Tænk at danske ministre skal ’stå skoleret’ for Europa-Parlamentet… Ak ja!

 

Ugebrev
To danske ministre har i dag været indkaldt til et møde i Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder mv. De har skullet svare på kritiske spørgsmål om de asylstramninger, som et bredt flertal i Folketinget vedtager i morgen tirsdag. Så ministrene skulle ’stå skoleret’ for de bekymrede europaparlamentarikere, må man forstå.

Det er jo absurd. Lad os lige få den faktuelle baggrund på plads: Europa er under voldsomt pres af flygtninge- og migrantstrømme. Der er tale om en folkevandring, der truer med at undergrave de europæiske velfærdssamfund, som er skabt over generationer. For dette har EU et kæmpe medansvar. Schengen-systemet er brudt sammen. EU’s ydre grænser er nærmest ikke-eksisterende, og flygtninge og migranter kan frit vandre fra land til land på jagt efter en bedre fremtid og højere sociale ydelser. Tyske kansler Merkel satte reelt Dublin-forordningen ud af kraft ved i efteråret at udsende en åben invitation til alle, som måtte have lyst til at drage mod Tyskland. Det er den situation, vi nu står i.

Fordi vi i Danmark sidste sommer havde folketingsvalg og fik et flertalsskifte, har vi haft mulighed for at få gennemført, eller er i gang med at gennemføre, en stribe helt nødvendige og rimelige asylstramninger og har indført midlertidig grænsekontrol. Dette har været helt afgørende i bestræbelserne på at få tilstrømningen under kontrol. Sådan handler ansvarlige politikere. Og det næste bør være, at grænsekontrollen suppleres med hastebehandling af asylsøgeres sag på stedet, hvorefter de fleste vil kunne returneres til Tyskland igen. Det forslag stiller Dansk Folkeparti nu i Folketinget.

Og lad os lige slå fast med syvtommersøm over for dagens bekymrede medlemmer af Europa-Parlamentet, at vi i Danmark intet overhovedet har at skamme os over, når det kommer til indsatsen med at hjælpe asylsøgere. Danmark er et af de lande i EU, der tager imod flest asylansøgere i forhold til vores indbyggertal, og vi er et af de lande, der bruger allerflest penge pr. indbygger på at hjælpe folk i nød.

Det er på denne baggrund, at en gruppe hændervridende europaparlamentarikere, herunder flere fra den danske venstrefløj, har følt sig kaldet til at indkalde den danske regering til en tur i ’skammekrogen’, hvor de skal modtage kritik for at føre en uanstændig og umenneskelig politik. Sikken et foretagende!

Lad os for et øjeblik se bort fra, at Europa-Parlamentet ikke har nogen som helst myndighed i forhold det danske Folketings beslutninger på dette område, og i stedet for fokusere på det grundlæggende paradoks, at det EU-system, der har svigtet fatalt i den nuværende flygtninge- og migrantkrise, nu skal belære Danmark om, hvad vi må og ikke må i bestræbelserne på at håndtere situationen og beskytte vores velfærdssamfund. Det kræver en helt særlig form for manglende realitetssans, som synes at trives godt i Europa-Parlamentet. Ja, i EU-systemet i det hele taget. Forleden oplevede vi således en græsk kommissær, der ville belære danskerne om, at vores grænsekontrol kun måtte fortsætte til 3. februar. Så skulle det være slut.

Det er helt igennem virkelighedsfjernt, det der udspiller sig i Bruxelles i denne tid. Og gjorde man sig så forhåbninger om, at de bekymrede europaparlamentarikere ville komme med noget, der bare minder om en brugbar løsning på de problemer, Europa står over for. Men absolut nej! De sidder blot og kritiserer, mens deres vision om et europæisk samarbejde sejler videre….

Men så er det godt, at vi går anderledes konstruktivt til værks her til lands og gennemfører nødvendige stramninger. Jeg noterer mig, at asylpolitikken gradvis rykkes mere og mere i Dansk Folkepartis retning. Det er godt – også selvom det går for langsomt.

I øvrigt er det interessant, at der gennem det sidste halve år er kommet forholdsvis færre syriske asylsøgere til Danmark. Ja, faktisk er det kun ca. en tredjedel af dem, der kommer til Danmark, som er fra Syrien. Det understreger jo blot, at vi står over for en folkevandring bestående af folk fra mange forskellige lande, som søger en ny og bedre tilværelse i Europa. Det kan man dårlige fortænke dem i, men det er altså langtfra ensbetydende med, at man skal have krav på ophold i Danmark.

Men mens flere og flere borgere i EU-landene altså kan se det uholdbare i den nuværende situation, er der stadig langt til toppen af EU-systemet. Og hvis ikke folkene i Bruxelles snart indser, at de er på gal kurs, vil EU blot komme endnu længere væk fra de borgere, som EU ellers skulle repræsentere. En fatal udvikling for Europa! Symboliseret i dag af at danske ministre skulle ”stå skoleret” for Europa-Parlamentet…. Ak ja! Så langt er det kommet….

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.