”Pip fra Hængekøjen”

Allan_højreLÆSERBREV I FOLKEBLADET – 28. august 2013
Allan Runager
Spidskandidat
Dansk Folkeparti i Brøndby

Socialdemokraterne i Brøndby, med Ib Terp i spidsen kalder i et læserbrev i Folkebladet den 14/8 med samme overskrift, Dansk Folkeparti i Brøndby for ”hængekøjeparti nummer 1”. Det må være et udtryk som borgmesteren føler umådeligt morsomt, idet han flere gange tidligere har anvendt det, efter først i årevis at have holdt Dansk Folkeparti i Brøndby ude fra indflydelse.
I Dansk Folkeparti Brøndby opfatter vi det, som et udtryk for den særegne socialdemokratiske humor, som går ud på at når noget gentages tilstrækkelig mange gange så bliver det til sidst rigtigt. Læs mere…

Svar til hr. Idiab

Henrik Rademacher

LÆSERBREV I FOLKEBLADET- 29. august 2013
Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

Svar til Youssef Idiabs tidligere læserbrev

Jeg er utrolig glad for at Youssef Idiab gør mig opmærksom på, at det tørklæde som mange muslimske kvinder går med ikke har noget med deres religion at gøre. Så skulle der jo ikke være noget i vejen for, på lige fod med anden påklædning, at ledelsen i forskellige jobs kan lave regler for hvad medarbejdere må bære på arbejdspladsen. Om det er shorts, kasket eller tørklæde kan nu gå ud på ét, da det ikke vil støde nogen religiøs gruppe. At kvinder i middelhavsområdet tager tørklæde på når de besøger religiøse bygninger kan jeg som dansk statsborger og kommunalbestyrelsesmedlem intet have imod, men jeg kan til en hver tid påpege at jeg ikke føler at dette høre sig til i hverken Danmark eller Brøndby i år 2013. At tørklædet så skulle vise respekt for stedet er en ting, men kan man ikke vende den om og sige at man kunne undlade at bære det i offentligt rum, af respekt for den danske kultur/ligestilling? Ligesom jeg stadig undre mig over at der efter sigende ingen kvinder var til Eid messen, da der var så mange mænd at der ikke var plads til dem.

Eid, jul og ligestilling?

Henrik Rademacher

LÆSERBREV I FOLKEBLADET- 21. august 2013
Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

Det er med stor bekymring og ærgrelse på muslimernes vegne, at jeg i sidste udgave af Folkebladet kunne læse om deres Eid Messe. Folkebladets journalist var indbudt, til hvad Youssef Idiab kalder for ”lidt ligesom jul”. Der er dog en stor forskel. Ligestillingen mellem mænd og kvinder mangler! Journalisten, som er kvinde, kunne derfor ikke komme ind da hun ikke bar tørklæde. Et er at hun var blevet inviteret og der så ikke var taget højde for at hun var kvinde, noget andet er at for at kunne komme ind og rapportere derfra, skulle hun iføre sig et tørklæde, som religiøst symbol. Ligeledes kunne jeg læse at der slet ingen kvinder var, for der var ikke plads i deres normale rum, da der var så mange mænd at de også skulle bruge det rum. Jeg håber at man vil tage det op, og få indført en mere tidssvarende indstilling overfor ligestilling af mænd og kvinder, som Danmark indførte for mere end 100 år siden.

Nedslidte skoler i hele Brøndby

Hvis du har problemer med at se videoen, så klik HER
LÆSERBREV I FOLKEBLADET – 07.08.2013:
Når dit barn nu begynder i skolen, så forbered dig på et trist syn og pas på at du eller dit barn ikke kommer til skade eller bliver ramt af løstsiddende bygningsdele.
Er du i tvivl om rigtigheden af denne bedømmelse, så gå blot en tur hen på den nærmeste folkeskole og bedøm selv tilstanden af bygninger og omgivelser. Under sådanne betingelser skaber man ikke motiverede lærer elever i Brøndby Kommune.
Vi har været rundt og set kommunes 3 skoler, der hver har 2 afdelinger, som vi har set på udefra. Værst er nok Brøndby Strand Skole – den del, der tidligere hed Søholtskolen. Havde det været en arbejdsplads, hvor betontrapperne til indgangen er smuldret væk, vinduer og solafskærmninger er ved at falde ned, var den nok for længst blevet lukket af arbejdstilsynet.
Det ser ud til at der er en del der skal rettes op på Brøndbyvester Skole og Brøndby Strand Skole, mens den tidligere Tjørnehøjskolen og tidligere Lindelundskolen ser noget trætte ud og først og fremmest trænger til en kærlig hånd og en bøtte maling.
Dansk Folkeparti i Brøndby har igennem de seneste år, og ved gentagne budgetforhandlinger, peget på nødvendigheden af en gennemgribende renovering af de nedslidte folkeskoler, men desværre uden lydhørhed fra socialdemokraterne, som gang på gang har nedstemt vores forslag.
Vi har i foreslået at bruge 5,061 millioner kr. i 2013, samt 30 millioner i hvert af årene 2014, ’15 og ’16. Vi har opfordret forvaltningen at finde tilsvarende besparelser, men forslaget kunne desværre ikke opnår flertal.
I efteråret 2011 blev der af Brøndby Kommunes Teknisk Forvaltning foretaget et udvendigt bygningssyn på alle kommunens folkeskoler.
Teknisk Forvaltning konkluderer i en efterfølgende rapport – Tilstandsvurdering af Børnehuse og Skoler – i Februar 2012, et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 163 millioner kroner, for bare at bringe bygningerne i en forsvarlig stand. Endvidere konkluderes det, at de hidtil anvendte midler til det forebyggende vedligehold, har været utilstrækkelige og der er nu behov for genopretning frem for forebyggende vedligehold på størstedelen af bygningerne.
I Brøndby Kommune har vi en af landets dyreste folkeskoler målt pr. indbygger, men vi må konstatere at pengene ikke bruges til vedligeholdelse af bygningerne.
Socialdemokraterne i Brøndby har haft magten i de sidste mange årtier, og det har medført en total nedslidt folkeskole

Skolerne skal renoveres nu .