DF og vedtagelse af kommunernes økonomi

Thulesen Dahl-Rene Christensen

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, og Rene Christensen, DF’s finanspolitiske ordfører.

I fredags skrev Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på sin Facebook-side:

I dag behandler Folketingets finansudvalg kommunernes økonomi for næste år. DF stemmer for. Kommunerne har valgt at lave en aftale med regeringen og det respekterer vi. Men der er bestemt ting, der skal laves om, når der skal forhandles finanslov til efteråret! Nulvækst i den offentlige sektor – som aftalen indikerer – skal laves om til realvækst. Og den såkaldte ældremilliard skal igen målrettes de ældre og denne gang skal det sikres, at alle pengene tilfalder de ældre.

Godt for regeringen (og alle andre) at vide, at økonomien for 2016 IKKE er endeligt på plads med dagens beslutning i finansudvalget!

Her er så Dansk Folkepartis tekstbidrag til kommuneaftalen i finansudvalget udsendt af Rene Christensen, DF’s finansordfører:

“Dansk Folkeparti accepterer aktstykke 147 omkring kommunernes økonomi for 2016. Det er regeringen og Kommunernes Landsforening, der forhandler om kommunernes overordnede økonomiske rammer, og Dansk Folkeparti bakker op om denne aftalemodel uanset regeringens farve.

Dansk Folkeparti ærgrer sig dog over, at ”ældremilliarden” fremadrettet ikke er øremærket ældreområdet. Dansk Folkeparti vil i efterårets forhandlinger omkring finansloven igen arbejde for, at der kommer et økonomisk løft til ældreområdet, da demografien tilsiger, at der på dette område bør tilføres ekstra midler.

Dansk Folkeparti er ligeledes skeptiske over for, om omprioriteringsbidraget på 1 % reelt vil flytte midler til flere varme hænder indenfor kernevelfærden. Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for at sikre et løft til den offentlige kernevelfærd, herunder ikke mindst ældreområdet”.