Generalforsamling 2014

Bestyrelse og suppleanter-1
Efter den senest afholdte generalforsamling, ser bestyrelsen således ud, set fra venstre: Næstformand Tom Bech Fredriksen, 2. suppleant Henrik Rademacher, bestyrelsesmedlem Lotte Marnow, formand Poul Gaardbo, bestyrelsesmedlem Ole Valsgaard Hansen, 1. suppleant Jan Andreasen og kasserer Allan Runager.

Vores generalforsamling var i år en kæmpe succes. Der var mødt mange medlemmer frem og vi fik en god debat både om kommunalpolitik, foreningens forhold, samt EU-politik med henblik på det kommende EU-valg 25. maj.
Samtlige punkter på dagsordenen blev gennemgået og drøftet i fordragelighed. Læs mere…

EU-Kursus for medlemmer afholdt på Scandic

DSC09589
Deltagerne fra lokalafdelingen i Brøndby, fra venstre: JanAndreasen, Erik Riksted, Tom Bech Fredriksen, Susanne Hansen, Ole Valsgaard Hansen, Lotte Marnow og Poul Gaardbo.

For at ruste DF-medlemmerne bedst mulig, blev der afholdt EU-kursus på Hotel Scandic Copenhagen. Hele 8 medlemmer fra Brøndby deltog.

På kurset var der indlæg af: Formand Kristian Thulesen Dahl, medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt samt formand for kursusudvalget og organisationskonsulent Steen Thomsen.

Målet for kurset var at deltagerne skulle blive godt rustet til at deltage i EU-valgkampen op til EU-Parlamentsvalget den 25. maj. På samme dato afholdes som bekendt også afstemning om Danmarks deltagelse i EU’s nyopfundne patentdomstol, som DF bestemt ikke mener at vi skal sige ja til. Læs mere…