Hvad er det værste ved EU?

Messerschmidt-lille
Af Morten Messerschmidt

Skal jeg fortælle jer den værste ting om EU? Det er ikke frådseriet med skattepenge, korruptionen eller de ikke-folkevalgte lederes luksuriøse livstil. Det er ikke foragten for vælgerne eller den endeløse vilje til at lade hånt om demokratiets spilleregler. Det er ikke det evindelige fokus på fantasiprojekter, der aldrig bliver til noget i stedet… for EU-borgernes hverdag og liv. Det er ikke de latterlige regler, som EU konstant plager mennesker og små virksomheder med. Det er ikke landbrugsstøtten og den fælles fiskeri politik. Det er ikke anti-danskheden, eller anti-amerikanismen. Det er ikke engang euroen og den måde, hvorpå den har bragt europæerne ud i arbejdsløshed og armod, der er det værste.

Nej, det er noget langt mere frastødende end alle disse ting. Noget som, bizart nok, ikke er så iøjnefaldende. Det er kort og godt, at ”EU laver reglerne hen ad vejen…”

Tænk engang over, hvad det betyder? Det betyder, at enhver aftale eller kontrakt, du nogensinde har underskrevet, kan blive ændret med tiden. Det betyder, at alle planer, du har lagt for livet ud fra en forventning om, at nogle ting står fast, kan blive ændret med tilbagevirkende kraft. Det betyder kort og godt, at der ikke er nogen troværdig og effektiv retsstat. Tag eksempelvis euroen. I Lissabontraktaten stod der klart, at landene ikke kunne hæfte for hinandens gæld. Efter ratifikationen ændres den bestemmelse, så der nu åbnes for præcis det modsatte. Eller tag EU-domstolen, hvor diverse regeringer gang på gang bliver mødt med domme, der fastslår, at traktaten indeholder det diametralt modsatte af, hvad man troede.

Vi har ikke bare overdraget EU myndighed til at lovgive. Vi har også overdraget retten til at definere, hvilken myndighed vi har overdraget.

Dét er skræmmende

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.