Hvad er omprioriteringsbidraget?

Tom Bech Fredriksen-Bestyrelse

Tom Bech Fredriksen
2. Viceborgmester
KB-Medlem for DF

Den nuværende regering har pålagt alle kommuner at spare 2 % af deres budgetter. Disse 2 % vil folketinget så bruge på noget, som de finder, der skal bruges penge på. I 2016 var omprioriteringsbidraget på 2,4 milliarder, men der blev givet 1 milliard tilbage til ældreområdet, værdighedsmilliarden, og ca. 900 millioner til andre tiltag i kommunerne. Den samlede vækst var på 0,8 %.

Værdighedsmilliarden får kommunerne tilbage i årene 2017, 2018, 2019 og det svarende til 6,3 millioner for Brøndby Kommunes vedkommende. De 6,3 millioner får man udbetalt, når kommunens ansøgning er godkendt af staten. Brøndby Kommune har ansøgt og venter svar. Detaljeret ansøgning kan ses her:

Værdighedsmilliard

Du kan læse om Brøndby Kommunes værdighedspolitik 2016, ved at klikke på billedet:
Værdighedspolitik

Den gamle ældre milliard som kommunerne fik i 2015 er ikke længere øremærket, men kommer via bloktilskud, og der skal ikke indsendes ansøgning. Brøndby kommune får 6,9 millioner og vi har stadig øremærket pengene, så vi kan se at vi bruger pengene på de ældre. Der er stillet spørgsmålstegn ved om pengene er brugt på de ældre eller bare er gået ind i driften. I Brøndby Kommune kan vi dokumentere at pengene er brugt på de ældre.

I Brøndby Kommune skal der over årene 2017 2019 omprioriteres for ca. 50 millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der skal udarbejdes et omprioriterings katalog som indeholder omprioriteringer for 40 millioner i 2017. Det store beløb i 2017 skal ses i sammenhæng med at vi gerne vil være på forkant med besparelser i 2018 2019. Så når vi har vedtaget besparelserne for 2017 gælder i også i 2018 og 2019 og der vil ikke komme yderligere besparelser.

Ser vi på kommunens generalle økonomi er den god, vi har landets 3. største kassebeholdning.

Den tidligere og nuværende regering har pålagt kommunerne en drift service ramme. Hvilken vil sige at den enkelte kommuner kun må brage et vist antal kroner på deres service til borgerne. I Brøndby Kommune 1,699 milliarder.

Brøndby er en indvandre kommune og derfor får vi hvert år ekstra tilskud fra staten via paragraf 17 og 19 midler. I 2016 får vi ca. 18,3 millioner. I 2017 regner vi med at få et tilsvarende beløb. Set over årene bliver det ca. 54 millioner. Vores samlede økonomi vil således ikke blive berørt af omprioriteringsbidraget, men der er områder vi må skære ned på for af vi kan overholde drift service rammen.

Hvis kommunerne ikke overholder drift- servicerammerne får de en bøde.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er i meget velkommende til at kontakte mig.
Mail: tom@df-brondby.dk
Mobil: 20 20 75 95

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.