Aldrig har vi været flere….

[book id=” /][book id=” /]1
DF i Brøndbys 10 delegerede, sammen med vores folketingskandidat Aia Fog og vores EU-kandidat Danni Olsen.

I den forgangne weekend afholdt Dansk Folkeparti  sit 19. Årsmøde …og igen i Herning.

Aldrig har der været flere tilmeldte – nemlig 1.127 – aldrig har DF i Brøndby haft flere delegerede, idet vi var hele 10 – og aldrig har DF har flere medlemmer, nemlig 14.757, hvilket er en fremgang på 2.693 fra sidste årsmøde.

Mødet blev afholdt over 2 dage. Om lørdagen aflagde formand Kristian Thulesen Dahl sin beretning og senere på mødet blev han genvalgt som formand. Læs mere…

Videoovervågning i Brøndby

VIDEOOVERVÅGNING-1
Efter en debat om videoovervågning på et Økonomiudvalgsmøde fik DF’s kommunalbestyrelsesmedlem Allan Runager en henvendelse fra Folkebladets journalist Heiner Lützen Ank, der stillede ham nogle spørgsmål.

Her gengives mailkorrespondancen:

Kære Allan

Jeg kan se, at I på ØU-mødet på onsdag blandt andet skal behandle en bevilling på 500.000 til renovering af videoovervågning. Det kunne jeg godt tænke mig at følge op på, både helt konkret i forhold til den eventuelle bevilling og mere principielt i forhold til overvågning som sådan. Jeg har derfor et par spørgsmål, som jeg håber, du vil svare på, evt. efter mødet på onsdag.

1.   Hvorfor er det nødvendigt at bruge en halv mio. kr. på renovering af kommunale videoovervågningsanlæg?

2.   Hvad er de positive aspekter ved at videoovervåge steder som Roland, Søholthallen, Svanholm Cricket og Brønden?

3.   Kan du give et bud på, hvor grænsen for videoovervågning går? Skal man fx til videoovervåge beboelsesområder, hvor der er problemer med unge, der laver ballade?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Heiner Lützen Ank
Journalist Læs mere…