Debatmøde om kommunal økonomi med René Christensen

Debatmøde om kommunal økonomi med René Christensen

DF’s finansordfører René Christensen sammen med Brøndbys mange fremmødte.

I aften var der møde for DF’s lokalforeninger i Københavns Omegn, hvor finansordfører René Christensen orienterede om finanslovens indvirkning på kommunernes økonomi.
Han kom ind på følgende områder:

Værdighedsmilliarden
Omprioriteringsbidraget
Løft af sundhedsområdet
Ældremilliarden
Grundskyld
Fremtidig skattereform
Ældres boligydelse

Det var et godt møde, hvor vi kom vidt omkring og fik svar på mange spørgsmål.

Der var fremmødt 11 medlemmer fra Brøndby, heraf både bestyrelse og kommunalbestyrelsesmedlemmer .

Debatmøde om kommunal økonomi med René Christensen

I midten René Christensen sammen med Københavns Omegns to koordinatorer Henning Christensen, Glostrup, og Niels Spittau, Rødovre.

Debatmøde om kommunal økonomi med René Christensen

Finansordfører René Christensen, MF, gav en god og grundig orientering og svarede beredvilligt på alle spørgsmål.

Debatmøde om kommunal økonomi med René Christensen

De mange fremmødte fra Brøndby fyldte et helt bord.

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.