Kristian Thulesen Dahls ordførertale ved den ekstraordinære åbningsdebat mandag den 5. december

Ugebrev-Thulesen Dahl
Tilbage i oktober havde Folketinget den traditionelle åbningsdebat.  Men efter, der nu er kommet en udvidet regering, har statsminister Lars Løkke Rasmussen valgt at give en ny redegørelse om regeringens politik med en efterfølgende debat blandt Folketingets partier. En slags ny åbningsdebat. Den har vi haft nu i dag.

Den tidligere Venstre-regerings 2025-plan, den såkaldte helhedsplan, er indtil videre blevet lagt tilbage i skuffen. Den udvidede regering vil så i stedet tage de forskellige forslag op ad skuffen et efter et. Det passer mig glimrende at tage det stykvis i stedet for at skulle forhandle én stor forkromet plan. Og så må vi jo se de konkrete udspil og vurdere, om det er noget, som Dansk Folkeparti skal være med til at gennemføre.

For Dansk Folkepartis politik og synspunkter har selvfølgelig ikke ændret sig, bare fordi landet har fået en udvidet regering.

Danmark er et dejligt land. Der er rigtig mange gode ting ved vores samfund, som vi skal bevare.

Vi skal sikre en ordentlig social balance. Det handler blandt andet om at sikre kernevelfærden lige fra fødeafdelinger, børnehaver og skoler over sygehuse og ældrepleje. Og det handler selvfølgelig også om at sikre, at vi får flere politibetjente på gaderne. Og det handler også om at sikre ordentlige forhold for de ansatte i den offentlige sektor. Jeg tror på, at glade medarbejdere fører til, at borgerne – små som store – får en bedre behandling.

Og når regeringen kommer med forslag om at hæve pensionsalderen eller give skattelettelser, ja så bliver det Dansk Folkepartis rolle at sikre social balance i den førte politik. Derfor ønsker vi ikke at hæve pensionsalderen eller give skattelettelser til dem, der tjener mest.

Regeringen har udpeget en ældreminister. Det er godt. Vi skal have sat endnu mere fokus på ældres vilkår. For vi hverken kan eller skal finde os i, at der er ældre, der har behov for hjælp, som ikke får en ordentlig og værdig behandling.

Jeg ved, at der hos den nyudnævnte minister Thyra Frank banker et stort og varmt hjerte for de ældre. Derfor vil jeg også sende en venlig påmindelse til hende om, at hun nu har et meget stort ansvar for at komme efter de kommuner, der ikke gør det godt nok. Kommunerne tager gladelig imod de penge, som Folketinget afsætter til at give ældreplejen et løft. Så er de naturligvis også forpligtede til at bruge pengene på at sikre en bedre ældrepleje!

Parallelsamfund, hvor danske værdier sættes ud af kraft, skal bekæmpes. Vi skal have gjort op med skyderierne i vores gader. Danmark skal være et godt og trygt sted at bo.

Vi skal tage kontrollen med Danmark tilbage. Vi skal sikre en udlændingepolitik på danskernes præmisser. Vi skal have kontrol med indvandringen og sikre, at kriminelle udlændinge ryger ud af vagten. Det kræver blandt andet permanent grænsekontrol.

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.