Buget 2013

Drift siden

Hele processen har i år været meget rodet. Først troede vi at vi skulle have 32 millioner på grund af den nye udligningsreform.

De penge bliver ved efterfølgende beregninger til et lille plus eller 0. Det er ikke til at finde ud af.

Så synes regeringen at vi er hårdt ramt på vestegnen og vi får tilført 15 millioner ekstra.

Anlæg.

For ikke at kommunerne skal bruge for mange penge bliver der pluselig lagt loft over investeringerne i 2013. Det betyder at vi tilbage rykker nogle af de investeringer som skulle udføres i 2013 til 2012 og omvendt. Der er investeringer der er flyttede frem og tilbage flere gange.

Så alt i alt en meget rodet proces.

I foreåret kommer Teknisk Forvaltning med et notat som siger at der er et efterslæb på vedligeholdelse af vores Institutioner og Skoler på ca 135 millioner. Dansk folkeparti er kommet med ændringsforslag til budget så afsætter 5 millioner i 2013 og 30 millioner de efterfølgende år så vi igen kan få vores skoler op på et akceptabelt niveau.

Der er i det foreliggende budget afsat mange penge til fritidsinteresser. Det er meget vigtigt at kommunen har gode fritids tilbud. Men de bliver prioriteret på bekostning af vedligeholdelse på skolerne.

Buget skema for 2013

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.