Folkeskolen

Folkeskolen

Dansk Folkeparti i Brøndby vil skabe bedre rammer for folkeskolen, især de fysiske rammer som er meget medtaget efter årtiers brug uden tilstrækkelig vedligeholdelse. Det kan ikke vente længere …skolerne skal renoveres omgående!

Dansk Folkeparti Brøndby mener at gode ydre rammer er en forudsætning for en god indlæring, sådan at forstå, hvis der er rart at være, kan man bedre koncentrere sig om den indlæring som er skolens primære opgave.

Vi må derfor også lære vores elever, at et ansvar går begge veje, der skal passe godt på skolens rammer, for det er en kendt sag, at ligesom at affald tiltrækker affald, tiltrækker graffiti også graffiti samt andre former for hærværk. Ved bedre oprydning og mindre hærværk bliver der flere penge til den undervisning, som vores elever og fremtidige velfærd er så stærkt afhængig af.

Ansvarsfordelingen er klart: Det er skolernes ansvar at undervise eleverne, mens det er forældrenes ansvar at eleverne, når de møder i skolen, er parate til at modtage indlæring, hvilket blandt andet forudsætter at de har fået den nødvendige søvn, et solidt morgenmåltid, samt har deres skoleredskaber i orden.

Dansk Folkeparti i Brøndby vil en folkeskole hvor lærerne anvender den størst mulige del af det ugentlige timetal, som de er ansat til, sammen med eleverne, for derigennem at støtte, udvikle og styrke elevernes faglige kvalifikationer. Det skal som et minimum sikres at eleverne har tilegnet sig de nødvendige egenskaber og viden med hensyn til læsning, stavning, skrivning og matematik, når de forlader folkeskolen.  Det i en sådan grad at de uden problemer kan optages på en videreuddannelse, enten på gymnasiet, eller direkte på en efterfølgende ungdomsuddannelse.

Dansk Folkeparti i Brøndby vil en folkeskole hvor det bærende element er dansk kultur, hvor holdninger og en grundlæggende viden går hånd i hånd. Kort sagt “en sund sjæl i et sundt legeme”. Der skal derfor tilføres nogle flere idrætstimer, til forebyggelse af såvel livsstilssygdomme, som uhensigtsmæssig adfærd i klasselokalet, hvor ophobet energi hos enkelte elever ofte ødelægger undervisningen for de øvrige.

Vi skal til enhver tid konfrontere opståede subkulturer som ikke respekterer skolens arbejde og kultur, uanset om den findes blandt eleverne eller deres forældre. Pointen er at hvis man går den lette vej, ved at acceptere visse elevers dårlige adfærd, som en subkultur de har ret til, taber vi alle, fordi det vil præge de øvrige elever i forkert retning.

Som et led i almindelig dansk dannelse, og i respekt for skolen, dens elever og lærer og for at kunne giver eleverne de bedst mulige undervisningsforudsætninger, så skal der være orden i klasseværelserne. Eleverne skal ikke sidde med hovedbeklædning som huer, kasketter og tørklæder på, men lægge deres udendørstøj i garderoben – med mindre lægelige hensyn taler for noget andet. Eleverne og lærerne skal desuden i fællesskab – i højere grad – være medvirkende til at holde orden i klasselokalerne, undgå rod og uorden og benytte papirkurvene til affald.

Af hygiejniske og sundhedsmæssige hensyn skal skolens badefaciliteter anvendes efter idrætstimerne. Ligeledes er svømning en færdighed, som alle skoleelever skal tilegne sig. Det er folkeskolens pligt at have obligatorisk svømmeundervisning som en del af idrætsundervisningen.

Til styrkelse af dansk kultur, fællesskabet og samhørigheden mellem elever og lærere i folkeskolen, ønsker Dansk Folkeparti i Brøndby at den tidligere obligatoriske morgensang genindført, med en klassevis afvikling, på alle skoler og alle klasser i Brøndby.

Mobning skal til enhver tid bekæmpes, hvad enten den foregår mellem lærer- og elever eller mellem eleverne, er den ødelæggende for den sammenhængningskraft og den fællesskabsfølelse som er en nødvendig forudsætning for den enkelte elevs indlæring og for elevens oplevelse af godt skoleforløb.

Der skal tages særlig hensyn til, at nogle elever har dårlige forudsætninger for at udvikle boglige evner. De kan til gengæld godt opnå gode resultater og endda succes på mere praktisk betonede områder. Skolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og derfra bygge eleven op gennem viden og indsigt i hvad der er rigtigt og hvad som er forkert, for at blive en velfungerende borger, med forståelse af deres egen rolle som borger i Danmark og i verdenen i øvrigt, herunder de rettigheder og pligter som borgerne skal leve op til.

Alle elever, der forlader folkeskolen i Brøndby, skal ud over en solid boglig viden også under skoleforløbet have tilegnet sig en praktisk og grundlæggende viden i samfundsnyttig viden og forståelse, herunder at kunne udføre kammerathjælp gennem en obligatorisk undervisning i grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Skolevejene skal være sikre for vores elever at færdes på. Det er kommunens ansvar at vores skoleelever kan komme sikkert til og fra skole. Det er forældrenes ansvar at deres børn er synlige i den mørke tid, ved f.eks. at montere refleksbrikker på elevernes overtøj, cykler og knallerter.

Hvad angår regeringens forslag til heldagsskolen – eller helhedsskolen, så bliver denne et mindre onde end hvis Dansk Folkeparti ikke havde medvirket i et netop indgået skoleforlig.

DF glæder sig over at være forligsparti på en bred aftale om fremtidens folkeskole som netop er indgået af en bred række af Folketingets partier. Der er således solide DF-fingeraftryk i aftalen.

– Vi har ikke mindst fået styrket de kulturbærende fag, lige som vi har fået mere ro og disciplin i klassen gennem klasseledelse. Desuden har vi fået de internationale linjer ud af regeringens udspil, og vi har fået igennem, at der skal være færre timer. Det betyder, at vi har fået gjort op med den heldagsskole, som vi hele tiden har anset for at være en yderst dårlig idé. Musikken bliver også igennem forliget styrket gevaldigt, og det er DF, der har sørget for det. Der kommer flere musiktimer, lige som man kan skifte valgfag ud med musikskoleundervisning og der oprettes forsøg med talentklasser i musik.

Dansk Folkepartis skoleordfører Alex Ahrendtsen understreger, at der takket være DF er langt mindre reformpædagogik og langt flere krav og tests i fremtidens folkeskole.

 

Lukket for kommentarer.