DF – ingen adgang for ældre og handicappede

Poul Gaardbo-Bestyrelse

LÆSERBREV I FOLKEBLADET – 15. januar 2014
Poul Gaardbo
formand
DF i Brøndby

Desværre kunne Folkebladet ikke bringe hele det fremsendt læserbrev, men bragte en forkortet udgave. – Her er læserbrevet i fuld længde:

Det virker som om borgmester Ib Terp slet ikke vil forstå DF’s problem med foreningslokalet. I mit seneste læserbrev gjorde jeg tydeligt opmærksom på at lokalet kun er godkendt til maksimalt 10 personer, idet der kun er 1 redningsåbning.

Jeg skrev: ” Det tilbudte lokale er en smule større, end det vi har, men lige så uanvendeligt, idet der også kun er en redningsåbning, hvilket stadig kun giver mulighed for at maksimalt 10 personer må opholde sig i lokalet.” At Ib Terp fortæller at Socialdemokratiet – måske ulovligt – i ca. 25 år har benyttet lokalet til møder, gør det jo fortsat ikke mere lovligt for os, idet der jo stadig kun er 1 redningsåbning, hvilket lovmæssigt kun tillader maksimalt 10 personer i lokalet.
Vi har en del ældre og gangbesværede medlemmer – og endda også enkelte i kørestole – der slet ikke har mulighed for at komme ned i vores lokaler p.g.a. tilgangsforholdene.
Der er 2 muligheder for at komme til lokalet og begge er ned ad 3 trapper og ned ad en lang gang, hvor jeg skal tage 87 skridt for at komme til vores lokale, der ligge længst væk fra indgangen.
Ib Terp nævner en lav lejepris som en begrundelse for at give os et dårligt og uegnet lokale, hvilket jeg naturligvis ikke kan acceptere. Lokalet bliver jo ikke bedre egnet af at være billigt.
Ib Terp skriver at “DF afviser lokalet som ubrugeligt”, hvilket bestemt er usandt – hvor står det i læserbrevet, Ib Terp? …men vi afviser at lokalet er anvendelig til vores formål, hvilket jo også stod i mit læserbrev.
At låne mødelokaler i kommunen kan være en sej kamp. Senest, hvor vi ønskede et lokale i Brønden fra kl. 18.30 til 22.15, der fik vi at vide at vi kun kunne få det til kl. 21. – Herefter måtte vi igennem kommunalbestyrelsen, med assistance fra daværende kulturudvalgsformand Carsten B. Nielsen, blev sagen løst, idet det viste sig at personalet havde givet forkert information. En anden gang fik vi – efter lange ventetid på svar – et lokale på en skole, for kort efter at vi at vide at lokalet alligevel ikke var tilgængeligt, fordi skolen nu selv skulle bruge det. Derefter kunne kommune ikke tilbyde et egnet lokal til formålet. Herefter måtte vi selv betale for at leje et egnet lokale.
Vi har været til et møde på Pilegården, hvor vi blev tilbudt et lokale, som vi accepterede, men efterfølgende ikke kunne få. Vi kunne så få et andet lokale på Pilegården, for så til sidst slet ikke at kunne få noget.
DF ønsker bestemt ikke særbehandling. Vi mener til gengæld at alle foreninger skal behandles ens og anstændigt, uanset om det drejer sig om fodbold, cricket eller politik ….men der halter DF’s nuværende og de tilbudte lokaler noget efter.
Jeg skal ikke undlade at bemærke at Socialdemokraterne lægger beslag på hele 3 lokaler i kommunen.
I valgkampen slog vi på om vælgerne ønskede “fornyelse eller mere af det samme?”
Med Ib Terp får vi tydeligvis mere af det samme!

Ib Terps svar på DF’s første læserbrev vedr. lokalet, der var bragt i Folkebadet 1. januar 2014:

Ib Terps svar

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.