Budget 2013 for Brøndby kommune.

Der er rigtig mange tiltag i det netop vedtaget budget, men er det de rigtige. Dansk Folkeparti i Brøndby mener ikke at det er de rigtige tiltag. Vi mener med udgangspunkt i den rapport som Teknik og Miljø forvaltningen har udarbejde og fremlagt på økonomiudvalgets møde den  08-08-2012 punkt 1181 fremgår det at vores skoler og institutioner er under vedligeholdt med 137,2 millioner. Socialdemokraterne, Venstre, Konservativ og SF tager ikke denne rapport alvorlig og bruger kommunens penge på Kulturhuse, Biblioteker, Idrætshaller og sidst på et hus i middelalderlandsbyen. Vores unge mennesker som går i institution og skole, kan så i skoletiden sidde i nedslidte og dårlige lokaler, for så efter skole at gå til fritidsaktiviteter i nye og dejlige lokaler. Dansk Folkeparti mener hvis der skal prioritets, og det skal der, burde det være omvendt.

Dansk Folkeparti har siden 2008 hvert år stillet forslag om at tilføre vore skoler flere vedligeholdelses penge.
Endvidere har vi foreslået af slå kultur og idrætsudvalget sammen for at effektiviserer
udvalgene. Men nej det giver jo 2 udvalgsformænd.

Notatet fra Teknik og Miljø afdelingen kan læses på Politiker Web på kommunens hjemmeside

Tom Bech Fredriksen

Dansk Folkeparti

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.