DF indgik forlig om budget

Brøndby-Budget 2015-1

Af Tom Bech Fredriksen, 2. viceborgmester
Kommunalbestyrelsesmedlem for DF:

Dansk Folkeparti har indgået budgetforlig med Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten
I lighed med sidste kalenderår er det lykkedes for os at være med i budgetforliget med samtlige andre partiet i kommunalbestyrelsen.
Vi fik ikke flyttet rundt på budgettet på alle de punkter vi gerne ville, men vi mener at vi har fået tilgodeset vores politiske mål.
Vi fik 3 millioner ekstra til vedligeholdelse af skolerne. Samtidig afværgede vi at få reducer på skoleområdet med 5,7 millioner.
Vi fik lagt ind i budgettet at man vil arbejde for at få indført skolemadordning fra 2016.
I budgettet var der afsat et beløb på 250.000 kr.  til  bygning af en reklamevæg til BSI.
Dansk Folkeparti vil ikke støtte BSI, så længe den har den ledelse som den har, så derfor blev det ikke til noget.
De besparelser der er lagt ind i budgettet for 2015 fik vi reducerede med 1 million. Besparelser gælder alle udvalgene. Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 reducerede deres omkostninger så der bliver ingen reduktion på ældreområdet i 2015.
Dansk Folkeparti arbejder hver dag for at der ikke bliver besparelser på ældre- og børneområdet. De ældre har skabt vores velfærdssamfund og børnene skal føre det videre.
Til slut skal nævnes at dækningsafgiften er sænket med 0,1 %. Dette er en afgift som der betales af erhvervsejendomme. Dansk Folkeparti håber så at erhvervslivet vil oprette flere arbejdspladser i Brøndby Kommune på sigt.
Vi diskutere det nye hus til BIF’s supportere og vi kom med alle vores argumenter for vi ikke skulle have dette hus. Men de gad ikke høre på os, så det blev vedtaget. – Værdi 3 millioner kr.!
Efter  vedtagelsen af det endelige budget vil forvaltningen indarbejde ændringer i budgettet for 2015. Når det forelægger vil jeg komme med en detaljerede redegørelse.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.