Valgfond

Venstrefløjspartierne modtager hvert år kæmpe beløb både direkte og indirekte via kampanger mod de borgerlige partier, som er betalt af de røde fagforeninger.

Valg er en dyr fornøjelse, derfor har bestyrelsen i Dansk Folkeparti Brøndby besluttet at oprette en valgfond, så vi har mulighed for at gøre en større forskel til valgene.

Valgfonden anvendes udelukkende til at føre lokal valgkamp i foreningens hjemstedskommune, Brøndby Kommune.

Du kan donere til valgfonden ved kontooverførelse, eller indbetaling, til Arbejdernes Landsbank:

Reg.nr.:  5326  –  Kontonr.: 0243548

Du kan også donere til vores politiske arbejde, som dækker kampagner mellem valgene samt arrangementer m.m.

Reg.nr.: 5326  –  Kontonr.: 0243017

Du er naturlig også mere end velkommen til at aktivt støtte vores politiske arbejde, feks. ved at deltage i plakat ophængning ved valg og være med ude på gaden ved arrangementer, du kan kontakte bestyrelsen hvis du ønsker at give en hånd med.

Regler for tilskud fra private

§ 10 b. Udbetaling af tilskud efter § 3 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren, jf. også stk. 2, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Såfremt dette er tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 2. Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, tillige omfatte partiets eventuelle kredsorganisationer i vedkommende region.

Her kan du læse alle regler angående økonomisk tilskud til politiske partier.

Lukket for kommentarer.