BILLEDET BESTEMMER

Udklip

 

I flere medier fremgår det i dag at Morten Messerschmidt skulle have betalt knap 1 million kroner tilbage til EU.
Denne påstand er ikke rigtig.

Læs Morten Messerschmidt redegørelse her:

 

 

 

“Lad mig slå fast med det samme:

Jeg har ikke betalt noget tilbage og jeg har ikke har optrådt ”skødesløst” med EU’s penge. For sådan kan det godt forstås i flere medier i dag.

Jeg skal være den første til at medgive, at det ser underligt ud, at MELD tilbagebetaler penge, sådan lige så stille, til Europa-Parlamentet netop som der i medierne er opstået diskussion om brug af EU-midler i det europæiske parti, jeg har været medlem af i Europa-Parlamentet.

Lad mig forklare sagen kort:

I 2014 var der en personalesag i MELD. I forbindelse med en opsigelse af en ledende medarbejder, forhandlede det daværende formandskab, som jeg ikke var en del af, en aftale om fratrædelsesgodtørelse.

Denne godtgørelse blev betalt med penge i MELD-partiet, der stammede fra støtte fra Europa-Parlamentet. Det antog den daværende polske ledelse vel, at man godt måtte.

Jeg ved det ikke, jeg var ikke involveret, jeg havde ikke noget med sagen at gøre, kendte den slet ikke på det tidspunkt.

Men i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2014, som blev afsluttet for 14 dage siden, gjorde Europa-Parlamentet opmærksom på, at den slags skal betales af penge, som MELD har fra deres medlemmer, altså de 22 EU-parlamentarikere, hvoraf jeg var det eneste danske medlem.

MELD fik således kritik for at have været ”skødesløs” med Parlamentets penge, når man brugte dem til noget, man ikke kunne eller måtte bruge dem til. Jo i grunden en fuldt ud rimelig kritik. Den er blot ikke møntet på mig eller DF.

Jeg overtog i år formandskabet for MELD, da de tidligere ledere ikke blev genvalgt ved parlamentsvalget sidste år, og mange af medlemmerne fra de andre lande i øvrigt heller ikke længere var i Europa-Parlamentet.

Først i forbindelse med Europa-parlamentets godkendelse blev jeg præsenteret for sagen og bogholderi samt revisor igangsatte en proces om dels tilbagebetaling til Parlamentet, dels om udbetaling af godtgørelsen til den fratrådte medarbejder.

Sådan en proces kan være langvarig, da den bla. indebærer drøftelser med Europa-Parlamentets bureau, og det er dén, der blev tilendebragt forleden, da MELD omsider kunne tilbageføre pengene.

Medierne skaber billedet af, at der da vist er lusk i foretagendet… Og billedet bestemmer jo desværre ofte.

Men selv om det kan se sådan ud, kan jeg forsikre, at det ikke er tilfældet! Og jeg svarer og har svaret beredvilligt på alle spørgsmål fra pressen, også om denne sag.”

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.