HALAL? …NEJ TAK

Jan Andreasen

LÆSERBREV I FOLKEBLADET – 31.07.2013:
Jan Andreasen
Kandidat til kommunalvalget
Dansk Folkeparti i Brøndby

Halal debatten kører i disse dage på fuldt blus, først var det børnehaver, så var det hospitaler, og nu er det skoler, der servere halalslagtet kød, hvor stort omfanget er i Vestegnskommunerne ved jeg ikke, men daginstitutionerne i Ishøj og Hvidovre Hospital serverer udelukkende halalslagtet kød i deres okse- og kyllingeretter.
Her er så mit opråb til de politikere og forældrebestyrelser, der er med til at vedtage, om der skal serveres religiøst slagtet kød i de offentlige institutioner.
Hvordan kan det være, at danskerne skal lade sig nøje og indordne sig under en minoritets religiøse krav, hvordan kan det være, at kristne og ikke kristne danskere bliver tvunget til at spise religiøst slagtet kød, ofte uden at de bliver informeret om det og ikke har muligheden for at vælge det fra.
Vi har religionsfrihed i Danmark, og det indebærer og at man ikke skal pådutte andre sin religion, ligesom man skal respektere andres religion, jeg siger ikke, at muslimerne ikke skal have muligheden for at spise halalslagtet kød, for det skal de naturligvis.
Det er ikke kun af religiøse årsager, at mange danskere vil have muligheden for at kunne vælge halalkød fra, der er også mange, der ser det fra et dyreetisk synspunkt, hvor vi i Danmark bedøver dyret inden det slagtes, er det langt fra tilfældet i udlandet, Danmark importere hvert år meget af det oksekød, vi spiser, fra udlandet hvor der ikke er de samme krav til slagtning som der er i Danmark, det betyder, at vi ikke har nogen ide om, hvordan dyret er blevet behandlet under slagtningen.
Min holdning er at halalkød ikke skal vælges fra, men vælges til, og Dansk Folkeparti i Brøndby arbejde for, ar det bliver kutymen i alle offentlige institutioner i Brøndby Kommune.

Der skal indføres fast procedure for godkendelse af plejefamilier

poul_højreLÆSERBREV I FOLKEBLADET – 24.07.2013.
Poul Gaardbo
Kandidat til kommunalvalget
Dansk Folkeparti i Brøndby

Læserbrevet blev bragt i forkortet udgave, men her er hele  historie i uforkortet udgave:

Hvilke krav skal Brøndby Kommune stille til sine familieplejer?
Ja, problemet er jo allermest, at der slet ikke er nedfældet noget som helt på skrift. Ikke dermed sagt, at der ikke stilles krav – for det gør det, men desværre af en delvis subjektiv karakter. Vi ønsker derfor en grundig debat om familiepleje, dens kvalifikationer og godkendelsesgrundlag.
Vi mener, at først og fremmest skal hjemmet være børnevenligt og have fysisk plads til det antal børn, som familien godkendes til.
Dansk Folkeparti i Brøndby mener, at familiepleje aldrig må være en levevej, hvor det alene drejer sig om at få så mange børn som muligt i pleje, og derved så mange penge som muligt for et minimum af engagement og arbejde. Vi ønsker engagerede plejefamilier, der har forståelse og indsigt i børns trivsel, opvækst og problemer.
Fra 1. januar bliver det sådan, at det er regionen, der skal godkende plejefamilien, og altså ikke længere kommunen, som vi helst ser som godkendende myndighed, mens det er det enkelte plejebarns kommune, der skal føre tilsyn med de anbragte børn. Det vil i værste konsekvens sige at en familie, der har 3-4 plejebørn, er godkendt af den region familien bor i, mens det “daglige tilsyn” med de anbragte børn, føres af de kommuner, som børnene kommer fra. – Altså tilsyn af de samme hjem fra måske 3-4 forskellige kommuner samtidig, samt fra januar også tilsyn fra regionen. Det er yderst vigtigt og nødvendigt, at der stilles de samme krav fra børnenes kommuners side. Hvis det ligger fast, og ikke kan ændres, så virker det mere indlysende at tilsynet med børnene også føres at den region, der har godkendt familien.
Læs mere…

Mere nærpoliti og især et mere synligt nærpoliti ønskes

Allan_højreAllan Runager
Spidskandidat
Dansk Folkeparti i Brøndby

Kriminalitetsforebyggelse løses ikke effektivt ved et nærpoliti som annoncerer med kontortid hver torsdag imellem kl. 16 og 18. sådan er det på alle nærpolitistationer i Københavns Vestegns Politi.
Når der tales om kriminalitet begået i Brøndby er på nedadgående, og ikke er værre end andre steder på Vestegnen, er det rigtigt, set ud fra et helhedssyn.
Men hvad Politi, borgmester og boligselskabsbestyrelser mfl. glemmer at oplyse, er at vi stadig ligger i top når det isoleret drejer sig om emner som voldskriminalitet og indbrud. Ingen ud over dem som har prøvet det kan forestille sig hvor krænkende det er at haft indbrud i sin bolig.
Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker en bedre kriminalitetsforebyggelse igennem et effektivt nærpoliti, som kender boligområder og de mennesker som bor der.

Nedenstående ses en opgørelse over en 5 års periode for indbrud, Brøndby ses her kun overgået af Vallensbæk.

Mere nærpoliti (3)

   Anmeldte indbrud i boliger, se mere  www.politistatistik.dk

Flot hærværk eller elendig kunst?

Brøndby-GraffitiLÆSERBREV I FOLKEBLADET – 17.07.2013
Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

Graffiti. Ordet vækker oftest en hovedrysten hos os borgere. Vi ser det hver dag, et tag, en mur eller et stort piece med mange farver. Mange mener, at det er noget nymodens hærværk importeret direkte fra USA. Nuvel, den nuværende form er fra 70’ernes USA, men der er fundet gamle tegninger i Katakomberne i Rom og gaderne i Pompeji. I det  gamle Grækenland blev der ridset i murene. Og selve ordet graffiti stammer højst sandsynligt fra det italienske ord graffiato, som betyder ”at ridse”.
Personligt ser jeg ikke noget pænt i tags, medmindre de er udøverens underskrift i hjørnet af et piece. Desværre udfoldes denne kulturs kunstværker ulovligt på offentlige og private ejendomme.
Men sidste år besøgte jeg Paris. Her boede jeg i kunstnerregionen Montmatre, hvor store kunstnere som Dalí, Monnet, Picasso og van Gogh har arbejdet. Disse kunstnere havde meget forskellige stilarter, og noget for en hver smag. På samme måde, som de alle var velkomne i Montmatre, har bydelen i dag en mur til graffitimalerne. En mur som de kan male deres pieces på, udfolde sig og blive bedre. Efterfølgende kan den næste så tegne sitHenrik Rademacher-venstre værk oven på. På den måde mindskes brugen af byens øvrige mure. Dansk Folkeparti går ikke ind for hærværk eller på anden måde skænning af ejendomme og mure. Men vi ser en idé i, at opføre en lignende mur til malerne. Hvis en mur kan nedbringe private, kommunale og boligbevægelsernes udgifter, ville det jo være dejligt. Derfor vil vi undersøge muligheden for opførsel af en sådan mur i kommunen, hvor graffititegnere frit kan udfolde sig, men stadig under ansvar.

Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

 

Dansk Folkepartis kandidater til kommunalvalget 2013

Logo-uden tekst-1Så er det året, hvor vi i Brøndby Kommune har mulighed for at få et systemskifte, hvilket vi satser på i Dansk Folkeparti i Brøndby.

Vi er gået i valgteknisk samarbejde med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, så der ikke er stemmer, der på denne fløj går til spilde.

Dansk Folkeparti opstiller 9 kandidater til kommunalvalget, der afholdes tirsdag den 19. november.

Kandidaterne har hver især fået mulighed for at præsentere sig her på hjemmesiden, og du finder dem ved at “klikke” på deres navne.

Kandidaterne er opstillet i følgende rækkefølge:

1. Allan Runager

2. Tom Bech Fredriksen

3. Ole Valsgaard Hansen

4. Henrik Rademacher

5. Jan Andreasen

6. Susanne Hansen

7. Lotte Marnow

8. Poul Gaardbo

9. Carsten Horn

Bestyrelsen for DF i Brøndby på hjemmebesøg

Billede0100 I DF i Brøndby har vi flere ældre og enkelte handicappede medlemmer, der har svært ved at komme i vores foreningslokale, der ligger i en kælderetage.
Dette faktum afstedkom et brev fra Ditte Jeier, til højre på billedet, der inviterede bestyrelsen til at komme på hjemmebesøg hos hende og  veninden Vibeke Hedenskog …og vi tog hende på ordet.
Allan Runager, Tom Bech Fredriksen, Ole Valsgaard Hansen og Poul Gaardbo mødte onsdag eftermiddag op med wienerbrød og Ditte havde lavet et dejligt kaffebord.
Det blev til et par hyggelige timer, hvor Ditte og Vibeke fremførte deres synspunkter på mangt og meget og de fremmødte kandidater til det kommende kommunalbestyrelsesvalg var yderst lydhøre.

Der blev berørt emner som:

Hjemmehjælp
Bedre adgangsmuligheder for handicappede til offentlige kontorer og de butikker der er nødvendige at kunne komme i for at kunne fungere.
Trafikale forbedringer for handicappede, blandt andet er op- og nedkørsler fra fortov til vej alt for høje og stejle  for kørestole og 3-hjulede el-cykler .
Problemer med at kunne komme i bank og på posthus.
Usikkerhed ved forsøg på tricktyverier, blandt andet i Brøndby Strand Centret.
Manglende muligheder for at kunne oplade batterier til 3-hjulede el-køretøjer til handicappede og gangbesværede. Disse køretøjer kører alt for kort – kun omkring 3o km på en opladning – hvorfor det kan være svært at komme rundt i vore arealmæssige store kommune.
Muligheden for at gratis offentlig transport for ældre og svage medborgere i kommunen, når det foregår uden for myldretiden.
 Bofællesskaber for hjemløse i stedet for tilbud om egen lejlighed.
For lang ventetid i telefonen, når der skal ringes til Brøndby Kommune.

Mødet – og mødeformen – var en stor succes og det blev en yderst hyggelig og informativ eftermiddag i dejligt selskab med to friske “piger”!

Nu kan DF’ere redde liv…

DSC04633

Tirsdag den 28. maj afholdt lokalafdelingen “Førstehjælpskursus” i “Hjerte-Lunge-Redning”, samt “Genoplivning med hjertestarter”. Der var mange oplysninger der gav et nyt syn og blandt andet afskaffede flere fordomme om hjertemassage. Kurset blev kørt af vores spidskandidat til kommunalvalget, Allan Runager, der er uddannet førstehjælpsinstruktør. Deltagerne var fra lokalafdelingerne i henholdsvis Albertslund, Glostrup og Brøndby og vi havde alle en hyggelig og lærerig aften.

DF i Brøndby på Christiansborg

DSC04510 Torsdag den 23. august var lokalforeningen på Christiansborg, hvor folketingsmedlem Søren Espersen viste rundt i alle kroge og kanter.
Det var en yderst interessant aften, hvor vi fik mange informationer og gode anekdoter.
Rundvisningen sluttede af med at vi var samlet i DF’s gruppeværelse, hvor Søren Espersen blandt andet fortalte om det daglige arbejde på Christiansborg, samt det interessante clearingssystem, der er mellem partierne i rød og blå blok.
Desuden svarede Søren beredvilligt på alle spørgsmål og ingen af de 21 deltagere gik derfra uden at have haft muligheden for at stille spørgsmål og få svar.
En stor aften, der sent vil blive glemt. ….Tak for det, Søren!

Svar til Socialdemokraterne i Brøndby

Læserbrev – Folkebladet – 15. maj 2013

læserbrev_folkebladet_20I forlængelse af mit læserbrev I Folkebladet den 1. maj 2013 omkring undervisningsministeriets forsøgsordning, med modersmålsundervisning i Brøndby-skolerne, bliver jeg i Folkebladet den 8. maj 2013 anklaget for at have misforstået og manipuleret med sandheden af 3 ledende socialdemokrater i Brøndby.
Mit læserbrev var rettet direkte til Yousef Idiab og Jihad Vallentin, efter de varmt anbefalede deltagelse i UVM forsøg med modersmålsundervisning. Mit spørgsmål gik på:
Hvor mange generationer mener de 2 lokalpolitikere der skal gå før dansk bliver elevernes 1. sprog, og ikke som nu 2. sprog?  Vi taler her om skoleelever født i Danmark, af forældre som er født og opvokset i Danmark.
Jeg har fortsat et svar tilgode, på mit stillede spørgsmål.
Formand for socialdemokraterne i Brøndbyvester, Per Jensen betoner forslaget med, at der er fuldstændig dækning af statstilskud, et klassisk tilfælde af socialdemokratisk tankegang, om at lade de andre betale. Jeg skal venligst gøre Per Jensen opmærksom på, at selv det, som er gratis i hans øjne, er betalt, i dette tilfælde over statsskatten som også jeg bidrager til.
Jeg skal her henvise til Brøndby Kommunes redegørelse af den 14. marts 2013, side 2 nederst (Forsøg målrettet mindre elevgrupper på 4 – 10 elever: 35 skoler gennemfører efter lodtrækning følgende indsats: Almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever. 4 ekstra lektioner om ugen i 16 uger.) Det samme gælder for arabisk talende elever, se http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Apr/130405-125-skoler-er-med-i-forsoeg-med-modersmaalsbaseret-undervisning. Hvis det her anførte ikke er modersmålsundervisning, hvad er det så Per Jensen.
Til borgmester Ib Terp vil jeg blot sige, jeg tager i denne sag ikke fejl, og skal venligst bede dig og dine anførte behjertede venner om at læse redegørelsen igen. Jeg hæfter mig endvidere ved, at du ligesom de øvrige socialdemokrater i Brøndby, glæder dig over, at det er “gratis”, og ikke koster Brøndby en krone. Et faktum er at intet er gratis.
Jeg skal afslutningsvis på det kraftigste pointere, at Dansk Folkeparti i Brøndby støtter kommunens mange øvrige tiltag på integrationsområdet. Vi mener, at det er rimeligt, at vi som kommune stille krav til børnenes forældre om at børn af indvandrere, herunder børn i 3. og 4. generation er skoleparate, når de begynder i skolen.
Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker Brøndby Kommunes mange hårdarbejdende indvandrere, som vil Danmark, hjertelig velkommen i det danske fællesskab.

Med venlig hilsen
Allan Runager
borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Brøndby