Risikoen for fejl i sundhedsvæsenet vokser


De seneste dage har der i medierne igen været fokus på vores sundhedsvæsen. Det er godt. Det er et af de vigtigste områder i vores velfærdssamfund. Der skal være tryghed for danskerne. Når man bliver syg, skal man have den bedst mulige hjælp.

Journalister har gennemgået en lang række patientklagesager fra 2000 til i dag og fundet frem til 24 tilfælde, hvor sundhedspersonale har fejlet i sager om meningitis. I en række tilfælde med dødelig udgang. Gennemgangen af de 24 sager er hjerteskærende læsning. Og i flere af tilfældene næsten ikke til at leve videre med for de pårørende.

Det er godt, at der således skabes opmærksomhed om problematikken med at diagnosticere og behandle smitsom meningitis. Det er en modbydelig sygdom, og der er meget alvorligt, når det går galt. Jeg har en meget klar forventning om, at fokus på smitsom meningitis vil blive skærpet betydeligt i vores sundhedsvæsen fremover. Det er absolut nødvendigt.

Hvor ubehageligt det end er at måtte erkende, så vil der selvsagt altid blive begået fejl også i sundhedsvæsenet. Uanset, hvor dedikerede og dygtige mennesker vi har til at gøre arbejdet. Vi må selvfølgelig sikre, at der er procedurer på plads, så fejl begrænses, og vi må sikre os, at der hurtigt gribes ind, når fejl opstår –  og man må gøre, hvad man kan for, at den samme fejl ikke sker to gange. Meget handler om, hvordan man tilrettelægger og styrer arbejdet i vores sundhedsvæsen.

Men der er også en anden faktor, vi bliver nødt til at tale frit om. Nemlig at risikoen for fejl øges, når man beder personalet løbe stadig hurtigere. Det er jo meget naturligt – ja helt menneskeligt – at jo mere travlt man har, og jo mere presset man er, desto større er risikoen for, at fejl opstår. Dette skal selvsagt ikke ses som et forsøg på at undskylde noget som helst i forhold til de fejl, der er blevet begået. Omvendt bliver denne sammenhæng nødt til at blive sagt åbent, hvis vi skal mindske risikoen for fejl i fremtiden.

Jeg kan nemlig ikke helt sige mig fri for at sidde tilbage med den tanke, at hvis vi ikke ændrer kurs og stopper med bevidstløst at presse to procents ”effektivisering” igennem år efter år i sundhedssektoren, så vil flere fejl opstå.

Vi skal sikre, at vi har et sundhedsvæsen, hvor der er plads nok på sengeafsnittene og tid nok for sundhedspersonalet til at tage hånd om patienterne på bedste vis.

Det kræver, at vi investerer mere i vores fælles sundhedsvæsen. Og det kræver, at vi finder nye og bedre måder at styre sygehusene på. Vi kan ikke bare blive ved med at kræve, at læger, sygeplejersker, portører og andre gode folk i vores sundhedsvæsen skal løbe hurtigere og hurtigere.

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.