Læserbrev: Undervisning i modersmål

Skærmbillede 2013-05-04 kl. 09.47.13På kommunalbestyrelsens åbne møde den 17. april 2013 behandlede kommunalbestyrelsen et punkt på dagsorden omkring undervisningsministeriets forsøgsordning med modersmålsundervisning i skolernes 1. og 4. klasse i udvalgte kommuner.
Kommunalpolitikerne Youssef Idiab fra Socialdemokraterne, og Jihad Vallentin fra Socialistisk Folkeparti, var på mødet begge varme fortalere for en gennemførelse af forsøgsordningen. Begge lokalpolitikere forklarede sammenstemmende kommunalbestyrelsen, at forsøget med modersmålsundervisningen ikke havde noget at gøre med modersmålsundervisning som sådan, men at forsøget med eleverne med udenlandsk baggrund i 1.og 4. klasse hvor eleverne, stilles spørgsmål på arabisk og eller tyrkisk og derefter svarer på dansk, angiveligt skulle dette lette børnenes indlæring af dansk som 2. sprog.
Vi taler her om børn af 3. eller 4. generations indvandre, som skal begynde i skolen efter sommerferien og som er født i Danmark af forældre som er født og opvokset i Danmark. Børnene skal nu forsøgsmæssigt tages ud af en dansk undervisningssammenhæng og stilles spørgsmål på bedsteforældrenes sprog, i arabisk og eller tyrkisk.
Jeg vil derfor gerne spørge de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, begge med palæstinænsisk baggrund om hvor mange generationer de 2 lokalpolitikere mener der skal gå før dansk bliver elevernes 1. sprog?
Brøndby Kommune er den kommune i Danmark som bruger flest penge på integration, (www.kommunefakta.dk) herunder deltagelse i sprogskole med obligatoriske kurser i dansk, som er en forudsætning for at kunne oppebære en offentlig forsørgelse.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.