Kommende arrangementer i DF Brøndby lokalforening, m.fl.

Kære medlemmer,

Bestyrelsen, m.fl., har indtil videre planlagt eller deltager i disse nedenstående kommende arrangementer, som I kan skrive i kalenderen:

27. september 2018, kl. 19:

Vores KB-medlemmer orienterer om og ønsker forslag til årets kommende budgetforhandlinger i kommunen.

Foruden dette, ønsker bestyrelsen at oprette (på forsøgsbasis indtil generalforsamlingen), for frivillige og interesserede medlemmer, et stående medlemsbaseret selvsupplerende arrangements- og aktivitetsudvalg, som foruden planlægningen og udførelsen/afviklingen af egne aktiviteter og arrangementer, også referere til og betjener bestyrelsens ønsker herom. Bestyrelsen giver udvalget en betalt middag, som tak for indsatsen fra foreningens side. Er der ønsker herfor, kan der også blive oprettet et nyhedsbrevsudvalg på samme vilkår. Nærmere oplysninger gives på dagen eller efter henvendelse til formanden. Gratis øl, vand, kaffe og kager på dagen.

Bestyrelsen evaluere op til generalforsamlingen, om udvalgene har givet medlemmerne mere indhold og mening i forhold til økonomien bag de(n) betalte middag(e).

20. oktober 2018, kl. 10-15. Eksternt arrangement:

Loppemarked og landspolitisk debat lørdag den 20. oktober på Kilden på initiativ af Socialdemokratiet i Brøndby. Der bliver omdelt minimum 6500 flyers i Brøndbyøster og evt. i andre dele af Brøndbys bydele samt annoncering i Folkebladet om arrangementet.

6. december 2018, kl. 18:

Julefrokost og hyggeligt samvær for medlemmer og dennes partner, og foreningens samarbejdspartnere m.fl.. Medlemmer betaler kr. 50 og ikke-medlemmer kr. 75. Beløbet dækker maden og en vand/øl. Øl, vin og vand kan købes på dagen. Information og tilmelding udsendes senere på året.

December, 2018. Eksternt arrangement:

Julestue i Pederstrup. Hyggeligt og frivilligt samvær for medlemmer og familie på tværs af København og Omegns kredse. Øl og vand kan købes på dagen.

Januar, 2019:

Nytårsparole. Eno.. Medlemmerne møder frivilligt op på dagen på et senere angivet tidspunkt for at ønske hinanden godt nytår og til et rart og hyggeligt samvær. Gratis Champagne/Muserende vin, øl, vand, kaffe og kransekage på dagen. Information udsendes senere på året.

Marts, 2019:

Generalforsamling. Eno.. Information udsendes i henhold til foreningens vedtægter. Foruden, at bestyrelsen evaluere op til generalforsamlingen om de nedsatte selvsupplerende udvalg har givet medlemmerne mere indhold og mening i forhold til økonomien bag de(n) betalte middag(e).

Maj, 2019, den sidste torsdag i måneden, kl. 18.30:

Minigolf i Brøndby Minigolf-forening. Den sidste torsdag i maj-måned arrangerer foreningen en lille turnering, hvor medlemmerne frivilligt kan møde op på dagen kl. 18.30 til rart og hyggeligt samvær over en øl eller vand som sponseres af foreningen. Nærmere information udsendes senere i det nye år.

På gensyn.

 

Med venlig hilsen

Henrik Bach

Formand,

Dansk Folkeparti Brøndby lokalforening

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.