Daginstitutioner

Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker, at den kommunale daginstitution fortsat skal være mere og andet end en 10 timers parkeringsplads for vores børn.

Vi ønsker en institution, som er en naturlig forlængelse af det trygge barndomshjem, et sted hvor barnet opbygger sociale relationer til personalet og til de øvrige børn. Tryghed for barnet er absolut det vigtigeste element. Det åbner for tillid og ny indlæring.

En sådan institution fungerer bedst i tæt samarbejde mellem det pædagogiske personalet og forældrene, der aktivt – gennem den valgte forældrebestyrelse – skal tage del i planlægning og den pædagogiske linje.  Kommunalbestyrelsen bør endda i nogle tilfælde sende forslag og tiltag i høring i forældrebestyrelserne, før de vedtages i kommunalbestyrelsen.

Forældrene skal trygt kunne aflevere deres børn i daginstitutionen, de ansatte i daginstitutionen skal være uddannet til at varetage børnenes sundhed og sikkerhed, herunder at kunne afbøde følgerne af eventuelt tilskadekomst. Derfor skal det være obligatorisk, og kommunalbestyrelsens ansvar, at alle ansatte i daginstitutionerne gennemfører – eller har gennemført – og vedligeholder Dansk Førstehjælpsråds uddannelse i grundlæggende førstehjælp.

I Dansk Folkeparti mener vi, at kommunens velstand er afhængig af den samlede arbejdsindsats, som Brøndbys borgere leverer. I en tid hvor tilknytning til arbejdsmarked for den enkelte og for samfundet betyder alt, skal det ikke opleves som en hindring for forældrene, at daginstitutionen åbner og lukker på bestemte tider.

Flere steder har man af økonomiske og personalemæssige årsager indført årlige lukkedage, hvor børnene så ikke kan passes i den vante institution, men er henvist til anden pasning.

Dansk Folkeparti ønsker, at daginstitutionerne tilpasses forældrenes og erhvervslivets behov, med hensyn til åbningstider. Det skal være muligt at få passet sit barn, også på skæve tidspunkter, ja om nødvendigt skal enkelte daginstitutioner være til rådighed døgnet rundt, hvis forældrenes arbejdsmæssige behov er for det.

Dansk Folkeparti ønsker at daginstitutions bygninger, inventar og legepladser med videre løbende vedligeholdes og opgraderes til en god og brugbar standart. Legepladserne skal til enhver tid leve op til myndighedernes sikkerhedsgodkendelse af legeredskaber og faldunderlag, ligesom huller i hegn, hæk og rækværk omgående skal repareres.

I samarbejde med forældrene skal måltider, der af børnene indtages i daginstitutionen, bygge på gode og sunde råvarer efter dansk tradition. Daginstitutionerne skal ved indkøb af animalske produkter tilgodese at produkterne har været omfattet af dyrevelfærd, eksempelvis skal forældre, på børnenes vegne have ret til at fravælge æg fra burhøns, og fravælge kød fra rituelslagtede dyr.

Dansk Folkeparti vil arbejde for at daginstitutionernes kvalitet til stadighed er høj, og at institutionstaksterne højest er på samme niveau som i sammenlignelige nabo kommuner. Det skal og må ikke være kommunegrænsens beliggenhed som bestemmer prisen på en sammenlignelig kommunal serviceopgave.

Det skal være muligt, at Brøndby Kommune i et fælleskommunalt samarbejde køber og sælger ledige pladser til familier, som bor tæt på en daginstitution ved kommunegrænsen.

Lukket for kommentarer.