DF forsøgte at spare Brøndbys borgere for kr. 183.500,-

Sortering af skrald
Dansk Folkepartis 4 medlemmer af Brøndby Kommunalbestyrelse stemte nej til en tillægsbevilling på netto kr. 183.500,- som en kommunal særbehandling af en gruppe grundejere i Brøndby Strand.
Den 13.maj 2015 behandlede kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune sag nr. 548 omhandlende et projekt om kommunikation og affaldssortering i Brøndby Strand Nord.

 

De samlede omkostninger til at forklare grundejere af anden oprindelse end dansk, hvordan de skal sortere affald i henhold til Brøndby Kommunes affaldsplan beløber sig samlet til Kr. 854.780,- inklusive diverse konsulent
honorarer.
Brøndby Kommune modtager heraf en refusion på Kr. 671.250,-.
Dansk Folkeparti i Brøndby mener at opgaven med forståelse af affaldsortering i de enkelte villaområder klares bedst af de respektive grundejerforeninger.

SE SAGSFREMSTILLING HER:
Beslutningsprotokol
Redegørelse – Teknik- og Miljøudvalget – April 2015

Allan Runager
Kommunalbestyrelsesmedlem
Dansk Folkeparti i Brøndby

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.