Henrik Bach

Henrik Bach
Tlf.: 20 87 10 35

Mail: Me@HenrikBach.dk

 

 

 

 

Personligt:
Jeg er 52 år, uddannet som civilingeniør og arbejder med IT softwareudvikling. I min fritid er jeg fritidspilot indenfor UL-flyvning og er medlem af: Hjemmeværnet, Herning UL-klub, Herlev Håndbrygger Laug og andre politiske og upolitiske særinteresseorganisationer. Jeg ejer ingen aktier eller andre værdipapirer og har ingen personlig formue.

Politiske mærkesager:
Brøndby Kommunes Jobcentre skal aktivt koncentrerer sig om at få dens ledige borgere og kontanthjælpsmodtagere i job, når borgeren viser vilje. Jobcentrene skal ikke, på sigt, kontrollere om disse mennesker overholder lovene om kontanthjælp og dagpenge. Det skal socialforvaltningen og a-kasserne selv. Dobbeltarbejde er spild af ressourcer. Disse ressourcer skal frigøres til dette vigtige arbejde. Godt betalt arbejde er på linje med livsvigtige ressourcer som vand, mad og tag over hovedet.Det betyder, at kommunens Jobcentre udelukkende og aktivt skal koncentrere sig om at få ledige og kontanthjælpsmodtagere, som vil, i job, gerne i et samarbejde med dens nabokommuner og regioner og uanset borgernes uddannelsesniveau og sociale tilhørsforhold.

Endvidere skal kommunen sikre sig en aktiv og dynamisk erhvervspolitik, hvor der stilles krav til de lokale virksomheders sociale engagement og skattemæssige ansvar overfor kommunen og dens borgere.

Da den danske sociale velfærd og skatteopkrævning reelt ikke længere eksisterer, er der kun denne mulighed tilbage til at give borgere et anstændigt liv og muligheder.

Svækkes denne mulighed er samfundets sammenhængskraft reelt sat ud af spil.

Lykkedes min mærkesag ikke, kan borgerne forvente, at vi indenfor en overskuelig årrække, i og af nød, bliver tvunget væk fra vores kommune. Hvilket globalisterne, neoliberalisterne og egohumanisterne hylder og har som et sløret mål: At tvinge danskerne ud af deres eget nærområde, og erstatte dem med mennesker, som de, i deres øjne, synes er de bedst egnede eller mest nødlidende, som de hellere end gerne vil hjælpe og kæmpe for.

Lukket for kommentarer.