DF i Brøndby i gang med opvarmningen til EU-valget

EU-møde
EU-kandidat Danni Olsen, Allan Runager, Poul Gaardbo, Ole Valsgaard Hansen, Tom Bech Fredriksen og Mogens Camre.

DF’s lokalafdelinger i Københavns Omegn har afholdt EU-kursus, hvor bestyrelserne blev klædt godt på til det kommende EU-valg den 25. maj.
Både EU-kandidat Danni Olsen, Albertslund, der har Københavns Omegns opbakning til valget, samt tidligere Folketingsmedlem og tidligere medlem at Europa-Parlamentet Mogens Camre, havde gode og lærerige indlæg på mødet.
Deltagerne fik lejlighed til at stille spørgsmål, som på fortrinelig vis blev besvaret af de 2 herrer.
Godt at mødet blev afholdt i går (31. marts), for hvis vi havde hørt svarene i dag (1. april), så havde vi bestemt troet at der i de fleste tilfælde havde været tale om en aprilsnar!
Lokalforeningernes bestyrelser står nu godt rustet til valgkampen, der jo allerede er i gang!

Vi opfordrer til at stemme på DANNI OLSEN, som der kan stemmes på over hele landet, så han kan følges med Morten Messerschmidt til Bruxelles.

Generalforsamling 2014

Bestyrelse og suppleanter-1
Efter den senest afholdte generalforsamling, ser bestyrelsen således ud, set fra venstre: Næstformand Tom Bech Fredriksen, 2. suppleant Henrik Rademacher, bestyrelsesmedlem Lotte Marnow, formand Poul Gaardbo, bestyrelsesmedlem Ole Valsgaard Hansen, 1. suppleant Jan Andreasen og kasserer Allan Runager.

Vores generalforsamling var i år en kæmpe succes. Der var mødt mange medlemmer frem og vi fik en god debat både om kommunalpolitik, foreningens forhold, samt EU-politik med henblik på det kommende EU-valg 25. maj.
Samtlige punkter på dagsordenen blev gennemgået og drøftet i fordragelighed. Læs mere…

EU-Kursus for medlemmer afholdt på Scandic

DSC09589
Deltagerne fra lokalafdelingen i Brøndby, fra venstre: JanAndreasen, Erik Riksted, Tom Bech Fredriksen, Susanne Hansen, Ole Valsgaard Hansen, Lotte Marnow og Poul Gaardbo.

For at ruste DF-medlemmerne bedst mulig, blev der afholdt EU-kursus på Hotel Scandic Copenhagen. Hele 8 medlemmer fra Brøndby deltog.

På kurset var der indlæg af: Formand Kristian Thulesen Dahl, medlem af EU-Parlamentet Morten Messerschmidt samt formand for kursusudvalget og organisationskonsulent Steen Thomsen.

Målet for kurset var at deltagerne skulle blive godt rustet til at deltage i EU-valgkampen op til EU-Parlamentsvalget den 25. maj. På samme dato afholdes som bekendt også afstemning om Danmarks deltagelse i EU’s nyopfundne patentdomstol, som DF bestemt ikke mener at vi skal sige ja til. Læs mere…

DF’ere var i skole…

DSC09261-Lille
Allan Runager, Poul Gaardbo, Cansel og Sanna

I dag var DF’s kommunalbestyrelsesmedlem Allan Runager og formand Poul Gaardbo inviteret til Brøndbyvester Skole – den tidligere Tjørnehøjskolen. Her havde to piger, Cansel og Sanna, i 9.-klasse i forbindelse med en skoleopgave, inviteret til interview om DF’s mening om integration og indvandring. – Asylansøgning blev også berørt.

Pigerne havde forberedt nogle gode og fornuftige spørgsmål, som de stillede, og Runager og Gaardbo svarede beredvilligt og forklarende på dem alle.

Hele seancen, der blev optager på video, fandt sted under hyggelige og behagelige former, hvor der blev budt på kaffe, the, vand og wienerbrød. – En god dag, hvor vi alle blev lidt klogere på hinanden.

Reception for DF’s første Borgmester

DSC09097-1
DF’s første borgmester, Carl Christian Ebbesen, ønskes tillykke af formanden for DF i Brøndby, Poul Gaardbo.

DF i Brøndby var på pletten med både lykønskning og gave, da der blev afhold velkomstreception for Dansk Folkepartis først borgmester.
Carl Christian Ebbesen er blevet Borgmester for Kultur og Fritid i København.

Der blev i dag afholdt en flot reception i Københavns Rådhus’ historiske og flotte lokaler. Traditionen tro blev der serveret en flot buffet, der inkluderede de berømte Rådhuspandekager ….der som sædvanligt smagte godt. Læs mere…

DF-besøg på Produktionshøjskolen i Brøndby

Henrik Rademacher-BestyrelseHenrik Rademacher
DF-medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Produktionshøjskolens bestyrelse

Da posterne efter sidste kommunalbestyrelsesvalg skulle fordeles fik jeg posten som bestyrelsesmedlem i PHS, Produktionshøjskolen i Brøndby. Jeg har selv gået på produktionsskole tilbage i 1997 til 1999.
Jeg startede før lovindgrebet om at man maksimum kunne gå der i et år. Jeg gik på Medielinjen på Pile Mølle som ligger i Ishøj Landsby. Derfor gav det mening for mig at sidde netop i PHS’s bestyrelse, da jeg jo ikke er helt uvidende om hvad der foregår på en produktionsskole. Ej heller om hvad formålet med et skoleophold på en sådan er. Læs mere…

DF – ingen adgang for ældre og handicappede

Poul Gaardbo-Bestyrelse

LÆSERBREV I FOLKEBLADET – 15. januar 2014
Poul Gaardbo
formand
DF i Brøndby

Desværre kunne Folkebladet ikke bringe hele det fremsendt læserbrev, men bragte en forkortet udgave. – Her er læserbrevet i fuld længde:

Det virker som om borgmester Ib Terp slet ikke vil forstå DF’s problem med foreningslokalet. I mit seneste læserbrev gjorde jeg tydeligt opmærksom på at lokalet kun er godkendt til maksimalt 10 personer, idet der kun er 1 redningsåbning.

Jeg skrev: ” Det tilbudte lokale er en smule større, end det vi har, men lige så uanvendeligt, idet der også kun er en redningsåbning, hvilket stadig kun giver mulighed for at maksimalt 10 personer må opholde sig i lokalet.” At Ib Terp fortæller at Socialdemokratiet – måske ulovligt – i ca. 25 år har benyttet lokalet til møder, gør det jo fortsat ikke mere lovligt for os, idet der jo stadig kun er 1 redningsåbning, hvilket lovmæssigt kun tillader maksimalt 10 personer i lokalet.
Vi har en del ældre og gangbesværede medlemmer – og endda også enkelte i kørestole – der slet ikke har mulighed for at komme ned i vores lokaler p.g.a. tilgangsforholdene. Læs mere…

Pia Kjærsgaards 30-års jubilæum

DSC09089
VI GRATULERER: Poul Gaardbo gratulerer 30-årsjubilaren Pia Kjærsgaard

DF i Brøndby var naturligvis på plads med gratulation, gave og blomster, da Pia Kjærsgaard i går fejrede 30-års jubilæum som medlem af Folketinget …der er til gengæld nogle år op til den mandlige rekord, der er over 50 år – men mon ikke hun slår den?
Jubilæet skulle have været afholdt i DF’s gruppelokale på Christiansborg, men blev p.g.a. de mange,der fremmødte, rykket til Fællessalen …der var stop fyldt! Læs mere…

Det lignede “BREAKING NEWS”!

Poul GaardboLÆSERBREV I FOLKEBLADET – 1. januar 2014
Poul Gaardbo
formand
DF i Brøndby

Glæden var stor, da jeg den 18. december så forsiden af Folkebladet: “Større rokade giver plads til DF”, stod der ….men glæden varede kort.

Da jeg læste artiklen, så kunne jeg læse, at vi nu kunne få et næsten lige så udueligt lokale, som vi allerede har.

En større rokade har åbenbart kunnet give bedre forhold til “Den Pakistanske Forening” og “Pigeklubben”. Det er jo dejligt for dem, men at deres uduelige lokaler så tilbydes DF, er helt usmageligt.

DF i Brøndby har over 90 medlemmer, hvoraf der også er ældre og gangbesværede, og det lokale der tilbydes, ligger jo – i lighed med det nuværende, der er nabolokalet – ned ad flere betontrapper og helt nede i bunden af en lang gang. Lokalet, som vi har nu, har kun en redningsåbning, hvorfor der i henhold til bygningsreglementets brandkrav maksimalt må opholde sig 10 personer samtidig.

Det tilbudte lokale er en smule større, end det vi har, men lige så uanvendeligt, idet der også kun er en redningsåbning, hvilket stadig kun giver mulighed for at 10 personer må opholde sig i lokalet. – Det svarer til, at en mand har et par sko, der er 5 numre for små …og så give ham et par, der kun er 4 numre for små, og tror at man har løst problemet.

Vi har takket nej til det generøse tilbud om et uegnet lagerlokale i kælderetagen !

Godt Nytår Læs mere…