Dansk Folkepartis kandidater til kommunalvalget 2013

Logo-uden tekst-1Så er det året, hvor vi i Brøndby Kommune har mulighed for at få et systemskifte, hvilket vi satser på i Dansk Folkeparti i Brøndby.

Vi er gået i valgteknisk samarbejde med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, så der ikke er stemmer, der på denne fløj går til spilde.

Dansk Folkeparti opstiller 9 kandidater til kommunalvalget, der afholdes tirsdag den 19. november.

Kandidaterne har hver især fået mulighed for at præsentere sig her på hjemmesiden, og du finder dem ved at “klikke” på deres navne.

Kandidaterne er opstillet i følgende rækkefølge:

1. Allan Runager

2. Tom Bech Fredriksen

3. Ole Valsgaard Hansen

4. Henrik Rademacher

5. Jan Andreasen

6. Susanne Hansen

7. Lotte Marnow

8. Poul Gaardbo

9. Carsten Horn

Bestyrelsen for DF i Brøndby på hjemmebesøg

Billede0100 I DF i Brøndby har vi flere ældre og enkelte handicappede medlemmer, der har svært ved at komme i vores foreningslokale, der ligger i en kælderetage.
Dette faktum afstedkom et brev fra Ditte Jeier, til højre på billedet, der inviterede bestyrelsen til at komme på hjemmebesøg hos hende og  veninden Vibeke Hedenskog …og vi tog hende på ordet.
Allan Runager, Tom Bech Fredriksen, Ole Valsgaard Hansen og Poul Gaardbo mødte onsdag eftermiddag op med wienerbrød og Ditte havde lavet et dejligt kaffebord.
Det blev til et par hyggelige timer, hvor Ditte og Vibeke fremførte deres synspunkter på mangt og meget og de fremmødte kandidater til det kommende kommunalbestyrelsesvalg var yderst lydhøre.

Der blev berørt emner som:

Hjemmehjælp
Bedre adgangsmuligheder for handicappede til offentlige kontorer og de butikker der er nødvendige at kunne komme i for at kunne fungere.
Trafikale forbedringer for handicappede, blandt andet er op- og nedkørsler fra fortov til vej alt for høje og stejle  for kørestole og 3-hjulede el-cykler .
Problemer med at kunne komme i bank og på posthus.
Usikkerhed ved forsøg på tricktyverier, blandt andet i Brøndby Strand Centret.
Manglende muligheder for at kunne oplade batterier til 3-hjulede el-køretøjer til handicappede og gangbesværede. Disse køretøjer kører alt for kort – kun omkring 3o km på en opladning – hvorfor det kan være svært at komme rundt i vore arealmæssige store kommune.
Muligheden for at gratis offentlig transport for ældre og svage medborgere i kommunen, når det foregår uden for myldretiden.
 Bofællesskaber for hjemløse i stedet for tilbud om egen lejlighed.
For lang ventetid i telefonen, når der skal ringes til Brøndby Kommune.

Mødet – og mødeformen – var en stor succes og det blev en yderst hyggelig og informativ eftermiddag i dejligt selskab med to friske “piger”!

Nu kan DF’ere redde liv…

DSC04633

Tirsdag den 28. maj afholdt lokalafdelingen “Førstehjælpskursus” i “Hjerte-Lunge-Redning”, samt “Genoplivning med hjertestarter”. Der var mange oplysninger der gav et nyt syn og blandt andet afskaffede flere fordomme om hjertemassage. Kurset blev kørt af vores spidskandidat til kommunalvalget, Allan Runager, der er uddannet førstehjælpsinstruktør. Deltagerne var fra lokalafdelingerne i henholdsvis Albertslund, Glostrup og Brøndby og vi havde alle en hyggelig og lærerig aften.

DF i Brøndby på Christiansborg

DSC04510 Torsdag den 23. august var lokalforeningen på Christiansborg, hvor folketingsmedlem Søren Espersen viste rundt i alle kroge og kanter.
Det var en yderst interessant aften, hvor vi fik mange informationer og gode anekdoter.
Rundvisningen sluttede af med at vi var samlet i DF’s gruppeværelse, hvor Søren Espersen blandt andet fortalte om det daglige arbejde på Christiansborg, samt det interessante clearingssystem, der er mellem partierne i rød og blå blok.
Desuden svarede Søren beredvilligt på alle spørgsmål og ingen af de 21 deltagere gik derfra uden at have haft muligheden for at stille spørgsmål og få svar.
En stor aften, der sent vil blive glemt. ….Tak for det, Søren!

Svar til Socialdemokraterne i Brøndby

Læserbrev – Folkebladet – 15. maj 2013

læserbrev_folkebladet_20I forlængelse af mit læserbrev I Folkebladet den 1. maj 2013 omkring undervisningsministeriets forsøgsordning, med modersmålsundervisning i Brøndby-skolerne, bliver jeg i Folkebladet den 8. maj 2013 anklaget for at have misforstået og manipuleret med sandheden af 3 ledende socialdemokrater i Brøndby.
Mit læserbrev var rettet direkte til Yousef Idiab og Jihad Vallentin, efter de varmt anbefalede deltagelse i UVM forsøg med modersmålsundervisning. Mit spørgsmål gik på:
Hvor mange generationer mener de 2 lokalpolitikere der skal gå før dansk bliver elevernes 1. sprog, og ikke som nu 2. sprog?  Vi taler her om skoleelever født i Danmark, af forældre som er født og opvokset i Danmark.
Jeg har fortsat et svar tilgode, på mit stillede spørgsmål.
Formand for socialdemokraterne i Brøndbyvester, Per Jensen betoner forslaget med, at der er fuldstændig dækning af statstilskud, et klassisk tilfælde af socialdemokratisk tankegang, om at lade de andre betale. Jeg skal venligst gøre Per Jensen opmærksom på, at selv det, som er gratis i hans øjne, er betalt, i dette tilfælde over statsskatten som også jeg bidrager til.
Jeg skal her henvise til Brøndby Kommunes redegørelse af den 14. marts 2013, side 2 nederst (Forsøg målrettet mindre elevgrupper på 4 – 10 elever: 35 skoler gennemfører efter lodtrækning følgende indsats: Almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever. 4 ekstra lektioner om ugen i 16 uger.) Det samme gælder for arabisk talende elever, se http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Apr/130405-125-skoler-er-med-i-forsoeg-med-modersmaalsbaseret-undervisning. Hvis det her anførte ikke er modersmålsundervisning, hvad er det så Per Jensen.
Til borgmester Ib Terp vil jeg blot sige, jeg tager i denne sag ikke fejl, og skal venligst bede dig og dine anførte behjertede venner om at læse redegørelsen igen. Jeg hæfter mig endvidere ved, at du ligesom de øvrige socialdemokrater i Brøndby, glæder dig over, at det er “gratis”, og ikke koster Brøndby en krone. Et faktum er at intet er gratis.
Jeg skal afslutningsvis på det kraftigste pointere, at Dansk Folkeparti i Brøndby støtter kommunens mange øvrige tiltag på integrationsområdet. Vi mener, at det er rimeligt, at vi som kommune stille krav til børnenes forældre om at børn af indvandrere, herunder børn i 3. og 4. generation er skoleparate, når de begynder i skolen.
Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker Brøndby Kommunes mange hårdarbejdende indvandrere, som vil Danmark, hjertelig velkommen i det danske fællesskab.

Med venlig hilsen
Allan Runager
borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Brøndby

Dansk Folkeparti i Brøndby på Facebook

retail-and-facebook-like-buttonDansk Folkeparti i Brøndby har fået egen Facebook-side
Du kan se den ved at trykke på linket ovenover eller du kan se de seneste indlæg ved at trykke på den blå Facebook knap helt ude til højre på hjemmesiden.
Tryk på synes godt om Dansk folkeparti i Brøndby og få de seneste indlæg direkte på din Facebook.

Læserbrev: Undervisning i modersmål

Skærmbillede 2013-05-04 kl. 09.47.13På kommunalbestyrelsens åbne møde den 17. april 2013 behandlede kommunalbestyrelsen et punkt på dagsorden omkring undervisningsministeriets forsøgsordning med modersmålsundervisning i skolernes 1. og 4. klasse i udvalgte kommuner.
Kommunalpolitikerne Youssef Idiab fra Socialdemokraterne, og Jihad Vallentin fra Socialistisk Folkeparti, var på mødet begge varme fortalere for en gennemførelse af forsøgsordningen. Begge lokalpolitikere forklarede sammenstemmende kommunalbestyrelsen, at forsøget med modersmålsundervisningen ikke havde noget at gøre med modersmålsundervisning som sådan, men at forsøget med eleverne med udenlandsk baggrund i 1.og 4. klasse hvor eleverne, stilles spørgsmål på arabisk og eller tyrkisk og derefter svarer på dansk, angiveligt skulle dette lette børnenes indlæring af dansk som 2. sprog.
Vi taler her om børn af 3. eller 4. generations indvandre, som skal begynde i skolen efter sommerferien og som er født i Danmark af forældre som er født og opvokset i Danmark. Børnene skal nu forsøgsmæssigt tages ud af en dansk undervisningssammenhæng og stilles spørgsmål på bedsteforældrenes sprog, i arabisk og eller tyrkisk.
Jeg vil derfor gerne spørge de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, begge med palæstinænsisk baggrund om hvor mange generationer de 2 lokalpolitikere mener der skal gå før dansk bliver elevernes 1. sprog?
Brøndby Kommune er den kommune i Danmark som bruger flest penge på integration, (www.kommunefakta.dk) herunder deltagelse i sprogskole med obligatoriske kurser i dansk, som er en forudsætning for at kunne oppebære en offentlig forsørgelse.

Er Brøndby kommunalbestyrelse inhabil?

Spørgsmålet er aktuelt i forbindelse med køb af Brøndby Stadion, eller dele heraf. Inhabiliteten afhænger af hvor mange, og hvilke kommunale beslutningstagere som har tegnet personlige aktier i BIF A/S.
Brøndbys borgmester Ib Terp med flere, har i den senere tid stået i spidsen for et mislykket forsøg, på at redde den fallittruede fodboldklub BIF A/S, ved igennem et kommunalt forsøg på opkøbe dele af stadion. Indenrigsministeriet har efterfølgende underkendt Brøndby Kommunes ønske om opkøbet, da dette ikke ligger inden for reglerne om hvad kommunale skattekroner må anvendes til.
Borgmesteren citeres i BT, under www.sporten.dk den 22/3 – 2013 – Brøndby Kommune har forkøbsret på Brøndby Stadion og kunne altså stille sig i vejen for et salg af det store stadion til andre interesserede. En option som Brøndby Kommune imidlertid har valgt ikke at benytte sig af.
Det blev drøftet, men droppet. Vi har ikke pengene, siger Ib Terp, borgmester (S) i Brøndby Kommune. Han bekræfter desuden, at prisen på stadion ligger på 150 millioner kroner.- Det er det beløb, vi blev forelagt, siger Ib Terp.”Regeringens anlægsloft gør det ikke muligt for Brøndby Kommune at låne pengene til et køb af stadion.”
Hvis handlen med køb af stadion eller dele af stadion, som i første omgang, var givet et mundtlig tilsagn om fra indenrigsministeriet, rejses spørgsmålet, om borgmesteren og de øvrige beslutningstagere/kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hvis de samtidig er aktionærer i fodboldklubben BIF A/S, er inhabile i forhold til en sådan kommunal handel?
Indhabile, fordi der nemt kunne opstå tvivl om hvilke interesser som bliver plejet, er det kommunens interesse, eller er det den enkelte aktionærs personlige pengeinteresse som bliver plejet ved et evt.kommunalt køb af Stadion.
Allan Runager
Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti Brøndby