Bestyrelsen for DF i Brøndby på hjemmebesøg

Billede0100 I DF i Brøndby har vi flere ældre og enkelte handicappede medlemmer, der har svært ved at komme i vores foreningslokale, der ligger i en kælderetage.
Dette faktum afstedkom et brev fra Ditte Jeier, til højre på billedet, der inviterede bestyrelsen til at komme på hjemmebesøg hos hende og  veninden Vibeke Hedenskog …og vi tog hende på ordet.
Allan Runager, Tom Bech Fredriksen, Ole Valsgaard Hansen og Poul Gaardbo mødte onsdag eftermiddag op med wienerbrød og Ditte havde lavet et dejligt kaffebord.
Det blev til et par hyggelige timer, hvor Ditte og Vibeke fremførte deres synspunkter på mangt og meget og de fremmødte kandidater til det kommende kommunalbestyrelsesvalg var yderst lydhøre.

Der blev berørt emner som:

Hjemmehjælp
Bedre adgangsmuligheder for handicappede til offentlige kontorer og de butikker der er nødvendige at kunne komme i for at kunne fungere.
Trafikale forbedringer for handicappede, blandt andet er op- og nedkørsler fra fortov til vej alt for høje og stejle  for kørestole og 3-hjulede el-cykler .
Problemer med at kunne komme i bank og på posthus.
Usikkerhed ved forsøg på tricktyverier, blandt andet i Brøndby Strand Centret.
Manglende muligheder for at kunne oplade batterier til 3-hjulede el-køretøjer til handicappede og gangbesværede. Disse køretøjer kører alt for kort – kun omkring 3o km på en opladning – hvorfor det kan være svært at komme rundt i vore arealmæssige store kommune.
Muligheden for at gratis offentlig transport for ældre og svage medborgere i kommunen, når det foregår uden for myldretiden.
 Bofællesskaber for hjemløse i stedet for tilbud om egen lejlighed.
For lang ventetid i telefonen, når der skal ringes til Brøndby Kommune.

Mødet – og mødeformen – var en stor succes og det blev en yderst hyggelig og informativ eftermiddag i dejligt selskab med to friske “piger”!