Generalforsamling i DF Brøndby

DF Generalforsamling

1: Dirigent og revisor Henning Christensen styrede begivenhedernes gang, 2: Formand Poul Gaardbo aflagde beretning. 3: Kasserer Allan Runager fremlagde regnskab og budget 4: KB-medlem Tom Bech Fredriksen gav en politisk orientering.

Fredagens generalforsamling i lokalforening i Brøndby blev en rolig affære, så dirigenten havde ingen problemer med at styre begivenhederne.
Formanden aflagde en lang og fyldestgørende beretning om foreningens aktiviteter. Den gav ikke anledning til spørgsmål fra medlemmerne og blev taget til efterretning.
Kasserer Allan Runager fremlagde regnskab for 2015, samt budget for 2016, der begge blev taget til efterretning uden spørgsmål.
Under valg var der genvalg til næstformand Tom Bech Fredriksen, bestyrelsesmedlem Ole Valsgaard Hansen, samt de 2 suppleanter Jan Andreasen, der havde 40-års fødselsdag, samt Henrik Rademacher.
Også revisor Henning Christensen og revisorsuppleant Susanne Hansen blev genvalgt.
Der blev desuden valg 8 af de 15 delegerede, der kan vælges til Årsmødet i september i Herning.
Efter generalforsamlingen var der et kort bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med kasserer, der igen blev Allan Runager.

 

 

Se flere billeder her:

Bestyrelsen 2016-17

Bestyrelse og suppleanter for 2016: Tom Bech Fredriksen, Henrik Rademacher, Lotte Marnow, Poul Gaardbo, Ole Valsgaard Hansen, jan Andreasen og Allan Runager,

Generalforsamling 2016

Jan Andreasen mødte op til generalforsamlingen ….til trods for at han havde 40-års fødselsdag. – Jan blev genvalgt som suppleant og tog desuden referat af mødet. – Bestyrelsen synes at det skulle belønnes med en flot Danmark-plakat.

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen blev afholdt under afslappede forhold.

Generalforsamling 2016

Nogle sad mere afslappet end andre.

Generalforsamling 2016

Efter kaffe og kage, var der lige plads til en øl eller vand ….samt et par DF-bolcher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.