Budget 2013 for Brøndby kommune.

Der er rigtig mange tiltag i det netop vedtaget budget, men er det de rigtige. Dansk Folkeparti i Brøndby mener ikke at det er de rigtige tiltag. Vi mener med udgangspunkt i den rapport som Teknik og Miljø forvaltningen har udarbejde og fremlagt på økonomiudvalgets møde den  08-08-2012 punkt 1181 fremgår det at vores skoler og institutioner er under vedligeholdt med 137,2 millioner. Socialdemokraterne, Venstre, Konservativ og SF tager ikke denne rapport alvorlig og bruger kommunens penge på Kulturhuse, Biblioteker, Idrætshaller og sidst på et hus i middelalderlandsbyen. Vores unge mennesker som går i institution og skole, kan så i skoletiden sidde i nedslidte og dårlige lokaler, for så efter skole at gå til fritidsaktiviteter i nye og dejlige lokaler. Dansk Folkeparti mener hvis der skal prioritets, og det skal der, burde det være omvendt.

Dansk Folkeparti har siden 2008 hvert år stillet forslag om at tilføre vore skoler flere vedligeholdelses penge.
Endvidere har vi foreslået af slå kultur og idrætsudvalget sammen for at effektiviserer
udvalgene. Men nej det giver jo 2 udvalgsformænd.

Notatet fra Teknik og Miljø afdelingen kan læses på Politiker Web på kommunens hjemmeside

Tom Bech Fredriksen

Dansk Folkeparti

Buget 2013

Drift siden

Hele processen har i år været meget rodet. Først troede vi at vi skulle have 32 millioner på grund af den nye udligningsreform.

De penge bliver ved efterfølgende beregninger til et lille plus eller 0. Det er ikke til at finde ud af.

Så synes regeringen at vi er hårdt ramt på vestegnen og vi får tilført 15 millioner ekstra.

Anlæg.

For ikke at kommunerne skal bruge for mange penge bliver der pluselig lagt loft over investeringerne i 2013. Det betyder at vi tilbage rykker nogle af de investeringer som skulle udføres i 2013 til 2012 og omvendt. Der er investeringer der er flyttede frem og tilbage flere gange.

Så alt i alt en meget rodet proces.

I foreåret kommer Teknisk Forvaltning med et notat som siger at der er et efterslæb på vedligeholdelse af vores Institutioner og Skoler på ca 135 millioner. Dansk folkeparti er kommet med ændringsforslag til budget så afsætter 5 millioner i 2013 og 30 millioner de efterfølgende år så vi igen kan få vores skoler op på et akceptabelt niveau.

Der er i det foreliggende budget afsat mange penge til fritidsinteresser. Det er meget vigtigt at kommunen har gode fritids tilbud. Men de bliver prioriteret på bekostning af vedligeholdelse på skolerne.

Buget skema for 2013

Dansk Folkeparti afholder uddannelses- og kulturseminar

Uddannelses- og Kulturpolitikkens betydning!

Dansk Folkeparti afholder uddannelses- og kulturseminar

Den11. oktober kl. 18:00

 Sted: Kulturhuset Kilden

Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Uddannelses- og kulturordfører Alex Ahrendtsen holder åbent møde for medlemmerne, så vi kan snakke om Dansk Folkepartis muligheder og idéer for Danmarks fremtid.

Alex Ahrendtsen holder et oplæg om uddannelses og kulturpolitikken i Dansk Folkeparti. Vi skal høre om, hvad der sker, hvor vi vil hen og hvilke ulykker rød blok laver!

Mødet afholdes i vanlig DF-stil, og der vil derfor være rig mulighed for de fremmødte til at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Det vil være gratis at deltage på seminaret.

Der vil være kage/frugt samt drikkevarer som kaffe/te – øl/vand til alle.

Tilmelding til seminaret sendes til carsten@df-brondby.dk

Med venlig Hilsen

Dansk Folkeparti