Selvfølgelig skal vi have grænsekontrol

Søren Espersen
I mere end femten år har Danmark – uden at det danske folk blev spurgt – været med i det fejlslagne Schengen-samarbejde. Det samarbejde, som betyder pivåbne grænser inden for EU, og som reelt har været og er en grandios gave til kriminelle af enhver slags. For hvis Schengen nogensinde skal fungere, så ville det kræve, at EUs ydre grænser bliver sikret. Der er nu gået 15 år, og vi kan vist roligt konstatere, at det ikke kommer til at ske. På den baggrund burde de fleste kunne se, at vi selvfølgelig skal have den permanente grænsekontrol tilbage. Men sådan er det bare ikke. Læs mere…

Tyrkiet skal aldrig med i EU

Skaarup
Sent fredag aften fandt et kupforsøg sted i Tyrkiet. I starten føg rygter og informationer gennem luften, og vi var mange, som med stor interesse og dyb bekymring fulgte med via nyhedskanaler og internettet. Kupforsøget blev hurtigt slået ned. Man kunne frygte, at det hele ville udvikle sig til en regulær borgerkrig alá den i Syrien, som har kostet så mange liv og drevet så mange på flugt. Her på afstand og uden, at jeg kender alle detaljer, virkede kuppet en anelse amatøragtigt udført i forhold til tidligere kupforsøg. Læs mere…

Det haster med ny politiskole

Skaarup
Vi har brug for flere politibetjente. Udfordringerne hober sig op. Grænsekontrol, organiseret indbrudskriminalitet og terrorberedskab er blot nogle af de vigtige opgaver, som kræver politiets tilstedeværelse. Dertil kommer al den ”almindelige” kriminalitet, som jo ikke bliver mindre af, at politiet er trængt ressourcemæssigt. Tværtimod.

Grænsekontrol og flere betjente på gaden var vigtige mærkesager for DF i valgkampen sidste år, og derfor er det da også glædeligt at kunne konstatere, at der vitterlig ér sket meget på retsområdet, siden regeringsskiftet sidste sommer. Vi HAR fået etableret grænsekontrol. Med stor succes og uden alle de gener, som dommedagsprofeterne truede med. Vi ER blevet enige om flere betjente. 150 betjente mere om året i 2016 0g 2017. Og der skal etableres en ny politiskole i Vestdanmark. Læs mere…

360 mio. skal spares på sygehusene i Region Hovedstaden

Så er det sagt-Formand

Nu skal der spares 360 millioner på sygehusene i Region Hovedstaden.
Sådanne besparelser kan ikke lade sig gøre, uden at det rammer patienternes pleje og sikkerhed på hospitalerne.
– Personalet på hospitalerne kan bestemt ikke overkomme mere og presses allerede lagt ud over deres ydeevne.
Sørgeligt at det går sådan i Danmark. Her er ingen opbakning fra “venligboere” eller andre, der påberåber sig at hjælpe de svageste i samfundet.
Jeg synes at vi skal hente pengene fra den pulje, hvor vi i øjeblikket forsørger lykkeriddere, velfærds-migranter m.m., der ofte er unge og tilsyneladende stærke mænd, der burde blive i deres hjemlande og bygge dem op igen.
Mon danskerne nogen sinde vil blive prioriteret højest i Danmark?
Læs artikel her på dette link.

Selvfølgelig kan EU ændres

Ugebrev-KTD
1.  Vi skal have Venstre ind på den kurs, den nyorientering i forhold til EU, som Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative i fællesskab gik til valg på. Det er specielt vigtigt nu, hvor briterne har stemt for Brexit. Og hvorfor skal danskerne så ikke også have muligheden for at blive spurgt om EU? Hvorfor skal danskerne kun spørges, hvis der skal mere EU – ikke om vi ønsker en løsere tilknytning… Og hvis partier, der skal arbejde tæt sammen, er uenige om EU-politikken, er en folkeafstemning jo en fin måde at løse uenigheden på. Resultatet må alle selvsagt respektere!

2.  Det er lige nu svært at se, at der skulle være penge til skattelettelser. Der er i hvert fald ikke nogen, som endnu har peget på, hvor pengene til disse skal komme fra. Derfor er det lidt svært at se for sig, at der kommer store skattelettelser til efteråret. Nu er det ikke sådan, at vi i Dansk Folkeparti har et ideologisk problem med skattelettelser. Det har vi bestemt ikke. Men pengene skal være der, og hvis de så er der, så mener vi, at der skal lempes i bunden, så for eksempel ufaglærte og butiksassistenter får mere ud af at arbejde. Læs mere…