DFs udlændingepolitik gavner alle

Af MARTIN HENRIKSEN / Integrationsordfører, Dansk Folkeparti (MF)

Det hævdes også ofte, at når Dansk Folkeparti ønsker morgensang, mere historieundervisning eller færre religiøse særhensyn i folkeskolen, så er der tale om snæversynet nationalisme eller hetz mod udvalgte befolkningsgrupper. Det er imidlertid noget sludder. Vores politik er ikke et forkvaklet ønske om at stramme, blot for at stramme. Vi siger tingene lige ud og er ikke tynget af politisk korrekthed. Det handler om kulturelt selvforsvar.

Dansk Folkepartis politik er båret af et altoverskyggende ønske: Ønsket om at holde sammen på landet nu og i fremtiden. Det er et ønske om, at danskerne ikke glemmer, at de er en del af en historisk baggrund. At vores kultur, vores danske værdier og vores fælles kulturinstitutioner ikke er noget, som automatisk bliver ved med at være der.

Læs mere…