Nu må virksomhederne åbne dørene for de ledige danskere

Ugebrev-Thulesen Dahl
Flere praktikpladser og bedre muligheder for, at ledige kan uddanne sig. Det er nogle af overskrifterne i den såkaldte trepartsaftale, som blev præsenteret i sidste uge. Det kan jeg kun glæde mig over. For der er ingen tvivl om, at mangel på praktikpladser og uddannelsesmuligheder længe har været en hæmsko i forhold til at sikre, at der er tilstrækkeligt med danske faglærte på arbejdsmarkedet.

Nu skal de gode intentioner så føres ud i livet. Det bliver afgørende, om virksomhederne og det offentlige i fællesskab får skabt reel mulighed for, at flere ledige kommer med på vognen og i praksis får fodfæste på arbejdsmarkedet. Fine formuleringer i en aftaletekst gør det ikke alene.

Virksomhederne og deres organisationer har i årevis argumenteret for, at det bedre skal kunne betale sig for ledige at tage et arbejde. Nu har vi fra politisk hold – via det såkaldte kontanthjælpsloft – sat en grænse for, hvor mange penge, man samlet kan modtage i offentlige ydelser og dermed øget den økonomiske fordel ved at være i beskæftigelse. Nu skal virksomhederne så også levere deres del og åbne dørene for de ledige, som har brug for det.

Så jeg glæder mig over en fornuftig trepartsaftale. I modsætning til den ulyksalige aftale, som blev lavet af de samme mennesker tilbage i maj, hvor Venstre og arbejdsmarkedets parter blev enige om dumpingløn og dagpengeret til asylansøgere på den såkaldte integrationsgrunduddannelse. Det var den helt forkerte vej at gå. Det skal vi have lavet om igen.

For der kan ikke være tvivl om, at en af de helt store udfordringer, vi som samfund står overfor i forhold til arbejdsmarkedet, er at sikre, at langt flere af de ledige danskere kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er glimrende, at det for tiden går fremad med beskæftigelsen, men det er problematisk, at hvert andet nye job går til en udlænding, når der til stadighed er mange danskere, som mangler et job.

Blandt andet derfor bliver det en smule trist, når virksomhederne bliver ved med at klage over, at det er for vanskeligt at få højtspecialiseret arbejdskraft til landet. Selvfølgelig skal danske virksomheder have mulighed for at ansætte dygtige specialister, som de ikke kan finde i Danmark. Men det kan de også i dag.

Men kravet om nemmere adgang for virksomhederne til at ansætte alverdens ”specialister” fører ofte i den virkelige verden til stigende indvandring af personer, som det er svært at benævne ”specialister”. Det så vi med den gamle greencard-ordning, som slet ikke fungerede efter hensigten og i praksis førte til, at der kom såkaldt ”højtuddannede” til landet, som endte i ufaglærte stillinger eller på overførselsindkomst. Ikke just noget, der bidrager til at styrke det danske velfærdssamfund.

Derfor skal vi først og fremmest have fokus på at få de ledige danskere gjort til en aktiv del af arbejdsmarkedet. Det vil rykke noget. Det bør være højt på den politiske dagsorden. Men det kræver også, at virksomhederne er parate til at åbne dørene for de ledige danskere, når de banker på!

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.