Energi&Miljø

Brøndby Kommune skal gennem tanke og handling, tænke i vedvarende- og grøn energi. Kommunen skal gå forrest med kommunale ejendomme og tilskynde, at boligejere og andre tænker i de ikke miljøbelastende, men energibesparende foranstaltninger.

Det skal være lettere for husejere, at få kommunens dispensation fra lokalplanen. Dansk Folkeparti i Brøndby ser dog helst, at lokalplanen ændres/tilpasses, så der ikke er behov for mange dispensationer, når det drejer sig om opsætning af energibesparende foranstaltninger, som solfangere og el-paneler på ejendommen. Ligeledes kan en enkel ombygning med lagertank på loftet, let sikre at regnvand, opsamlet fra hustage kan anvendes til toiletskyl. I tørre perioder må der dog fortsat – som nu – anvendes drikkevand.

For at øge borgernes interesse for energi og miljø, skal Brøndby Kommune hvert år udarbejde et grønt regnskab, der viser fordele og besparelser ved kommunens omlægning til grøn energi. Kommunens spareiver må dog ikke omfatte en sænkning af sikkerheden, og derved manglende tryghed, herunder ved natlig afbrydelse/dæmpning af gadebelysning og belysning i boligområder.

Brøndby Kommune har i de senere år investeret i energisparende foranstaltninger på kommunale bygninger. Det er den rigtige vej, men Dansk Folkeparti i Brøndby mener dog, at der er plads til yderligere forbedringer i form af renovering og udskiftning af utætte vinduer og døre på skoler og i institutioner.

Flere papir- og affaldskurve på offentlige steder, så affaldet havner det rette sted. For de fleste af os føles det svært, at smide det første stykke affald på et sted, men når det først ligger der, så kommer der hurtigt mere til. Det er en kendt sag, at affald tiltrækker affald. Hjælp naturen og ryd op! – Det tager naturen mindst 500 år at nedbryde en plastikpose.

Dansk Folkeparti i Brøndby mener, at det er ”hul i hovedet”, at kommunens ansatte skal bruges til oprydning i naturen efter folkefester med mere, samt almindelig ligegyldighed fra dårlig opdragede borgere, når kommunen samtidig har mange arbejdsduelige på kontanthjælp, mennesker som intet fejler, ud over at de af forskellige årsager, ikke kan finde et arbejde.

Når det alligevel er kommunens forpligtigelse at aktivere arbejdsledige og bringe dem med i fællesskabet, så kan de jo lige så godt give samfundet en hånd med det yderst respektable arbejde, som det er, at rydde op i naturen. Et arbejde som hverken kræver særlige sprogkundskaber eller nogen som helst form for uddannelse. Det giver mening, og kan udføres af alle raske mennesker, uanset etnisk baggrund, imens de venter på et ordinært arbejde.

Dansk Folkeparti i Brøndby anseer det, at samle affald i naturen som et absolut meningsfyldt arbejde. Et arbejde som vil gavne os alle, der samtidig giver opsamlerne sund motion, frisk luft og samhørighed i gruppen. Det er et arbejde, som kan ses med det samme, det giver et positivt indtryk af kommunen, som gør, at man måske gerne vil besøge Brøndby igen. Vort mål er at få Danmarks reneste kommune.

Om graffiti er kunst afhænger nok af hvem, der spørges. Smag og behag er, som bekendt forskellig hos den enkelte borger, og det afhænger vel også af, hvor graffitien placeres. Graffiti er ikke kunst, når den i de sene nattetimer males på privat og offentlig ejendom. Så er det hærværk, som koster den enkelte grundejer mange penge, samt samfundet adskillige millioner kroner hvert år. En del af graffitien består af de såkaldte ”tacks”, som er en primitiv underskrift fra hærværks- manden.

Dansk Folkeparti i Brøndby vil ikke gøre sig til smagsdommer om lovlig placeret grafitti er kunst eller ej. Derfor vil vi forsøge at finde et egnet sted i Brøndby, hvor graffititegnere frit kan udfolde sig, men stadig under ansvar.

Lukket for kommentarer.