Spændende tider i dansk politik…

Ugebrev-Thulesen Dahl
I fredags blev der enighed om finansloven for 2017. Normalt vil det betyde flere dage med stor interesse for, hvad finansloven indeholder. Men naturligt nok var det en anden begivenhed, der hurtigt tog opmærksomheden. Nemlig statsminister Lars Løkke Rasmussens tale lørdag på Venstres landsmøde i Herning. Her inviterede han nemlig Liberal Alliance og de Konservative til at blive en del af en regering.

Noget skulle der jo også ske. Venstre-regeringen stod overfor Liberal Alliances ultimative krav om topskattelettelser på fem procent. Hvis ikke det var leveret inden jul, ville Lars Løkke Rasmussen ikke længere være statsminister. Løkke Rasmussens forslag til en løsning blev en ny tre-parti-regering. Det ser ud til at virke. Anders Samuelsen har allerede pakket de ultimative krav sammen og er på vej i regering.

Flere har spurgt, om ikke Venstre i stedet skulle have bedt Dansk Folkeparti om at indtræde i regeringen. Men det ville ikke have løst Løkke Rasmussens gordiske knude. Den bestod i Liberal Alliances ultimative krav omkring topskat og kun ved at tage Liberal Alliance ind, kunne Løkke Rasmussen demontere kravet.

Jeg kan nu også se perspektiver i den nye situation. Hvis en fremtidig regering kun skal have en aftale på plads med os for at have flertal, vil det give store muligheder fremover. Så jeg ser frem til samarbejdet med den nye regering, som efter alt at dømme meget snart bliver til virkelighed. Og det må gerne fortsætte i den ånd, som herskede i sidste uge, hvor vi afsluttede såvel finanslovsforhandlinger som blev enige om en aftale om energiafgifterne (PSO) og en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem.

For mig handler det ene og alene om at få så meget som muligt af Dansk Folkepartis politik igennem. Udsigten til en ny regering har ikke dæmpet min optimisme for netop det. Lad mig sige det sådan.

Og så tilbage til finanslovsaftalen for 2017. Det er en rigtig god én af slagsen med markante DF-aftryk.

Vi har fået gennemtrumfet en lang række nødvendige stramninger af udlændingepolitikken. Der indføres eksempelvis en nødbremse, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, når der igen opstår en krisesituation. Det vi oplevede sidste år, hvor asylansøgere vandrede på de danske motorveje, skal ikke ske igen. En anden stramning betyder, at man fremover skal have været 8 år i Danmark for at kunne få permanent ophold. I dag er det 6 år.

Der sker også forbedringer på ældreområdet. Der tilføres ekstra 2 mia. kr. over de næste fire år. Det skal være med til at sikre ældreplejen et løft – mere værdighed. Pengene skal bl.a. gå til at give de ældre på plejehjemmene mere selvbestemmelse og livskvalitet og at sikre de ældre bedre mad og ernæring. Disse forbedringer på ældreområdet kommer vel at mærke oveni værdighedsmilliarden, som vi fik på finansloven for i år og som fortsætter i de kommende år. Og så er det også værd at fremhæve, at vi én gang for alle har fået lagt tanken om at skære i de ældres boligydelse i graven. Det bliver der ikke noget af.

På sundhedsområdet lanceres Kræftplan IV, hvor der over de kommende fire år investeres 2,2 mia. kr. yderligere i at give kræftbehandlingen et løft med særlig fokus på diagnostik og behandling. Men det er ikke kun store milliardbeløb, der kan gøre en forskel. De kommende år er der hvert år afsat 5 mio. kr. til øget genoptræning for hjerneskadede. Der kan eksempelvis være tale om mennesker, som er kommet galt afsted i en trafikulykke, og hvor bedre genoptræning kan gøre en kæmpe positiv forskel.

I det hele taget er der en hel stribe små og store forbedringer på en lang række områder i finansloven, som man set med DF-øjne kan være rigtig godt tilfreds med. Veteranindsats, hjælp til voldsofre, dyrevelfærd, billigere færger til øerne, styrkelse af dansk kulturarv og så videre. Jeg vil anbefale de interesserede at gå på opdagelse i den samlede aftale. Der er rigtigt mange gode ting i den til gavn og glæde for danskerne.

Jo – det er i sandhed spændende tider i dansk politik….

Finanslovsaftalen kan læses på Finansministeriets hjemmeside her:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2016/11/aftale-om-finanslov-2017-et-trygt-danmark-med-bedre-velfaerd

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.