Den danske realkredit ud på et sidespor?

Ugebrev-KTD

Har du hørt om Basel-komiteen? Er du klar over, at beslutninger i denne komite kan have direkte konsekvenser for din privatøkonomi?

Komiteen, hvis sekretariat er beliggende i Basel i Schweiz, er en sammenslutning af nationalbanker fra en række af verdens største økonomier. Danmark er omfattet via vores EU-medlemskab. Komiteen er sat i verden i et forsøg på at undgå finanskriser ved at fremsætte forslag til regulering af bank- og finanssektoren, som medlemslandene så er mere eller mindre forpligtet til at gennemføre i praksis.

Komiteens anbefalinger kan – gennemført som EU-lovgivning – være afgørende for, om eksempelvis danske boliglån bliver dyrere.

For tiden barsler Komiteen med nye anbefalinger til skærpede kapitalkrav. Det var blandt andet med henvisning til disse forventede krav, at Nykredit tidligere på året kom ud i et større stormvejr med utilfredse kunder og dårlig medieomtale efter offentliggørelsen af store stigninger i bidragssatserne.

Det er i udgangspunktet ganske fornuftigt, at der finder bestræbelser sted for at forhindre, at banker og andre i finanssektoren optræder uansvarligt, sådan som vi desværre så i forbindelse med finanskrisen tilbage i 2008/09. Men det er omvendt ikke rimeligt, når danske realkreditinstitutter eller banker bruger det som skalkeskjul for at gennemføre prisstigninger, som ligger udover disse krav. Det skaber berettiget mistillid, og vi har ellers en fælles interesse i at værne om det danske realkreditsystem.

For det danske realkreditsystem er noget ganske specielt. Da man ikke kender det på samme måde i andre lande, kan den internationale regulering kommer til at ramme Danmark hårdt. Og det selvom den danske realkreditsektor netop viste sig særdeles robust under krisen.

Der er behov for at være på vagt. Folketinget og regeringen har en bunden opgave i at sikre, at de danske synspunkter bliver hørt, og at vi undgår store prisstigninger på danske boliglån begrundet i krav, som er indrettet efter en mere risikovillig del af den internationale finanssektor.

Prisen på boliglån kan næsten kun gå op. På et tidspunkt må renten jo begynde at stige igen. Så meget desto vigtigere er det, at der ikke herudover kommer større gebyrer på det at have et boliglån begrundet i noget, som ikke holder. Troværdigheden for finanssektoren står på spil. Nykredit kom galt afsted. Så forståelsen må være: Politisk skal vi kæmpe for den særlige og sikre danske realkredit-sektor i en international regulering, der ikke tager tilstrækkelig hensyn til danske interesser. Og realkreditsektoren skal ikke hæve borgernes gebyrer ud over, hvad der er sagligt begrundet i skærpede krav. Hvis disse to ting håndteres, kan vi bevare tilliden til realkreditsektoren samtidig med, at vi undgår for høje gebyrer.

Så bør vi kunne sikre os imod, at den danske realkredit bliver kørt ud på et sidespor!

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.