Rigtig diagnose – Forkert kur

Ugebrev-KTD
På torsdag går de såkaldte trepartsforhandlinger i gang. Det er lidt enkelt stillet op lønmodtagerne, arbejdsgiverne og staten, der forhandler om større, overordnede aftaler, som vedrører arbejdsmarkedet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har her i weekenden forklaret, at han vil bruge forhandlingerne til at sikre lempeligere vilkår for flygtninge og migranter, så de hurtigt kan komme i arbejde. For der kommer så mange flygtninge og migranter til Danmark lige nu, at hvis ikke der for alvor sker noget, ja, så er vores økonomi, vores værdier, vores tryghed, vores sammenhængskraft og så videre på spil.

Jeg er ganske enig i diagnosen, men jeg må alligevel konstatere, at den anbefalede kur er forkert. Den vil desværre bidrage til at trække Danmark endnu mere i den gale retning.

Gennem mange, mange år har det været forsøgt at få netop flygtninge og migranter ud på arbejdsmarkedet. Lige lidt har det hjulpet. Især personer fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak har det været svært at få i gang. De har de højeste andele på offentlig forsørgelse. Og netop disse lande har været storleverandører af flygtninge og migranter. I det hele taget er det tydeligt, at indvandrere fra ikke-vestlige lande – lande, som ikke blot i geografisk forstand ligger meget langt væk fra vores – har været en speciel udfordring.

Idéen om, at disse mennesker, hvis blot de får en hjælpende hånd, kan glide ind på vores arbejdsmarked, strider simpelthen mod alle tidligere erfaringer. Og så er der også lige det med, at der faktisk går danskere rundt og er ledige. Danskere som har meget svært ved at finde et job. Det er selvfølgelig urimeligt, at de skal behandles ringere, få mindre hjælp, fordi de er danskere. At udlændinge, som lige er kommet hertil, så at sige skal hjælpes foran i jobkøen. Flygtninge og migranter er i forvejen kommet foran i boligkøen. Og vi må heller ikke glemme, at der er mange udlændinge, som allerede er her og har været her i mange år, som heller ikke er i arbejde. Hvad med dem?

Lars Løkke Rasmussen forklarede i 21 Søndag på DR, at hans forslag skal ses i sammenhæng med, at der kommer mange østeuropæere til Danmark for at arbejde. Han henviste for eksempel til ufaglært arbejde i hotelbranchen eller i landbruget som steder, hvor flygtninge og migranter fremover kan arbejde i stedet for eksempelvis en østeuropæer. Til det er der at sige, at det selvfølgelig er et stort problem, at østarbejdere i så stor stil søger til Danmark. Både for den enkelte danske ledige, som jo bliver presset, men så sandelig også for den danske stat. I 2012 viste beregninger, som AE-rådet havde lavet for 3F, at statskassen mister mindst 211.700 årligt, hver gang en dansk ansat bliver fyret og erstattet af en østarbejder. Det har vi i Dansk Folkeparti længe arbejdet med. Men tror man for alvor på, at danske arbejdsgivere i landbruget, hotelbranchen, gartnerierne pludselig skulle skille sig af med de østeuropæere, de har forklaret os er arbejdsomme og “villige” arbejdsfolk for at indlede et forløb med en flygtning/migrant?

Nok ikke med mindre, arbejdsgiverne kan få denne arbejdskraft billigt, eksempelvis på grund af statstilskud. Men vil arbejdsgiveren så blot bruge denne arbejdskraft, så længe tilskuddet er der og så derefter skille sig af med personen igen?

Det bliver også sagt, at hvis blot folk, der kommer fra en helt anden kultur end vores, kommer i arbejde, ja, så går integrationen nærmest helt af sig selv. Så nemt er det jo ikke. Desværre! Med mange flygtninge og migranter fra Mellemøsten og Nordafrika bliver det endnu sværere at opretholde sammenhængen og fællesskabsfølelsen i Danmark. Værdier som traditionelt har været højt værdsatte i vores samfund.

Jo, Danmark er under pres på grund af de mange flygtninge og migranter, som søger mod Europa. Derfor skal vi finde nye veje. Løsningen er, at vi sørger for at tage godt imod dem, som reelt er flygtninge, giver dem husly, mad og kompetencer, men at det sker under den klare betingelse, at de rejser hjem igen, når muligheden foreligger. Det er nemlig flygtningepolitik. En politik der hjælper de mange flygtninge og ikke favoriserer dem, der har råd og menneskelige ressourcer til målrettet at rejse til Skandinavien.

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.