Dansk demokrati på udenlandsk?


Vi skal snart til kommunalvalg og stemme om, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsen de næste fire år. Derfor har jeg som lokalformand forsøgt at sætte mig ind i valgloven. Hvem kan så stemme til kommunalvalget?
Ja, det kan danske statsborgere naturligvis, når man er fyldt 18 år, samt EU-borgere med fast adresse i Danmark. Der er ingen tidsbegrænsning. Det er bare at flytte til Danmark, registrere sig i folkeregisteret, så har man omgående stemme- og valgret til kommunalvalget.
Andre udlændinge udenfor EU med tre års fast ophold i Danmark kan også stemme.
Javel, men er der noget krav til, at man skal kunne tale og forstå dansk? Næ, det omtaler valgloven intet om. Jeg kontaktede Indenrigsministeriet, for det må der da være taget højde for.
Hvis en person vælges til kommunalbestyrelsen, men ikke kan dansk, har personen så ret til eller krav på dagsorden og bilag på et sprog, den valgte kan forstå? Har personen ret til eller krav på at få en tolk? Det kunne ministeriet ikke svare på.
Hvis det viser sig, at man kan få en tolk, har tolken så ret til at sidde i byrådssalen ved siden af den valgte? Og har tolken ret til at være med til lukkede dagsordener eller lukkede udvalgsmøder? Det kunne de ikke svare på. Hvem må være tolk? Må det være familie? Eller skal det være en autoriseret tolk? Det kunne ministeriet heller ikke svare på.
Indenrigsministeriet har altså ikke et bud på, hvordan problemet skal løses til trods for, at vi 21. november har et valg, hvor situationerne kan opstå.
Med de mange udlændinge, der bor i Brøndby og har stemmeret til kommunalvalget, så kan den situation nemt opstå i vores kommende kommunalbestyrelse.
Husk det når du sætter dit kryds.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.