Generalforsamling 2014

Bestyrelse og suppleanter-1
Efter den senest afholdte generalforsamling, ser bestyrelsen således ud, set fra venstre: Næstformand Tom Bech Fredriksen, 2. suppleant Henrik Rademacher, bestyrelsesmedlem Lotte Marnow, formand Poul Gaardbo, bestyrelsesmedlem Ole Valsgaard Hansen, 1. suppleant Jan Andreasen og kasserer Allan Runager.

Vores generalforsamling var i år en kæmpe succes. Der var mødt mange medlemmer frem og vi fik en god debat både om kommunalpolitik, foreningens forhold, samt EU-politik med henblik på det kommende EU-valg 25. maj.
Samtlige punkter på dagsordenen blev gennemgået og drøftet i fordragelighed.

Fyldestgørende referat af generalforsamlingen vil blive offentliggjort i det kommende “Nyhedsbrev”, der udsendes til samtlige medlemmer.

Efter generalforsamlingen fik EU-kandidat Danni Olsen ordet og fortalte om hans syn på EU og hvad han mener er vigtigt for Danmark i forhold til EU.

Se billeder fra generalforsamlingen her:

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.