Ikke flertal for bedre service i på genbrugsstationen

0000
Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker selvfølgelig at kommunens borgere får en ekstra mulighed
for at komme af med deres affald …især når det – i henhold til forvaltningens indstilling – er
omkostningsfrit med 1 times længere åbningstid 1 gang om ugen.

Brøndby Kommunen har en dag om ugen, hvor der holders længere åbent på Rådhuset.
Hvorfor så ikke gøre det samme på genbrugsstationen?  Det vil jo klar være en ekstra service
for de borgere, der er i beskæftigelse i dagtimerne.

Forvaltningens indstilling blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, hvor DF, SF og Venstre
stemte for, mens de 2 Socialdemokratiske medlemmer stemte imod.

Herefter blev forslaget indstillet til og behandlet af Økonomiudvalget, hvor DF og SF igen stemte
for, mens 3 Socialdemokratiske medlemmer stemte imod. – Venstre sidder ikke i Økonomiudvalget.

Trods forvaltningens indstilling af 1 times længere og omkostningsfri åbningstid om ugen, så blev
forslaget nedstemt med Socialdemokratiets 10 stemmer og Enhedslistens enlige stemme mod DF’s
4 stemmer, Venstres 3 og SF’s ene stemme …altså 11 stemme mod og 8 stemmer for en bedre service
på genbrugsstationen for Brøndbys borgere.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.