Eid, jul og ligestilling?

Henrik Rademacher

LÆSERBREV I FOLKEBLADET- 21. august 2013
Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

Det er med stor bekymring og ærgrelse på muslimernes vegne, at jeg i sidste udgave af Folkebladet kunne læse om deres Eid Messe. Folkebladets journalist var indbudt, til hvad Youssef Idiab kalder for ”lidt ligesom jul”. Der er dog en stor forskel. Ligestillingen mellem mænd og kvinder mangler! Journalisten, som er kvinde, kunne derfor ikke komme ind da hun ikke bar tørklæde. Et er at hun var blevet inviteret og der så ikke var taget højde for at hun var kvinde, noget andet er at for at kunne komme ind og rapportere derfra, skulle hun iføre sig et tørklæde, som religiøst symbol. Ligeledes kunne jeg læse at der slet ingen kvinder var, for der var ikke plads i deres normale rum, da der var så mange mænd at de også skulle bruge det rum. Jeg håber at man vil tage det op, og få indført en mere tidssvarende indstilling overfor ligestilling af mænd og kvinder, som Danmark indførte for mere end 100 år siden.

Nedslidte skoler i hele Brøndby

Hvis du har problemer med at se videoen, så klik HER
LÆSERBREV I FOLKEBLADET – 07.08.2013:
Når dit barn nu begynder i skolen, så forbered dig på et trist syn og pas på at du eller dit barn ikke kommer til skade eller bliver ramt af løstsiddende bygningsdele.
Er du i tvivl om rigtigheden af denne bedømmelse, så gå blot en tur hen på den nærmeste folkeskole og bedøm selv tilstanden af bygninger og omgivelser. Under sådanne betingelser skaber man ikke motiverede lærer elever i Brøndby Kommune.
Vi har været rundt og set kommunes 3 skoler, der hver har 2 afdelinger, som vi har set på udefra. Værst er nok Brøndby Strand Skole – den del, der tidligere hed Søholtskolen. Havde det været en arbejdsplads, hvor betontrapperne til indgangen er smuldret væk, vinduer og solafskærmninger er ved at falde ned, var den nok for længst blevet lukket af arbejdstilsynet.
Det ser ud til at der er en del der skal rettes op på Brøndbyvester Skole og Brøndby Strand Skole, mens den tidligere Tjørnehøjskolen og tidligere Lindelundskolen ser noget trætte ud og først og fremmest trænger til en kærlig hånd og en bøtte maling.
Dansk Folkeparti i Brøndby har igennem de seneste år, og ved gentagne budgetforhandlinger, peget på nødvendigheden af en gennemgribende renovering af de nedslidte folkeskoler, men desværre uden lydhørhed fra socialdemokraterne, som gang på gang har nedstemt vores forslag.
Vi har i foreslået at bruge 5,061 millioner kr. i 2013, samt 30 millioner i hvert af årene 2014, ’15 og ’16. Vi har opfordret forvaltningen at finde tilsvarende besparelser, men forslaget kunne desværre ikke opnår flertal.
I efteråret 2011 blev der af Brøndby Kommunes Teknisk Forvaltning foretaget et udvendigt bygningssyn på alle kommunens folkeskoler.
Teknisk Forvaltning konkluderer i en efterfølgende rapport – Tilstandsvurdering af Børnehuse og Skoler – i Februar 2012, et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 163 millioner kroner, for bare at bringe bygningerne i en forsvarlig stand. Endvidere konkluderes det, at de hidtil anvendte midler til det forebyggende vedligehold, har været utilstrækkelige og der er nu behov for genopretning frem for forebyggende vedligehold på størstedelen af bygningerne.
I Brøndby Kommune har vi en af landets dyreste folkeskoler målt pr. indbygger, men vi må konstatere at pengene ikke bruges til vedligeholdelse af bygningerne.
Socialdemokraterne i Brøndby har haft magten i de sidste mange årtier, og det har medført en total nedslidt folkeskole

Skolerne skal renoveres nu .

HALAL? …NEJ TAK

Jan Andreasen

LÆSERBREV I FOLKEBLADET – 31.07.2013:
Jan Andreasen
Kandidat til kommunalvalget
Dansk Folkeparti i Brøndby

Halal debatten kører i disse dage på fuldt blus, først var det børnehaver, så var det hospitaler, og nu er det skoler, der servere halalslagtet kød, hvor stort omfanget er i Vestegnskommunerne ved jeg ikke, men daginstitutionerne i Ishøj og Hvidovre Hospital serverer udelukkende halalslagtet kød i deres okse- og kyllingeretter.
Her er så mit opråb til de politikere og forældrebestyrelser, der er med til at vedtage, om der skal serveres religiøst slagtet kød i de offentlige institutioner.
Hvordan kan det være, at danskerne skal lade sig nøje og indordne sig under en minoritets religiøse krav, hvordan kan det være, at kristne og ikke kristne danskere bliver tvunget til at spise religiøst slagtet kød, ofte uden at de bliver informeret om det og ikke har muligheden for at vælge det fra.
Vi har religionsfrihed i Danmark, og det indebærer og at man ikke skal pådutte andre sin religion, ligesom man skal respektere andres religion, jeg siger ikke, at muslimerne ikke skal have muligheden for at spise halalslagtet kød, for det skal de naturligvis.
Det er ikke kun af religiøse årsager, at mange danskere vil have muligheden for at kunne vælge halalkød fra, der er også mange, der ser det fra et dyreetisk synspunkt, hvor vi i Danmark bedøver dyret inden det slagtes, er det langt fra tilfældet i udlandet, Danmark importere hvert år meget af det oksekød, vi spiser, fra udlandet hvor der ikke er de samme krav til slagtning som der er i Danmark, det betyder, at vi ikke har nogen ide om, hvordan dyret er blevet behandlet under slagtningen.
Min holdning er at halalkød ikke skal vælges fra, men vælges til, og Dansk Folkeparti i Brøndby arbejde for, ar det bliver kutymen i alle offentlige institutioner i Brøndby Kommune.

Der skal indføres fast procedure for godkendelse af plejefamilier

poul_højreLÆSERBREV I FOLKEBLADET – 24.07.2013.
Poul Gaardbo
Kandidat til kommunalvalget
Dansk Folkeparti i Brøndby

Læserbrevet blev bragt i forkortet udgave, men her er hele  historie i uforkortet udgave:

Hvilke krav skal Brøndby Kommune stille til sine familieplejer?
Ja, problemet er jo allermest, at der slet ikke er nedfældet noget som helt på skrift. Ikke dermed sagt, at der ikke stilles krav – for det gør det, men desværre af en delvis subjektiv karakter. Vi ønsker derfor en grundig debat om familiepleje, dens kvalifikationer og godkendelsesgrundlag.
Vi mener, at først og fremmest skal hjemmet være børnevenligt og have fysisk plads til det antal børn, som familien godkendes til.
Dansk Folkeparti i Brøndby mener, at familiepleje aldrig må være en levevej, hvor det alene drejer sig om at få så mange børn som muligt i pleje, og derved så mange penge som muligt for et minimum af engagement og arbejde. Vi ønsker engagerede plejefamilier, der har forståelse og indsigt i børns trivsel, opvækst og problemer.
Fra 1. januar bliver det sådan, at det er regionen, der skal godkende plejefamilien, og altså ikke længere kommunen, som vi helst ser som godkendende myndighed, mens det er det enkelte plejebarns kommune, der skal føre tilsyn med de anbragte børn. Det vil i værste konsekvens sige at en familie, der har 3-4 plejebørn, er godkendt af den region familien bor i, mens det “daglige tilsyn” med de anbragte børn, føres af de kommuner, som børnene kommer fra. – Altså tilsyn af de samme hjem fra måske 3-4 forskellige kommuner samtidig, samt fra januar også tilsyn fra regionen. Det er yderst vigtigt og nødvendigt, at der stilles de samme krav fra børnenes kommuners side. Hvis det ligger fast, og ikke kan ændres, så virker det mere indlysende at tilsynet med børnene også føres at den region, der har godkendt familien.
Læs mere…

Mere nærpoliti og især et mere synligt nærpoliti ønskes

Allan_højreAllan Runager
Spidskandidat
Dansk Folkeparti i Brøndby

Kriminalitetsforebyggelse løses ikke effektivt ved et nærpoliti som annoncerer med kontortid hver torsdag imellem kl. 16 og 18. sådan er det på alle nærpolitistationer i Københavns Vestegns Politi.
Når der tales om kriminalitet begået i Brøndby er på nedadgående, og ikke er værre end andre steder på Vestegnen, er det rigtigt, set ud fra et helhedssyn.
Men hvad Politi, borgmester og boligselskabsbestyrelser mfl. glemmer at oplyse, er at vi stadig ligger i top når det isoleret drejer sig om emner som voldskriminalitet og indbrud. Ingen ud over dem som har prøvet det kan forestille sig hvor krænkende det er at haft indbrud i sin bolig.
Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker en bedre kriminalitetsforebyggelse igennem et effektivt nærpoliti, som kender boligområder og de mennesker som bor der.

Nedenstående ses en opgørelse over en 5 års periode for indbrud, Brøndby ses her kun overgået af Vallensbæk.

Mere nærpoliti (3)

   Anmeldte indbrud i boliger, se mere  www.politistatistik.dk

Flot hærværk eller elendig kunst?

Brøndby-GraffitiLÆSERBREV I FOLKEBLADET – 17.07.2013
Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

Graffiti. Ordet vækker oftest en hovedrysten hos os borgere. Vi ser det hver dag, et tag, en mur eller et stort piece med mange farver. Mange mener, at det er noget nymodens hærværk importeret direkte fra USA. Nuvel, den nuværende form er fra 70’ernes USA, men der er fundet gamle tegninger i Katakomberne i Rom og gaderne i Pompeji. I det  gamle Grækenland blev der ridset i murene. Og selve ordet graffiti stammer højst sandsynligt fra det italienske ord graffiato, som betyder ”at ridse”.
Personligt ser jeg ikke noget pænt i tags, medmindre de er udøverens underskrift i hjørnet af et piece. Desværre udfoldes denne kulturs kunstværker ulovligt på offentlige og private ejendomme.
Men sidste år besøgte jeg Paris. Her boede jeg i kunstnerregionen Montmatre, hvor store kunstnere som Dalí, Monnet, Picasso og van Gogh har arbejdet. Disse kunstnere havde meget forskellige stilarter, og noget for en hver smag. På samme måde, som de alle var velkomne i Montmatre, har bydelen i dag en mur til graffitimalerne. En mur som de kan male deres pieces på, udfolde sig og blive bedre. Efterfølgende kan den næste så tegne sitHenrik Rademacher-venstre værk oven på. På den måde mindskes brugen af byens øvrige mure. Dansk Folkeparti går ikke ind for hærværk eller på anden måde skænning af ejendomme og mure. Men vi ser en idé i, at opføre en lignende mur til malerne. Hvis en mur kan nedbringe private, kommunale og boligbevægelsernes udgifter, ville det jo være dejligt. Derfor vil vi undersøge muligheden for opførsel af en sådan mur i kommunen, hvor graffititegnere frit kan udfolde sig, men stadig under ansvar.

Henrik Rademacher
Kommunalbestyrelsesmedlem
for Dansk Folkeparti i Brøndby

 

Dansk Folkepartis kandidater til kommunalvalget 2013

Logo-uden tekst-1Så er det året, hvor vi i Brøndby Kommune har mulighed for at få et systemskifte, hvilket vi satser på i Dansk Folkeparti i Brøndby.

Vi er gået i valgteknisk samarbejde med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, så der ikke er stemmer, der på denne fløj går til spilde.

Dansk Folkeparti opstiller 9 kandidater til kommunalvalget, der afholdes tirsdag den 19. november.

Kandidaterne har hver især fået mulighed for at præsentere sig her på hjemmesiden, og du finder dem ved at “klikke” på deres navne.

Kandidaterne er opstillet i følgende rækkefølge:

1. Allan Runager

2. Tom Bech Fredriksen

3. Ole Valsgaard Hansen

4. Henrik Rademacher

5. Jan Andreasen

6. Susanne Hansen

7. Lotte Marnow

8. Poul Gaardbo

9. Carsten Horn

Bestyrelsen for DF i Brøndby på hjemmebesøg

Billede0100 I DF i Brøndby har vi flere ældre og enkelte handicappede medlemmer, der har svært ved at komme i vores foreningslokale, der ligger i en kælderetage.
Dette faktum afstedkom et brev fra Ditte Jeier, til højre på billedet, der inviterede bestyrelsen til at komme på hjemmebesøg hos hende og  veninden Vibeke Hedenskog …og vi tog hende på ordet.
Allan Runager, Tom Bech Fredriksen, Ole Valsgaard Hansen og Poul Gaardbo mødte onsdag eftermiddag op med wienerbrød og Ditte havde lavet et dejligt kaffebord.
Det blev til et par hyggelige timer, hvor Ditte og Vibeke fremførte deres synspunkter på mangt og meget og de fremmødte kandidater til det kommende kommunalbestyrelsesvalg var yderst lydhøre.

Der blev berørt emner som:

Hjemmehjælp
Bedre adgangsmuligheder for handicappede til offentlige kontorer og de butikker der er nødvendige at kunne komme i for at kunne fungere.
Trafikale forbedringer for handicappede, blandt andet er op- og nedkørsler fra fortov til vej alt for høje og stejle  for kørestole og 3-hjulede el-cykler .
Problemer med at kunne komme i bank og på posthus.
Usikkerhed ved forsøg på tricktyverier, blandt andet i Brøndby Strand Centret.
Manglende muligheder for at kunne oplade batterier til 3-hjulede el-køretøjer til handicappede og gangbesværede. Disse køretøjer kører alt for kort – kun omkring 3o km på en opladning – hvorfor det kan være svært at komme rundt i vore arealmæssige store kommune.
Muligheden for at gratis offentlig transport for ældre og svage medborgere i kommunen, når det foregår uden for myldretiden.
 Bofællesskaber for hjemløse i stedet for tilbud om egen lejlighed.
For lang ventetid i telefonen, når der skal ringes til Brøndby Kommune.

Mødet – og mødeformen – var en stor succes og det blev en yderst hyggelig og informativ eftermiddag i dejligt selskab med to friske “piger”!

Nu kan DF’ere redde liv…

DSC04633

Tirsdag den 28. maj afholdt lokalafdelingen “Førstehjælpskursus” i “Hjerte-Lunge-Redning”, samt “Genoplivning med hjertestarter”. Der var mange oplysninger der gav et nyt syn og blandt andet afskaffede flere fordomme om hjertemassage. Kurset blev kørt af vores spidskandidat til kommunalvalget, Allan Runager, der er uddannet førstehjælpsinstruktør. Deltagerne var fra lokalafdelingerne i henholdsvis Albertslund, Glostrup og Brøndby og vi havde alle en hyggelig og lærerig aften.