Dansk Folkeparti ude af budgetforhandlingerne for 2018

Dansk Folkepartis budgettale ved 2.-behandlingen den 11. oktober 2017 bliver:

Dansk Folkeparti har i år, i modsætning til de tidligere år fornemmet, at der ikke er blevet lyttet til vores krone for krone finansierede ønsker, vi har således ikke fået afsat bare nogle beskedne, fingeraftryk på de kommende budgetter.

Vi var inviteret til et ”sammenskudsgilde” på borgmesterkontoret, hvor både kaffe og tilbud om at påvirke budgettet var lunkne fra begyndelse til slut. Kagen til 19,4 millioner var spist, og vi kunne højst få lov til at deltage i betaling af regningen for det andre, før os havde spist. Det var vi naturligvis ikke interesseret i, og derfor blev der ikke noget budgetforlig med Dansk Folkeparti.

At vi som forskellige partier, med forskellige opfattelser ikke kan finde hinanden i en budgetfase, er der intet mærkeligt i, det er jo derfor vi er forskellige partier.
Men at tidsfrister, procedurer og aftalte spilleregler ikke holdes er skammeligt, det minder for meget om borgmesterens så ofte omtalte banan stat.

Det er skammelige består i, at det indgåede budgetforlig meldes ud offentligt på kommunens Facebook-side, onsdag før de sidste ændringsforslag ifølge den aftalte tidsplan er kommet i betragtning fredag kl. 09.00, men det bestyrker kun vores opfattelse af, hvilke partier budgetforliget skulle omfatte, og at Dansk Folkeparti, ikke var her iblandt.

På mødet var vi interesseret i det råderum på 6,5 millioner kroner, som var restbudgettet af et samlet råderum på 19,4 mill. af de 6,5 millioner, var der til forvaltningen hensat en reserve/buffer på 5 millioner, som ifølge borgmesteren ikke var til diskussion. En i øvrigt underlig holdning, i betragtning af at vi er indkaldt forhandlingsmøde. De 1,5 mill. er gået til forligsparternes ønsker.

Dansk Folkeparti mener ikke at der er brug for at hensætte en reserve på 5 mill. kroner, det har nemlig vist sig, at når regnskabet er udarbejdet har der i forhold til drift/service rammen været et overskud på mange millioner. På drift/service rammen har der været et underforbrug, og derfor er det ikke nødvendigt at have en reserve, oplyst på 5 millioner.

Vi havde lavet vores eget oplæg, så reserven også blev brugt. Endvidere havde vi taget fat på, om det er økonomisk ansvarligt at bruge 70 millioner på et nyt BIF-klubhus i tider, hvor kommunen står overfor at udvide Kirkebjerg området med op til 2.000 nye boliger og med en deraf betragtelig tilflytning af nye borgere, som har krav på en øget infrastruktur, hvad angår veje, børneinstitutioner, skoler og ældrefaciliteter.

Af vores mærkesager er følgende blevet tilgodeset: NUL

Det borgerne i Brøndby ikke fik denne gang var:

1. Den almennyttige Boliganvisning tilbage til Kommunen.

2. Delvis forældrebetalt skolebespisning

3. Faste hjemmehjælpere, max. 2 – 3 forskellige personer

4. Mere aktivering til demensramte

Alle 4 gode samt økonomisk og socialt afbalancerede budgetforslag fra Dansk Folkeparti.
Vi prøver igen til næste år. Kommunens og  dermed borgernes problemer forsvinder ikke af sig selv.

Dansk Folkepartis KB gruppe

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.