til budget ligger vi nu ca. 16 millioner kroner under.

I vores budget for 2013 er der opført anlægsudgifter for 74,5 millioner kroner og et likviditetsmæssigt overskud på 23,9 millioner kroner. I overslags årene er der for 2014 et underskud på 33,2 millioner kroner, i 2015 er dette beløb vokset til 53,7 millioner kroner, i 2016 er underskuddet vokset til 64,3 millioner kron

Regeringen har udmeldt at Brøndby kommunes anlægsbudget for 2013 kun må være på 81,2 millioner.

Vores forvalt her regnet sig frem til at vores skoler har et vedligeholdelses efterslæb på ca 80 millioner kroner. Dette efterslæb skal vi hurtigst muligt have rettet op på, men det ser sort ud da den nuværende regering har udmeldt at vi kun må bruge 81,2 millioner kroner. Vi vil i den nærmeste fremtid gå vores anlægsbudget igennem, for at finde sager som kan udskydes til senere, således at vi kan finde penge til den tiltrængte vedligeholdelse af vores skoler.

I skolerne ligger vores fremtid, det er her grundlaget for vores velfærd bliver skabt.

Der har i den senere tid været udført exproperitions forretninger i vores kommune, byggeriet med at opføre Ringstedbanen er gået i gang.

De første overvejelser omkring letbanen i kommunen er også blevet diskuteret og der er kommet de første protester/klager fra beboere på Park Alle. Der vil i løbet af efteråret blive afholdt et møde for de berørte beboere på Park Alle.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.