René Skovdal

René Skovdal
Tlf.: 51 90 06 70

Mail: ReneSkovdal@outlook.dk

 

 

 

 

Personligt:
Er 52 år, lever sammen med Henny og har en dreng, Benjamin på 16 år.
Er uddannet maskinarbejder samt kvalitets og måletekniker.I dag ansat i en stor international organisation som  kvalitets-/miljø-/arbejdsmiljøog sikkerhedschef.Her sikrer jeg bl.a., at jeg altid har medarbejderne med mig i de missioner og visioner Ledelsen vil have implementeret.

I min fritid har jeg de sidste 10 år været meget aktiv lokalt, hvor jeg har dannet en selvforsvars forening. Her aktiverer vi de unge uorganiserede mennesker.

Politiske mærkesager:
I alle mine politiske mærkesager, har jeg et ordsprog der hedder:

“Mennesket bag”. Med det menes, at man som politiker og sagsbehandler i Brøndby Kommune, altid skal sikre, at man har borgeren med i processen. At man informer om, hvad man vil og hvorfor. Således at man som borger føler, at man er taget med på råd, og er blevet hørt.

Ældreomsorg og Socialpolitik
Rigtig mange borger føler sig tilsidesat, overhørt eller måske ikke taget alvorlig i forbindelse med afklaring under sygdom, hjemmehjælp, ansøgning, visitation og rehabilitering.

I nogle tilfælde, har sagsbehandlere erklæret borgeren rask, uden den lægefaglige viden. Med henvisning til at det er noget regeringen har bestemt.

Mange ældre, lever i støv og snavs, og kommer kun i bad, hver 14 dag. Der skal findes penge i Kommunebudget til en bedre ældrepleje.

Jeg vil i Kommunalbestyrelsen, arbejde for, at alle borger i Brøndby, får en fair og saglig sagsbehandling, hvor man tager hensyn til “Mennesket bag”.

Beskæftigelse og erhverv
Regeringen belønner de Kommuner, der får flygtninge i arbejde. Hvad med danskerne? Vi skal have sagsbehandlerne og jobcentrene ud og tale med de lokale virksomheder. Og der skal laves store workshops. Der SKAL findes, både fuldtids, deltids og flexjobs til de mange arbejdsløse, der gerne vil. Jeg vil i Kommunalbestyrelsen, arbejde for, at alle borger i Brøndby, får en fair og saglig sagsbehandling, hvor man tager hensyn til “Mennesket bag”.

Idræt og Kultur
Kommunen skal i højere grad tilgodese foreningernes ønsker og behov. Da idrætten kan samle alle på tværs af religion. Og dermed vejen til integration. – Jeg vil i Kommunalbestyrelsen, arbejde for, at alle borger i Brøndby, får en fair og saglig sagsbehandling, hvor man tager hensyn til
“Mennesket bag”.

 

 

 

Lukket for kommentarer.