Generalforsamling 2017

Bestyrelsen, der ses på billedet, består inklusive suppleanter af: Jan Andreasen, Jan Christoffersen, Poul Gaardbo, Ole Valsgaard Hansen, Tom Bech Fredriksen, Henrik Rademacher, Lotte Marnow og Allan Runager.

Dansk Folkeparti i Brøndby har afholdt den årlige generalforsamling, der forløb i god ro og orden.

Brøndbykredsens folketingskandidat Kristian Tørning blev valgt som dirigent.

Formand Poul Gaardbo fremlagde en fyldestgørende beretning og kasserer Allan Runager aflagde regnskab og fremlagde budget for 2017. Medlemmernes spørgsmål blev godt og fyldigt besvaret.

Dirigent Kristian Tørning, formand Poul Gaardbo og kasserer Allan Runager på talerstolen ved generalforsamlingen

Da 2017 er kommunalt- og regionalt valgår, så blev det på bestyrelsens opfordring vedtaget, at udvide bestyrelsen med 1 medlem.

På generalforsamlingen meldte der sig yderlige 4 kandidater til kommunalvalget, hvor der på opstillingsmødet i forvejen var valgt 8. De 4 der meldte sig, skal dog først formelt godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Herefter har vi følgende 12 kandidater, hvoraf de 4 nytilkomne dog lige skal godkendes af bestyrelsen:

DF i Brøndbys kandidater til Kommunalvalget 2017: Erik Riksted, Jan Andreasen, Ole Valsgaard Hansen, Henrik Rademacher, Tanja Mejlstrup, Allan Runager, Tom Bech Fredriksen, Lotte Marnow, Henrik Bach, Susanne Hansen, Annette L. Nielsen og René Skovdal.

Til bestyrelsen var genvalg til formand Poul Gaardbo og bestyrelsesmedlemmerne Allan Runager og Lotte Marnow og nyvalg til Jan Christoffersen på den ekstra bestyrelsespost. – Desuden blev revisor Henning Christensen og suppleant Susanne Hansen genvalgt.

Under punktet eventuelt redegjorde vores politiske ordfører Allan Runager for en skolemadordning, som vi p.t. kæmper for.

Verner Rath orienterede om Ældre Sagen.

 

Efter generalforsamlingens afslutning havde Verner Rath ordet og orienterede om Ældre Sagen.

 

 

 

 

 

 

.
Stemningsbilleder fra generalforsamlingen:

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.