Omlægning af asylpolitikken = Oprettelse af statsligt drevne flygtningecentre

Ugebrev-KTD
Dagen har budt på en mindre regeringsrokade. Esben Lunde Larsen bliver ny miljø- og fødevareminister i stedet for Eva Kjer Hansen, og Ulla Tørnæs hentes hjem fra Bruxelles for at overtage Lunde Larsens ministerpost. Så langt så godt. Tak til Eva Kjer, der gjorde et rigtigt godt stykke arbejde med at gennemføre den landbrugspolitik, som vi i fællesskab gik til valg på sidste sommer. Uforståeligt, at det måtte komme til hendes afgang. Ingen tvivl om at mange danskere har set med skepsis på den seneste uges optrin. Det forstår jeg godt. Det har været et uskønt forløb. Der er mange andre ting, der bør optage os langt mere, end det vi har diskuteret den seneste uge. Jeg håber, at der fra i dag er plads til det!

En af de helt store opgaver er fortsat strømmen af migranter, der søger til Europa. I januar modtog for eksempel Tyskland alene knapt 100.000 asylansøgere mod en million i hele 2015. Mange af dem, der er kommet til Europa i 2015, er endnu ikke registreret i noget land! De venter og vurderer, hvor de skal indgive deres asylansøgning. Helt igennem uholdbart. Det tyske indenrigsministerium regner med, at der p.t. er 130.000 illegale migranter i landet, som man ikke aner, hvor er henne. De kan jo være rejst videre, eller også afventer de situationen. Og sandsynligvis er det reelle tal meget højere.

Det er en kæmpe og akut udfordring. Hvis ikke der fra politisk hold er tilstrækkelig beslutsomhed, risikerer vi, at der igen de kommende uger og måneder vil komme tusindvis til Danmark. Grænsekontrollen og de stramninger, vi har lavet, har helt åbenlyst haft en effekt, men der skal gøres mere. Kommunerne advarer berettiget om risikoen for vores velfærdssamfund, og mon ikke også det bliver et af de større emner på kommunernes topmøde i Aalborg om ti dage?

En af mulighederne for at tage presset af kommunerne er oprettelsen af statslige centre eller flygtningelandsbyer, hvor flygtninge og migranter hjælpes, til de kan vende tilbage til deres land eller nærområde igen. Hvis ikke vi gør noget, vil det gå massivt ud over vores velfærdssamfund. Et eksempel fra sundhedsområdet: Helbredstilstanden hos flygtninge og migranter er ikke altid den bedste, men alligevel har Kommunernes Landsforeningen foreslået, at de ellers obligatoriske sundhedstjek bør afskaffes. Simpelthen fordi KL mener, at det er for dyrt og bøvlet at lave sådan et tjek på alle. Et helbredstjek hos en praktiserende læge varer en time og koster 2000 kroner, blandt andet fordi der skal være en tolk til stede. Mon ikke det kunne gøres mere enkelt og prisbevidst i et statsligt center? For det er faktisk en rigtig god idé med sådan et tjek. Bland andet fordi der ifølge Statens Serum Institut er en forøget risiko for, at vi med migranterne får infektionssygdomme hertil, som vi ellers ikke kender til. Et sundhedstjek kan hjælpe med at sikre os imod forøget risiko for sådanne sygdomme.

Et andet eksempel: I weekenden kom det frem, at mange syriske børn døjer med huller i mælketænderne. For i Syrien er der ikke tradition for at behandle eller passe på mælketænderne. Forældre og børn skal altså til at lære, at der skal børstes tænder. Ud over de besøg hos tandlægerne som skal behandle de skader, der allerede er.

Måske små eksempler hver for sig. Men lagt sammen med spørgsmålet om nye modtageklasser i folkeskolen, hvor det samtidig diskuteres, om der mangler 7-800 lærere til opgaven, boligerne der lige skal findes til de mange nyankomne, de ansatte i jobcentrene osv. der lige skal bruge en masse tid på migranter i stedet for på danskere, der har hjælp behov osv osv. Jo – så har vi en udfordring af de helt store for hele det danske velfærdssamfund!

Derfor pålagde Folketinget da også for ca. en måned siden regeringen at lave et beslutningsgrundlag for etableringen af statsligt drevne flygtningecentre eller flygtningelandsbyer, som andre ynder at kalde dem. Regeringens svar – rapport – kom så i dag og fastslår, at oprettelsen af statsligt drevne flygtningelandsbyer vil være en dyrere måde at løse opgaven på end – som i dag – i kommunalt regi. Det konkluderes også, at det måske er konventionsstridigt at oprette disse landsbyer… Ak ja!

Hvis man læser lidt i rapporten, så står det klart, at udgangspunktet for beregningerne er det absolut kortsigtede perspektiv. For eksempel skrives det, at hvis flygtninge og migranter placeres i centre uden adgang til at deltage på arbejdsmarkedet, så vil det have negative integrationsmæssige konsekvenser. Det vurderes nemlig, at det vil være sværere at få flygtninge og migranter ud på arbejdsmarkedet efter en passiv periode i flygtningelandsbyer, hvis det nu viser sig, at de ikke kan vende hjem igen.

Rapporten tager således fortsat udgangspunkt i, at flygtninge og migranter gøres til indvandrere. At formålet derfor er, at de skal integreres i det danske samfund. Her ser Dansk Folkeparti afgørende anderledes på det. Flygtningepolitik handler om at hjælpe så mange som muligt i den midlertidige periode, der går, til man kan vende tilbage igen. Og al erfaring viser, at jo mere en person ”kommer ind i det danske samfund”, desto mindre er sandsynligheden for, at den pågældende vender hjem igen. Også selv om der er opstået fred i hjemlandet. Hvis rapporten havde taget højde for alle de udgifter, som vi kunne undgå, hvis flygtninge og migranter i langt større grad vender hjem igen, så ville tallene/beregningerne se ganske anderledes ud.

Så til spørgsmålet om konventioner: Det lyder jo grotesk, at et selvstændigt land ikke skulle have mulighed for at hjælpe flygtninge i et statsligt drevent center. Hvis alternativet er de flygtningelejre, hvor man overvejer, om der er råd til tre måltider om dagen, burde det jo slet ikke være et spørgsmål. Hvis det i virkeligheden er det, er det blot endnu en grund til at se disse konventionsforpligtelser efter i sømmene. I øvrigt noget som Venstre og Dansk Folkeparti var enige om før valget i sommer, så er det ikke bare om at komme i gang?

Dansk Folkeparti holder fast i vores krav om statsligt drevne asylcentre (flygtningelandsbyer). Det har vi indtil nu ønsket samstemmende med Socialdemokratiet. Spændende om de nu viger tilbage på synspunktet efter regeringsrapporten. Jeg håber det ikke! For det er ganske enkelt sund fornuft. Den rigtige løsning her og nu. I dag hænger kommunerne på regningen, og indsatsen i forhold til flygtninge og migranter er spredt ud over hele landet. Det er en dyrere og langt mere besværlig måde at gøre tingene på. Lige som det også betyder, at der igen, igen gøres en stort set nyttesløs, men dyr indsats, for at få flygtninge og migranter integreret, herunder få dem ud på arbejdsmarkedet. En indsats – som også drøftes i de såkaldte treparts-forhandlinger – og som risikerer at ske på bekostning af danskeres (og allerede herboende folk med indvandrerbaggrunds) muligheder for at få et job. Det er ikke rimeligt. Det bør stoppes!

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.