Læserbrev: Er Brøndby et multikulturelt samfund?

I Folkebladet den 27/2 2013 stod at læse at en gruppe mennesker med Feridun Korkmaz i spidsen ønsker at åbne en privat islamisk børnehave i Brøndby Strand.
Historisk begyndte det med en muslimsk gravplads i Brøndby. Nu fortsætter det med oprettelse af en børnehave, oprettet på Islamisk kulturbaggrund, det næste bliver måske så en koranskole og senere et islamisk plejehjem så er paralelsamfundet fuldbyrdet og åbent for den sidste og endelige bid, sharia loven. Dette er ikke blot fiktion, men hverdag i flere engelske byer.
Initiativet er med garanti ikke noget der fremmer integrationen i Brøndby. Tvært imod så er det en handling som fremmer det muslimske parallelsamfund, herunder med en udansk islamisk kønsopdeling allerede nede fra børnehavestadiet. En kønsopdeling som vil følge børnene i skolen og videre i livet. Kravet om at der i institutioner ikke må serveres grisekød, er i Brøndby børnehaverne allerede ”frivilligt” gennemført, dels igennem beslutninger truffet af et flertal i institutionernes forældrebestyrelser og dels igennem en udviddet hensynstagen fra personale og øvrige forældre.
I Brøndby kommune er der ingen nævneværdig ventetid på institutionspladser, så det kan ikke være begrundelsen for oprettelse af en privat børnehave, som kommunens skatteydere alligevel skal betale igennem tilskud. Håber ikke at det siddende flertal i Brøndby kommunalbestyrelse af misforstået hensynstagen og velvilje godkender et sådan hel og aldeles overflødigt projekt som ikke tjener andet formål end endnu en uheldig opdeling i dem og os, betalt af kommunale skattekroner.
Hvor slutter det? det må være på tide at nogle fornuftige politikere stopper denne bid for bid indhug på danske værdier i Danmark. Hvis Feridun Korkmaz er så begejstret for de islamiske værdier som han prøver at indføre i Brøndby skulle han måske hellere benytte sig af sin frie ret til, for egne penge at åbne en tilsvarende børnehave et sted hvor islam udgøre en naturlig del af befolkningens kulturelle baggrund.
Allan Runager
Dansk Folkeparti Brøndby

DF Brøndby savner handling i Zionismesag

Hvem er racist ?

Socialdemokratiets kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby kommune, Youssef Khalil Idiab truer syge jøder (læs zionister) i hele verden:

Det vrimler med syge zionister som sædvenlig på dine FB kære Fathi. Deres racistiske, apartheid og slyngel stat er snart til ende, til historiens losplads sammen med alle zionister all over the World”

Ovenstående ordlyd fra Youssef Khalil Idiab, blev den 14/2-13 slået op på vennen, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Fathi  El Abed`s  facebook side, alt imens han fremførte sit indlæg på Københavns Rådhus I forbindelse med de jødiske borgeres forhold i København.

Da Youssef Khalil Idiab er en offentlig person/lokalpolitiker I kommunens børne-og unge udvalg, og formand for integrationsrådet I Brøndby,  kunne det være interessant at vide om socialdemokratiet i Brøndby deler deres kandidat Youssef Khalil Idiab`s menneskesyn?  Og om borgmester Ib Terp eller en anden repræsentant for socialdemokratiet I Brøndby officielt vil tage afstand fra de skrevne trusler, og drage den nødvendige konsekvens heraf.

Folkebladet uge 9 2013

Folkebladet uge 9 2013

Ny formand for Dansk Folkeparti Brøndby

Folkebladet

Folkebladet

Dansk Folkeparti Brøndby har den 21. februar 2013 afholdt ordinær generalforsamling    i Kulturhuset Kilden, Brøndbyøster.

Efter 2 år på posten blev Carsten Horn afløst af Poul Gaardbo, der blev valgt til ny formand, efter indstilling af en enig bestyrelse.

Bestyrelsen for Dansk Folkeparti Brøndby ser herefter således ud:
Poul Gaardbo – Jan Andreasen – Allan Runager – Tom Beck Fredriksen – Ole Valsgård Hansen.
Suppleanter: Henrik Rademacher – Lotte Marnow.

Den nyvalgte bestyrelse udgør tilsammen et stærkt team, som er klædt på til de kommende udfordringer med kommunalvalget den 19. november 2013, som en af de højst prioriterede opgaver.

Læs Peter Skaarups tale ved DF Brøndbys julefrokost

Oplæg til medlemsmøde i Brøndby 6/12-2012 af Peter Skaarup

Kære venner!

Det er mig en stor fornøjelse at være her i Brøndby og møde jer gode DF’ere fra ”Vestegnen”. Nu er aftenens tema retspolitik, men da jeg jo har god tid i aften, så vil jeg også tale lidt om, hvordan det går sådan overordnet med Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. Det er jo ret spændende, for der sker meget i politik lige nu.

Det er nu noget over et år siden, at der var folketingsvalg. Det betød jo et regeringsskifte, det vil jeg vende tilbage til, og det betød også en masse for Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. Vi sagde farvel til en række kendte ansigter, som havde valgt ikke at genopstille, og goddag til en række nye medlemmer af vores folketingsgruppe, som har en masse nye idéer og energi at bidrage med. Måske har I mest oplevet det som om, at der er tonet en DF’er frem på skærmen, som I ikke lige kendte, men tro mig, når jeg siger, at selv om vi har sagt farvel til gode kræfter, så har vi så sandelig også sagt goddag til gode kræfter.
Læs mere…

DFs udlændingepolitik gavner alle

Af MARTIN HENRIKSEN / Integrationsordfører, Dansk Folkeparti (MF)

Det hævdes også ofte, at når Dansk Folkeparti ønsker morgensang, mere historieundervisning eller færre religiøse særhensyn i folkeskolen, så er der tale om snæversynet nationalisme eller hetz mod udvalgte befolkningsgrupper. Det er imidlertid noget sludder. Vores politik er ikke et forkvaklet ønske om at stramme, blot for at stramme. Vi siger tingene lige ud og er ikke tynget af politisk korrekthed. Det handler om kulturelt selvforsvar.

Dansk Folkepartis politik er båret af et altoverskyggende ønske: Ønsket om at holde sammen på landet nu og i fremtiden. Det er et ønske om, at danskerne ikke glemmer, at de er en del af en historisk baggrund. At vores kultur, vores danske værdier og vores fælles kulturinstitutioner ikke er noget, som automatisk bliver ved med at være der.

Læs mere…

Læserbrev i Folkebladet d. 7 nov. 2012

At være tro mod sine mærkesager.
Politik er et kompromis af et samarbejde, det bygger på at alle parter får noget ud af samarbejdet. Er dette ikke tilfældet er det bedre at være tro imod sine mærkesager. Ellers er der ingen grund til at være flere forskellige partier.

Læs mere…

Budget 2013 for Brøndby kommune.

Der er rigtig mange tiltag i det netop vedtaget budget, men er det de rigtige. Dansk Folkeparti i Brøndby mener ikke at det er de rigtige tiltag. Vi mener med udgangspunkt i den rapport som Teknik og Miljø forvaltningen har udarbejde og fremlagt på økonomiudvalgets møde den  08-08-2012 punkt 1181 fremgår det at vores skoler og institutioner er under vedligeholdt med 137,2 millioner. Socialdemokraterne, Venstre, Konservativ og SF tager ikke denne rapport alvorlig og bruger kommunens penge på Kulturhuse, Biblioteker, Idrætshaller og sidst på et hus i middelalderlandsbyen. Vores unge mennesker som går i institution og skole, kan så i skoletiden sidde i nedslidte og dårlige lokaler, for så efter skole at gå til fritidsaktiviteter i nye og dejlige lokaler. Dansk Folkeparti mener hvis der skal prioritets, og det skal der, burde det være omvendt.

Dansk Folkeparti har siden 2008 hvert år stillet forslag om at tilføre vore skoler flere vedligeholdelses penge.
Endvidere har vi foreslået af slå kultur og idrætsudvalget sammen for at effektiviserer
udvalgene. Men nej det giver jo 2 udvalgsformænd.

Notatet fra Teknik og Miljø afdelingen kan læses på Politiker Web på kommunens hjemmeside

Tom Bech Fredriksen

Dansk Folkeparti

Buget 2013

Drift siden

Hele processen har i år været meget rodet. Først troede vi at vi skulle have 32 millioner på grund af den nye udligningsreform.

De penge bliver ved efterfølgende beregninger til et lille plus eller 0. Det er ikke til at finde ud af.

Så synes regeringen at vi er hårdt ramt på vestegnen og vi får tilført 15 millioner ekstra.

Anlæg.

For ikke at kommunerne skal bruge for mange penge bliver der pluselig lagt loft over investeringerne i 2013. Det betyder at vi tilbage rykker nogle af de investeringer som skulle udføres i 2013 til 2012 og omvendt. Der er investeringer der er flyttede frem og tilbage flere gange.

Så alt i alt en meget rodet proces.

I foreåret kommer Teknisk Forvaltning med et notat som siger at der er et efterslæb på vedligeholdelse af vores Institutioner og Skoler på ca 135 millioner. Dansk folkeparti er kommet med ændringsforslag til budget så afsætter 5 millioner i 2013 og 30 millioner de efterfølgende år så vi igen kan få vores skoler op på et akceptabelt niveau.

Der er i det foreliggende budget afsat mange penge til fritidsinteresser. Det er meget vigtigt at kommunen har gode fritids tilbud. Men de bliver prioriteret på bekostning af vedligeholdelse på skolerne.

Buget skema for 2013