Er Brøndby kommunalbestyrelse inhabil?

Spørgsmålet er aktuelt i forbindelse med køb af Brøndby Stadion, eller dele heraf. Inhabiliteten afhænger af hvor mange, og hvilke kommunale beslutningstagere som har tegnet personlige aktier i BIF A/S.
Brøndbys borgmester Ib Terp med flere, har i den senere tid stået i spidsen for et mislykket forsøg, på at redde den fallittruede fodboldklub BIF A/S, ved igennem et kommunalt forsøg på opkøbe dele af stadion. Indenrigsministeriet har efterfølgende underkendt Brøndby Kommunes ønske om opkøbet, da dette ikke ligger inden for reglerne om hvad kommunale skattekroner må anvendes til.
Borgmesteren citeres i BT, under www.sporten.dk den 22/3 – 2013 – Brøndby Kommune har forkøbsret på Brøndby Stadion og kunne altså stille sig i vejen for et salg af det store stadion til andre interesserede. En option som Brøndby Kommune imidlertid har valgt ikke at benytte sig af.
Det blev drøftet, men droppet. Vi har ikke pengene, siger Ib Terp, borgmester (S) i Brøndby Kommune. Han bekræfter desuden, at prisen på stadion ligger på 150 millioner kroner.- Det er det beløb, vi blev forelagt, siger Ib Terp.”Regeringens anlægsloft gør det ikke muligt for Brøndby Kommune at låne pengene til et køb af stadion.”
Hvis handlen med køb af stadion eller dele af stadion, som i første omgang, var givet et mundtlig tilsagn om fra indenrigsministeriet, rejses spørgsmålet, om borgmesteren og de øvrige beslutningstagere/kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hvis de samtidig er aktionærer i fodboldklubben BIF A/S, er inhabile i forhold til en sådan kommunal handel?
Indhabile, fordi der nemt kunne opstå tvivl om hvilke interesser som bliver plejet, er det kommunens interesse, eller er det den enkelte aktionærs personlige pengeinteresse som bliver plejet ved et evt.kommunalt køb af Stadion.
Allan Runager
Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti Brøndby