Vores danskhed forsvinder bid for bid….

På søndagens fortsættelse af Årsmødet holdt vores formand Poul Gaardbo en tale om, hvordan vores danskhed forsvinder bid for bid.
Nu gælder det om at bevare vores demokrati på dansk, idet der er givet “frit slaw” for invadering af udenlandske sprog i vores kommunalbestyrelser og regionsråd.
Du kan hører talen på dette link. 

“Jeg kommer fra Brøndby, hvor vi har Danmarks første postnummer, hvor danskerne er kommet i etnisk mindretal.
52 % af indbyggerne er udlændinge, men det er særlig grelt på skolerne, hvor op mod 80 % af børnene er udlændinge på Brøndby Strands skole.
I bebyggelsen, der er 80 forskellige nationaliteter med omkring 100 forskellige sprog, der alle figurerer i en eller anden form på en hjemmeside fra boligforeningerne.
Hver dag så kommer det ind på os … det sniger sig ind på os. Vi lægger ikke rigtig mærke til, at det kommer … men lige pludselig så er det blevet en del af vores hverdag, uden at vi har lagt mærke til det.
Nu har vi – som sagt mange gange på dette Årsmøde – snart kommunalvalg, og som lokalformand i Brøndby sætter jeg mig ned og læser reglerne, fordi det er altid en god ide at læse reglerne, når man skal spille et spil, og vi skal spille det spil, der handler om valg.
Hvem kan stemme?
… ja, det kan danske statsborgere naturligvis.
Det kan EU-borgere med fast adresse i Danmark. Der er ingen tidsbegrænsning … det er bare at flytte til Danmark, registrere sig i Folkeregisteret, så har man stemme- og valgret.
Udlændinge, med mere end 3 års fast ophold i Danmark, kan også stemme.
Javel …men var der noget krav til, at man skal kunne tale og forstå dansk? – Næ, det stod der ikke noget om i valgloven … så jeg ringede til vores fantastiske borgmestersekretær i Brøndby, der ved alt – Birgitte Thygesen. Hun vidste det ikke.
Så tænkte jeg, at så ringer jeg til Indenrigsministeriet, fordi de jo ved sådan noget, for det er der taget højde for.
Jeg ringede til Indenrigsministeriet, og spurgte dem om, hvis nu der blev valgt en person til en kommunalbestyrelse, og personen er af udenlandsk herkomst, og ikke kan dansk, har personen så ret eller krav på dagsorden og bilag på et sprog, den valgte kan forstå?
Har personen ret eller krav på at få en tolk? … det kunne de ikke svare på.
Hvis nu man kunne få en tolk, har den tolk så ret til at sidde i byrådssalen ved siden af den valgte, der skal oversættes for? … og har den tolk ret til at være med til lukkede dagsordener? … det vidste de ingen ting om.
Det skal jo nødig ende med simultantolkning, for vi kan jo i nogle kommuner risikere at få flere ind, der ikke kan det danske sprog i de nuancer, der nu skal til, for at kunne lede vores land.
Hvem må være tolk?
Må det være Muhammeds fætter? – Eller skal det være en autoriseret tolk? … det vidste de heller intet om.
Det vil sige, at Indenrigsministeriet ikke havde et bud på, hvordan vi skal løse det problem, til trods for at vi 21. november har et valg, hvor de her situationer kan opstå.
Jeg fik også at vide, at det var et ”hypotetisk spørgsmål” …ja tak …det var det også, da Dansk Folkeparti i sin tid begyndte at tale om den oversvømmelse af indvandrere, vi ville få, der var det også hypotetisk, men nu er det hverdag. Det her kan også blive hverdag, og der mangler bestemt lovgivning på området.
Vi skal helst ikke have udenlandske statsborgere til at sidde i vores kommunalbestyrelser.
Det er sådan, at kurderen f.eks. de oplister samtlige kurdere, der opstiller for forskellige partier, og opfordrer kurderne med stemmeret i Danmark til at stemme på kurdere. Det er åbenbart ikke så vigtigt, hvilket parti de tilhører, hvad de kan, eller hvad de vil …bare de kurdere.
Er det ikke en måde, de er ved at overtage det hele på?
Vi skal naturligvis have danske statsborgere til at stemme ….og kun danske statsborgere, fordi dansk valgkamp og danske demokrati skal foregår på dansk .
…og lad mig lige inden jeg forlader podiet citere John Mogensen: ”Danmarks jord for de danske…”.
Tak for ordet.”

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.