Politikerne er ude af trit med danskerne!

Ugebrev-Thulesen Dahl
Der er en grotesk stor og over de seneste år voksende mistillid mellem befolkningen og politikerne. Det står at læse i dagens udgave af Berlingske. Vi skal 25 år tilbage for at finde et lignende bundniveau. Jeg forstår det!

Bare tænk tilbage på den seneste fire-årige periode. Danskerne blev stillet det ene efter det andet i udsigt. Det startede, da S-SF-koalitionen med Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal sammen skulle vinde magten. Alle børn skulle have en gratis PC. Det skulle være meget billigere at køre i bus og tog. Alle skolebørn skulle have gratis mad. Pensionisterne, lønmodtagerne, børnehaverne og mange andre skulle have mange flere penge. Men pengene var der ikke, og løfterne blev brudt. I januar 2012 kunne BT således bringe en artikel med den yderst sigende overskrift: ” 100 løftebrud på 100 dage”.

Ja, mon ikke ”Løftebrudsregeringen”, som regeringen før sidste valg blev kaldt, har en pæn del af ansvaret for, at mange ikke føler tillid til politikerne? Jeg tror det – og jeg forstår det.

Mon det politiske system så har lært af det? Noget tyder på det. Det er i hvert tilfælde knap så bombastiske løfter, der flyder gennem mediestrømmen lige nu. Det har nok været for tydeligt, hvad der skete i årene 2011 til 2015. Så de fleste er klar over, at det ikke er noget, man lige behøver gentage.

Men ovenstående er kun én forklaring på danskernes større mistro til det politiske system. En anden og nok endnu mere foruroligende er, at det politiske system virker ude af takt med befolkningen på helt afgørende værdipolitiske områder. Mange af de bekymringer som danskerne har, bliver fejet af banen under henvisning til EU-regler eller konventioner…

Et eksempel. Når mange danskere ønsker permanent grænsekontrol, så oplever de, at dette ønske mere eller mindre automatisk bliver afvist med henvisning til Schengen-reglerne. Som så stopper en reel diskussion om, hvorvidt vi bør beslutte permanent grænsekontrol. Og ja, Danmark er med i Schengen-samarbejdet, men det er noget, der politisk er besluttet og kan laves om, ligesom indholdet i Schengen kan laves om. Men hvis det politiske system reagerer på et folkeligt ønske om grænsekontrol som om, at reglerne er mejslet i granit og ikke står til diskussion, ja så fjerner det politiske system sig fra befolkningen og der skabes mistillid.

Eller når udlændinge begår kriminalitet – og endda gentagen kriminalitet – og alligevel ikke kan udvises under henvisning til “konventionerne”. Når forslag om at sådanne kriminelle udlændinge skal sendes ud af landet, bliver mødt med et; “vi vil ikke bryde konventionerne”, hvorefter al debat om det rimelige i den måde, reglerne er udformet på, stopper. Ja – så fjerner det politiske system sig fra befolkningen.

Eller når andre landes EU-borgere har ret til danske velfærdsydelser stort set fra dag ét her i landet, og mange danskere udtrykker, at det da ikke er rimeligt! Men fejes af banen med, at sådan er EU-reglerne, hvorefter debatten stopper, ja – så fjerner det politiske system sig fra befolkningen.
Ikke fordi der ikke er danskere, der går ind for det grænseløse Europa – for det er der jo. Ikke fordi der ikke er danskere, der mener, at kriminelle udlændinge skal blive i Danmark – for det er der jo. Ikke fordi der ikke er danskere, der mener, at eksempelvis rumænere og bulgarere osv. være velkomne til det danske velfærdssystem fra dag ét – for det er der jo! Den diskussion tager vi nemlig gerne. Men problemet er, at debatten stopper allerede under henvisning til aftaler med andre lande. Og det store flertal af danskere der mener, at nu går det for vidt, fejes af banen.

Når politikerne således ikke tager befolkningens ønsker og bekymringer alvorligt og i vid udstrækning lader forstå, at det må man bare finde sig i – det kan ikke laves om – så er det klart, at der opstår en kløft af mistillid mellem politikere og befolkning.  At frustrationerne vokser på grund af en følelse af afmagt. At danskerne føler, at det ikke længere er dem, der bestemmer, men er underlagt EU, konventionerne og så videre. At der er en generel følelse af, at vi ikke længere er herre i eget hus. At vi ikke har kontrollen!

Dette er det virkeligt bekymrende. Og dette skal der reageres overfor. Jo hurtigere jo bedre! For politikerne er ude af trit med danskerne.

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.