Finansloven: Fine DF-resultater på en række af vores højst prioriterede områder.

000000000

 

Formand Kristian Thulesen Dahl
orienterer om finansloven for 2017

 

 

 

 

Kære alle,
Så faldt finansloven for 2017 på plads. Set herfra er der tale om en ganske glimrende én af slagsen.
Vi har fået forhandlet os frem til fine resultater på en række af vores højst prioriterede områder. Det gælder bl.a. udlændingepolitik, politi, ældre- og sundhedsområdet. Jeg har herunder nævnt mange af punkterne. Samtidig er der link til hele aftalen for Jer, der gerne vil læse endnu mere om finansloven.
Jeg håber, alle vil hjælpe med til at sikre, at danskerne hører om disse gode politiske resultater!
Ma
nge hilsner
Kristian Thulesen Dahl
Formand

———-//

Sundhed
På sundhedsområdet er Kræftplan IV det største og væsentligste initiativ i finansloven. Der afsættes 2,2 mia. kr. til at give kræftområdet et løft frem mod 2020 med særligt fokus på øget kapacitet til diagnostik og behandling. Der er selvfølgelig også blevet afsat penge til en række andre initiativer, og her er det bl.a. værd at fremhæve, at vi har fået afsat 5 mio. kr. årligt 2017-2020 til øget indsats for genoptræning af hjerneskadede. Det kan eksempelvis være personer, der har været udsat for et trafikuheld, som har brug for bedre og hurtigere genoptræning.

Ældre
Vores mangeårige fokus på ældreområdet har fortsat god effekt. 2017-2020 afsættes der 2 mia. kr. til at mere værdig ældrepleje. Pengene skal bl.a. gå til gode formål som bedre mad og ernæring til de svageste ældre og et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan bestemme, hvad skal gå til. Nogen vil måske helst ud at gå en tur, andre har måske brug for mere rengøring. Øget selvbestemmelse giver forhøjet livskvalitet. Dét er værdighed. Disse forbedringer på ældreområdet kommer oveni værdighedsmilliarden, som vi fik sikret sidste år og som fortsætter i de kommende år. 

Derudover er det vigtigt at fremhæve, at vi nu helt har fået fjernet forslaget om at skære i de ældres boligydelse. Det har været afgørende for os at få genetableret roen og trygheden i forhold til boligydelsen. Så alle tanker om besparelser dér er nu endegyldigt taget af bordet! 

Værdighedsmilliarden har været en succes. Syv ud af 10 kommuner har brugt pengene fra dette års milliard rigtigt, viser undersøgelse. Og vi har sikret, at der i de kommende år følges op på, om kommunerne anvender midlerne korrekt. I 80 procent af alle kommuner har ældreområdet fået et løft som følge af værdighedsmilliarden. Dét bygger vi oven på de kommende år. 

Politi
Der skal uddannes flere betjente. Med finansloven for 2017 vil der blive optaget 120 flere betjente på politiskolen i forhold til det allerede aftalte øgede optag (i alt optages 600 i 2017). Det har været afgørende for os at sikre flere betjente.  

Derudover har vi bakket op om forslaget om at etablere en ny enhed i politiet. De såkaldte politikadetter. De kommende år vil der blive uddannet 345 kadetter. 125 af dem kan allerede være uddannet 1. september næste år. De skal primært tage sig af grænsekontrol og dermed aflaste ”rigtige” politibetjente dér. Betjentene kan så komme tilbage til deres hjemområder og hjælpe med at opklare kriminalitet. Det vil sikre bedre tryghed og sikkerhed for danskerne – og det er der brug for! 

Udlændinge
På udlændingeområdet havde vi til forhandlingerne udvalgt de syv områder, som Venstre-regeringen ellers havde udset som ”betaling” til os i forbindelse med kommende forhandlinger om topskatten. Vi ønskede i stedet disse stramninger gennemført nu med finansloven! Og vi har fået gennemført dem alle! 

Det betyder bl.a., at der bliver indført en nødbremse, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis (når) der igen opstår en krisesituation. Derudover vil det fremover tage 8 år (i stedet for 6 år) for at kunne få permanent ophold i Danmark. Det er også aftalt, at man skal indføre flere optjeningsprincipper for sociale ydelser.  

Finanslovsaftalen indeholder desuden en lang række andre store og små tiltag på udlændingeområdet, som helt klart er skridt i den rigtige retning. I vores retning! 

I finansloven afsættes der også 220 mio. kr. til grænsekontrol til næste år. Det er flere penge end i år. 

Se også denne artikel: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9162996/finanslov-kommer-alle-dfs-syv-udlaendingekrav-i-moede/

Social dumping
Vi har også fået afværget store besparelser på indsatsen imod social dumping. Niveauet for indsatsen fra SKAT og politi og andre myndigheder fastholdes i de kommende år på 2016-niveau. Vi skal naturligvis bekæmpe social dumping og løntrykkeri. Det tjener sig godt ind og forhindrer danskere i unfair konkurrence fra udlændinge. 

Bilafgifter
Registreringsafgiften bliver sat ned. Men ikke som andre ønskede ved at afgiften blev sat ned fra toppen. I år sker det ved, at det såkaldte ”skalaknæk” bliver hævet med 22.000 kr. for personbiler og 6.900 kr. for motorcykler. Når man på denne måde sænker registreringsafgiften fra bunden og op – og ikke fra toppen og ned – så bliver det især på familiebiler, at man kommer til at mærke forskel. Det er glimrende, at familier får råd til at købe en lidt bedre og mere sikker bil eller, at dem, der bor i de dele af landet, hvor den kollektive trafik ikke kører så ofte, måske kan få råd til at købe bil nummer to til familien. 

Grundskylden
Grundskylden stiger ikke til næste år. Mens vi forhandler om et nyt boligbeskatningssystem, holdes skatten i ro. Men i forhold til i år vil det også næste år gælde for lejere. Det giver mere tryghed for både boligejere som lejere. 

Pulje til provinsen
Der gives næste år et særtilskud til 24 kommuner i en svær økonomisk situation. Der afsættes i alt 300 mio. kr. Det vil være med til at skabe et Danmark i bedre balance.


Hele finanslovsaftalen kan ses på dette link.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.