Svar til Socialdemokraterne i Brøndby

Læserbrev – Folkebladet – 15. maj 2013

læserbrev_folkebladet_20I forlængelse af mit læserbrev I Folkebladet den 1. maj 2013 omkring undervisningsministeriets forsøgsordning, med modersmålsundervisning i Brøndby-skolerne, bliver jeg i Folkebladet den 8. maj 2013 anklaget for at have misforstået og manipuleret med sandheden af 3 ledende socialdemokrater i Brøndby.
Mit læserbrev var rettet direkte til Yousef Idiab og Jihad Vallentin, efter de varmt anbefalede deltagelse i UVM forsøg med modersmålsundervisning. Mit spørgsmål gik på:
Hvor mange generationer mener de 2 lokalpolitikere der skal gå før dansk bliver elevernes 1. sprog, og ikke som nu 2. sprog?  Vi taler her om skoleelever født i Danmark, af forældre som er født og opvokset i Danmark.
Jeg har fortsat et svar tilgode, på mit stillede spørgsmål.
Formand for socialdemokraterne i Brøndbyvester, Per Jensen betoner forslaget med, at der er fuldstændig dækning af statstilskud, et klassisk tilfælde af socialdemokratisk tankegang, om at lade de andre betale. Jeg skal venligst gøre Per Jensen opmærksom på, at selv det, som er gratis i hans øjne, er betalt, i dette tilfælde over statsskatten som også jeg bidrager til.
Jeg skal her henvise til Brøndby Kommunes redegørelse af den 14. marts 2013, side 2 nederst (Forsøg målrettet mindre elevgrupper på 4 – 10 elever: 35 skoler gennemfører efter lodtrækning følgende indsats: Almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever. 4 ekstra lektioner om ugen i 16 uger.) Det samme gælder for arabisk talende elever, se http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Apr/130405-125-skoler-er-med-i-forsoeg-med-modersmaalsbaseret-undervisning. Hvis det her anførte ikke er modersmålsundervisning, hvad er det så Per Jensen.
Til borgmester Ib Terp vil jeg blot sige, jeg tager i denne sag ikke fejl, og skal venligst bede dig og dine anførte behjertede venner om at læse redegørelsen igen. Jeg hæfter mig endvidere ved, at du ligesom de øvrige socialdemokrater i Brøndby, glæder dig over, at det er “gratis”, og ikke koster Brøndby en krone. Et faktum er at intet er gratis.
Jeg skal afslutningsvis på det kraftigste pointere, at Dansk Folkeparti i Brøndby støtter kommunens mange øvrige tiltag på integrationsområdet. Vi mener, at det er rimeligt, at vi som kommune stille krav til børnenes forældre om at børn af indvandrere, herunder børn i 3. og 4. generation er skoleparate, når de begynder i skolen.
Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker Brøndby Kommunes mange hårdarbejdende indvandrere, som vil Danmark, hjertelig velkommen i det danske fællesskab.

Med venlig hilsen
Allan Runager
borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Brøndby

Dansk Folkeparti i Brøndby på Facebook

retail-and-facebook-like-buttonDansk Folkeparti i Brøndby har fået egen Facebook-side
Du kan se den ved at trykke på linket ovenover eller du kan se de seneste indlæg ved at trykke på den blå Facebook knap helt ude til højre på hjemmesiden.
Tryk på synes godt om Dansk folkeparti i Brøndby og få de seneste indlæg direkte på din Facebook.

Læserbrev: Undervisning i modersmål

Skærmbillede 2013-05-04 kl. 09.47.13På kommunalbestyrelsens åbne møde den 17. april 2013 behandlede kommunalbestyrelsen et punkt på dagsorden omkring undervisningsministeriets forsøgsordning med modersmålsundervisning i skolernes 1. og 4. klasse i udvalgte kommuner.
Kommunalpolitikerne Youssef Idiab fra Socialdemokraterne, og Jihad Vallentin fra Socialistisk Folkeparti, var på mødet begge varme fortalere for en gennemførelse af forsøgsordningen. Begge lokalpolitikere forklarede sammenstemmende kommunalbestyrelsen, at forsøget med modersmålsundervisningen ikke havde noget at gøre med modersmålsundervisning som sådan, men at forsøget med eleverne med udenlandsk baggrund i 1.og 4. klasse hvor eleverne, stilles spørgsmål på arabisk og eller tyrkisk og derefter svarer på dansk, angiveligt skulle dette lette børnenes indlæring af dansk som 2. sprog.
Vi taler her om børn af 3. eller 4. generations indvandre, som skal begynde i skolen efter sommerferien og som er født i Danmark af forældre som er født og opvokset i Danmark. Børnene skal nu forsøgsmæssigt tages ud af en dansk undervisningssammenhæng og stilles spørgsmål på bedsteforældrenes sprog, i arabisk og eller tyrkisk.
Jeg vil derfor gerne spørge de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, begge med palæstinænsisk baggrund om hvor mange generationer de 2 lokalpolitikere mener der skal gå før dansk bliver elevernes 1. sprog?
Brøndby Kommune er den kommune i Danmark som bruger flest penge på integration, (www.kommunefakta.dk) herunder deltagelse i sprogskole med obligatoriske kurser i dansk, som er en forudsætning for at kunne oppebære en offentlig forsørgelse.

Er Brøndby kommunalbestyrelse inhabil?

Spørgsmålet er aktuelt i forbindelse med køb af Brøndby Stadion, eller dele heraf. Inhabiliteten afhænger af hvor mange, og hvilke kommunale beslutningstagere som har tegnet personlige aktier i BIF A/S.
Brøndbys borgmester Ib Terp med flere, har i den senere tid stået i spidsen for et mislykket forsøg, på at redde den fallittruede fodboldklub BIF A/S, ved igennem et kommunalt forsøg på opkøbe dele af stadion. Indenrigsministeriet har efterfølgende underkendt Brøndby Kommunes ønske om opkøbet, da dette ikke ligger inden for reglerne om hvad kommunale skattekroner må anvendes til.
Borgmesteren citeres i BT, under www.sporten.dk den 22/3 – 2013 – Brøndby Kommune har forkøbsret på Brøndby Stadion og kunne altså stille sig i vejen for et salg af det store stadion til andre interesserede. En option som Brøndby Kommune imidlertid har valgt ikke at benytte sig af.
Det blev drøftet, men droppet. Vi har ikke pengene, siger Ib Terp, borgmester (S) i Brøndby Kommune. Han bekræfter desuden, at prisen på stadion ligger på 150 millioner kroner.- Det er det beløb, vi blev forelagt, siger Ib Terp.”Regeringens anlægsloft gør det ikke muligt for Brøndby Kommune at låne pengene til et køb af stadion.”
Hvis handlen med køb af stadion eller dele af stadion, som i første omgang, var givet et mundtlig tilsagn om fra indenrigsministeriet, rejses spørgsmålet, om borgmesteren og de øvrige beslutningstagere/kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hvis de samtidig er aktionærer i fodboldklubben BIF A/S, er inhabile i forhold til en sådan kommunal handel?
Indhabile, fordi der nemt kunne opstå tvivl om hvilke interesser som bliver plejet, er det kommunens interesse, eller er det den enkelte aktionærs personlige pengeinteresse som bliver plejet ved et evt.kommunalt køb af Stadion.
Allan Runager
Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti Brøndby

Pressemeddelelse – Opstillingsmøde

 

DF i Brøndby har afholdt opstillingsmøde:
“VI STILLER MED ET STÆRKT HOLD”

Allan Runager, 63 år, valgt som ny spidskandidat

kandidater

Vi tør godt tro på fremgang
“I 2009 fik Dansk Folkeparti i Brøndby 4 valgt ind i kommunalbestyrelsen og med den fremgang og dygtighed som partiet har udvist på landsplan, så tør vi godt tro og håbe at det smitter af lokalt med en fremgang på 1-2 mandater. Vi har sat et stærkt hold, som nok skal forstå at markere sig i valgkampen”, udtaler lokalformanden Poul Gaardbo.

Allan Runager, 63 år
Spidskandidat for Dansk Folkepart i Brøndby

Dansk Folkeparti i Brøndbys nye borgmesterkandidat
Allan Runager, 63 år, præsenterer selv sit kandidatur således:
“Den solide politik som Dansk Folkeparti står for, vil sammen med et åbent og bredt samarbejde blive videreført af de foreløbig 9 gode kandidater som blev valgt på opstillingsmødet.
For at fremme Dansk Folkepartis politik mest muligt vil vi føre en aktiv valgkamp. Når stemmerne er talt op, og styrkeforholdet er afklaret, vil vi i den nye kommunalbestyrelse samarbejde med alle øvrige partier.

Vi vil søge indflydelse igennem et aktivt samarbejde med et eller flere andre partier. Et samarbejde som også gerne medfører et medansvar for den førte politik i Brøndby Kommune.

Vi glæder os til at komme i gang”, siger Allan Runager.

De foreløbig 9 kandidater der er opstillet som partiliste, er i rækkefølge:

Allan Runager
Tom Bech Fredriksen
Ole Valsgaard Hansen
Henrik Rademacher
Jan Andreasen
Susanne Hansen
Lotte Marnow
Poul Gaardbo
Carsten Horn

Bestyrelsen er af opstillingsmødet bemyndiget til at kunne opstille flete kandidater på listen, hvis der skulle melde sig kvalificerede emner.

Læserbrev: Er Brøndby et multikulturelt samfund?

I Folkebladet den 27/2 2013 stod at læse at en gruppe mennesker med Feridun Korkmaz i spidsen ønsker at åbne en privat islamisk børnehave i Brøndby Strand.
Historisk begyndte det med en muslimsk gravplads i Brøndby. Nu fortsætter det med oprettelse af en børnehave, oprettet på Islamisk kulturbaggrund, det næste bliver måske så en koranskole og senere et islamisk plejehjem så er paralelsamfundet fuldbyrdet og åbent for den sidste og endelige bid, sharia loven. Dette er ikke blot fiktion, men hverdag i flere engelske byer.
Initiativet er med garanti ikke noget der fremmer integrationen i Brøndby. Tvært imod så er det en handling som fremmer det muslimske parallelsamfund, herunder med en udansk islamisk kønsopdeling allerede nede fra børnehavestadiet. En kønsopdeling som vil følge børnene i skolen og videre i livet. Kravet om at der i institutioner ikke må serveres grisekød, er i Brøndby børnehaverne allerede ”frivilligt” gennemført, dels igennem beslutninger truffet af et flertal i institutionernes forældrebestyrelser og dels igennem en udviddet hensynstagen fra personale og øvrige forældre.
I Brøndby kommune er der ingen nævneværdig ventetid på institutionspladser, så det kan ikke være begrundelsen for oprettelse af en privat børnehave, som kommunens skatteydere alligevel skal betale igennem tilskud. Håber ikke at det siddende flertal i Brøndby kommunalbestyrelse af misforstået hensynstagen og velvilje godkender et sådan hel og aldeles overflødigt projekt som ikke tjener andet formål end endnu en uheldig opdeling i dem og os, betalt af kommunale skattekroner.
Hvor slutter det? det må være på tide at nogle fornuftige politikere stopper denne bid for bid indhug på danske værdier i Danmark. Hvis Feridun Korkmaz er så begejstret for de islamiske værdier som han prøver at indføre i Brøndby skulle han måske hellere benytte sig af sin frie ret til, for egne penge at åbne en tilsvarende børnehave et sted hvor islam udgøre en naturlig del af befolkningens kulturelle baggrund.
Allan Runager
Dansk Folkeparti Brøndby

DF Brøndby savner handling i Zionismesag

Hvem er racist ?

Socialdemokratiets kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby kommune, Youssef Khalil Idiab truer syge jøder (læs zionister) i hele verden:

Det vrimler med syge zionister som sædvenlig på dine FB kære Fathi. Deres racistiske, apartheid og slyngel stat er snart til ende, til historiens losplads sammen med alle zionister all over the World”

Ovenstående ordlyd fra Youssef Khalil Idiab, blev den 14/2-13 slået op på vennen, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Fathi  El Abed`s  facebook side, alt imens han fremførte sit indlæg på Københavns Rådhus I forbindelse med de jødiske borgeres forhold i København.

Da Youssef Khalil Idiab er en offentlig person/lokalpolitiker I kommunens børne-og unge udvalg, og formand for integrationsrådet I Brøndby,  kunne det være interessant at vide om socialdemokratiet i Brøndby deler deres kandidat Youssef Khalil Idiab`s menneskesyn?  Og om borgmester Ib Terp eller en anden repræsentant for socialdemokratiet I Brøndby officielt vil tage afstand fra de skrevne trusler, og drage den nødvendige konsekvens heraf.

Folkebladet uge 9 2013

Folkebladet uge 9 2013

Ny formand for Dansk Folkeparti Brøndby

Folkebladet

Folkebladet

Dansk Folkeparti Brøndby har den 21. februar 2013 afholdt ordinær generalforsamling    i Kulturhuset Kilden, Brøndbyøster.

Efter 2 år på posten blev Carsten Horn afløst af Poul Gaardbo, der blev valgt til ny formand, efter indstilling af en enig bestyrelse.

Bestyrelsen for Dansk Folkeparti Brøndby ser herefter således ud:
Poul Gaardbo – Jan Andreasen – Allan Runager – Tom Beck Fredriksen – Ole Valsgård Hansen.
Suppleanter: Henrik Rademacher – Lotte Marnow.

Den nyvalgte bestyrelse udgør tilsammen et stærkt team, som er klædt på til de kommende udfordringer med kommunalvalget den 19. november 2013, som en af de højst prioriterede opgaver.

Læs Peter Skaarups tale ved DF Brøndbys julefrokost

Oplæg til medlemsmøde i Brøndby 6/12-2012 af Peter Skaarup

Kære venner!

Det er mig en stor fornøjelse at være her i Brøndby og møde jer gode DF’ere fra ”Vestegnen”. Nu er aftenens tema retspolitik, men da jeg jo har god tid i aften, så vil jeg også tale lidt om, hvordan det går sådan overordnet med Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. Det er jo ret spændende, for der sker meget i politik lige nu.

Det er nu noget over et år siden, at der var folketingsvalg. Det betød jo et regeringsskifte, det vil jeg vende tilbage til, og det betød også en masse for Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. Vi sagde farvel til en række kendte ansigter, som havde valgt ikke at genopstille, og goddag til en række nye medlemmer af vores folketingsgruppe, som har en masse nye idéer og energi at bidrage med. Måske har I mest oplevet det som om, at der er tonet en DF’er frem på skærmen, som I ikke lige kendte, men tro mig, når jeg siger, at selv om vi har sagt farvel til gode kræfter, så har vi så sandelig også sagt goddag til gode kræfter.
Læs mere…