Læs Peter Skaarups tale ved DF Brøndbys julefrokost

Oplæg til medlemsmøde i Brøndby 6/12-2012 af Peter Skaarup

Kære venner!

Det er mig en stor fornøjelse at være her i Brøndby og møde jer gode DF’ere fra ”Vestegnen”. Nu er aftenens tema retspolitik, men da jeg jo har god tid i aften, så vil jeg også tale lidt om, hvordan det går sådan overordnet med Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. Det er jo ret spændende, for der sker meget i politik lige nu.

Det er nu noget over et år siden, at der var folketingsvalg. Det betød jo et regeringsskifte, det vil jeg vende tilbage til, og det betød også en masse for Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. Vi sagde farvel til en række kendte ansigter, som havde valgt ikke at genopstille, og goddag til en række nye medlemmer af vores folketingsgruppe, som har en masse nye idéer og energi at bidrage med. Måske har I mest oplevet det som om, at der er tonet en DF’er frem på skærmen, som I ikke lige kendte, men tro mig, når jeg siger, at selv om vi har sagt farvel til gode kræfter, så har vi så sandelig også sagt goddag til gode kræfter.
Læs mere…

DFs udlændingepolitik gavner alle

Af MARTIN HENRIKSEN / Integrationsordfører, Dansk Folkeparti (MF)

Det hævdes også ofte, at når Dansk Folkeparti ønsker morgensang, mere historieundervisning eller færre religiøse særhensyn i folkeskolen, så er der tale om snæversynet nationalisme eller hetz mod udvalgte befolkningsgrupper. Det er imidlertid noget sludder. Vores politik er ikke et forkvaklet ønske om at stramme, blot for at stramme. Vi siger tingene lige ud og er ikke tynget af politisk korrekthed. Det handler om kulturelt selvforsvar.

Dansk Folkepartis politik er båret af et altoverskyggende ønske: Ønsket om at holde sammen på landet nu og i fremtiden. Det er et ønske om, at danskerne ikke glemmer, at de er en del af en historisk baggrund. At vores kultur, vores danske værdier og vores fælles kulturinstitutioner ikke er noget, som automatisk bliver ved med at være der.

Læs mere…

Læserbrev i Folkebladet d. 7 nov. 2012

At være tro mod sine mærkesager.
Politik er et kompromis af et samarbejde, det bygger på at alle parter får noget ud af samarbejdet. Er dette ikke tilfældet er det bedre at være tro imod sine mærkesager. Ellers er der ingen grund til at være flere forskellige partier.

Læs mere…

Budget 2013 for Brøndby kommune.

Der er rigtig mange tiltag i det netop vedtaget budget, men er det de rigtige. Dansk Folkeparti i Brøndby mener ikke at det er de rigtige tiltag. Vi mener med udgangspunkt i den rapport som Teknik og Miljø forvaltningen har udarbejde og fremlagt på økonomiudvalgets møde den  08-08-2012 punkt 1181 fremgår det at vores skoler og institutioner er under vedligeholdt med 137,2 millioner. Socialdemokraterne, Venstre, Konservativ og SF tager ikke denne rapport alvorlig og bruger kommunens penge på Kulturhuse, Biblioteker, Idrætshaller og sidst på et hus i middelalderlandsbyen. Vores unge mennesker som går i institution og skole, kan så i skoletiden sidde i nedslidte og dårlige lokaler, for så efter skole at gå til fritidsaktiviteter i nye og dejlige lokaler. Dansk Folkeparti mener hvis der skal prioritets, og det skal der, burde det være omvendt.

Dansk Folkeparti har siden 2008 hvert år stillet forslag om at tilføre vore skoler flere vedligeholdelses penge.
Endvidere har vi foreslået af slå kultur og idrætsudvalget sammen for at effektiviserer
udvalgene. Men nej det giver jo 2 udvalgsformænd.

Notatet fra Teknik og Miljø afdelingen kan læses på Politiker Web på kommunens hjemmeside

Tom Bech Fredriksen

Dansk Folkeparti

Buget 2013

Drift siden

Hele processen har i år været meget rodet. Først troede vi at vi skulle have 32 millioner på grund af den nye udligningsreform.

De penge bliver ved efterfølgende beregninger til et lille plus eller 0. Det er ikke til at finde ud af.

Så synes regeringen at vi er hårdt ramt på vestegnen og vi får tilført 15 millioner ekstra.

Anlæg.

For ikke at kommunerne skal bruge for mange penge bliver der pluselig lagt loft over investeringerne i 2013. Det betyder at vi tilbage rykker nogle af de investeringer som skulle udføres i 2013 til 2012 og omvendt. Der er investeringer der er flyttede frem og tilbage flere gange.

Så alt i alt en meget rodet proces.

I foreåret kommer Teknisk Forvaltning med et notat som siger at der er et efterslæb på vedligeholdelse af vores Institutioner og Skoler på ca 135 millioner. Dansk folkeparti er kommet med ændringsforslag til budget så afsætter 5 millioner i 2013 og 30 millioner de efterfølgende år så vi igen kan få vores skoler op på et akceptabelt niveau.

Der er i det foreliggende budget afsat mange penge til fritidsinteresser. Det er meget vigtigt at kommunen har gode fritids tilbud. Men de bliver prioriteret på bekostning af vedligeholdelse på skolerne.

Buget skema for 2013

Dansk Folkeparti afholder uddannelses- og kulturseminar

Uddannelses- og Kulturpolitikkens betydning!

Dansk Folkeparti afholder uddannelses- og kulturseminar

Den11. oktober kl. 18:00

 Sted: Kulturhuset Kilden

Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Uddannelses- og kulturordfører Alex Ahrendtsen holder åbent møde for medlemmerne, så vi kan snakke om Dansk Folkepartis muligheder og idéer for Danmarks fremtid.

Alex Ahrendtsen holder et oplæg om uddannelses og kulturpolitikken i Dansk Folkeparti. Vi skal høre om, hvad der sker, hvor vi vil hen og hvilke ulykker rød blok laver!

Mødet afholdes i vanlig DF-stil, og der vil derfor være rig mulighed for de fremmødte til at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Det vil være gratis at deltage på seminaret.

Der vil være kage/frugt samt drikkevarer som kaffe/te – øl/vand til alle.

Tilmelding til seminaret sendes til carsten@df-brondby.dk

Med venlig Hilsen

Dansk Folkeparti

Børn og unge indoktrineres gennem skolebøger

Af KENNETH KRISTENSEN BERTH

Forudfattede meninger, færdigpakkede verdensbilleder og politiske korrekte fyndord er hverdag for børn og unge i de danske folkeskoler og på de gymnasiale uddannelser. Det viser en gennemgang af en stribe danske skolebøger, som jeg har gennemgået. I 2006 tog jeg fat i 65 tilfældigt udvalgte skolebøger om emner, som jeg takket være min uddannelse som cand. mag. i historie og samfundsfag især ved noget om. Resultatet var skræmmende og blev til en 128 sider lang bog, der opridsede et hav af eksempler på indoktrinering af eleverne. Det var stereotyper, fordrejninger eller direkte usandheder om USA. Israel og jøderne. Kommunismen og Den Kolde Krig. Islam. Racisme. Danskhed. Danskerne og det danske samfund som eksempel Takket være mange undersøgelser ved vi, at danskerne er verdens lykkeligste folk. Og vi ved også, at det er sådan takket være et stærkt værdifællesskab. Danskerne er glade for deres land, og samtidig er det de europæere, der er mest positive over for globaliseringen. Men alt det står der ikke noget om i skolebøgerne. Her kan man tværtimod læse, at danskheden ikke eksisterer, og hvis den gør, er den noget negativt. Danskerne er selvfede, middelmådige og vil ikke snakke med andre end os selv. Det mest danske er kødpølse og dansk er et bastardsprog. Nationalstater er noget, der heldigvis er ved at forsvinde og blive erstattet af EU. Landegrænser er en dårlig ide. Hvis Danmark havde været et lukket land, var vi forblevet på stenalderniveau – alt godt er kommet til os udefra.

Læs resten af artiklen på Den korte avis